Gyakran Ismételt Kérdések

Kik pályázhatnak?

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2022 tavaszi félévre meghirdetett ösztöndíjakra 2019-ben, 2020-ban vagy a 2021-ben alapképzésben, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók pályázhatnak az alábbiak szerint:

A 2019-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,
 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 150 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2020/21/2 szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

A 2020-ban alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 87 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2020/21/2 szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

A 2021-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 27 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2020/21/2 szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

Figyelem! A pontos pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat a pályázati felhívások tartalmazzák.

Államilag finanszírozott képzésben veszek részt. Pályázhatok ösztöndíjra?

Államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak ösztöndíjra, azonban több másik ösztöndíj-lehetőség közül is választhat:

 • A tanulmányi eredményei alapján tanulmányi ösztöndíjra lehet jogosult, ezt nem kell pályázni, kiszámolják és rangsorolják az eredményeket
 • MNB Kiválósági Ösztöndíj
 • Sófi Ösztöndíj
 • További a nem tanulmányi, hanem szociális alapú Bursa Hungarica és szociális ösztöndíj

Javasoljuk a kari weboldal és Facebook csoport folyamatos követését, az ösztöndíj-lehetőségekről ezen felületeken értesítjük hallgatóinkat.

Önköltséges vagyok a GTK-n, de párhuzamos tanulmányokat is folytatok. Pályázhatok ösztöndíjra?

Amennyiben párhuzamosan állami ösztöndíjas képzésben tanul, akkor nem.

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezés 2022. február 4-én éjfélig lehetséges.

Hogyan tudom benyújtani az ösztöndíjpályázatomat?

A Modulo Kari tanulmányi ösztöndíj pályázat űrlapján.

Mi a teendő, ha a Modulo adatlap betöltése előtt hibajelzés jelenik meg a képernyőn?

Kérjük, a hibát az osztondij@eco.u-szeged.hu címen jelezze.

Nem töltöttem fel mindent, lehet-e módosítani a jelentkezésen?

Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után lehetőség nincs.

Hány ösztöndíjra pályázhatok?

Egy személy legfeljebb egy pályázatot adhat be, melynek keretében legfeljebb három ösztöndíjra pályázhat.

Mi alapján döntenek a pályázatokról?

A pályázatonkénti részletes tudnivalók a Pályázati felhívások menüpontban találhatók.

A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE GTK és az ösztöndíjak kiíróiból álló bíráló bizottsági ülésen kerül sor. A bírálat szempontja a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer. A bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Hogyan zajlik a pályázatok elbírálása?

A pályázati kiírásokban megfogalmazott szempontok alapján történik a beérkezett pályázatok elbírálása. A bírálóbizottságok fenntartják a jogot a jelentkezők szóbeli meghallgatására. Az időpontról a meghallgatásra kiválasztott jelölteket elektronikus úton értesítjük.

A nyerteseket a pályázati adatlapon megadott e-mail címen értesítjük.

A vállalatok/intézmények által alapított ösztöndíjak a cégek alkalmazottainak szólnak?

Nem. A pályázati felhívások a GTK minden 2019-ben, 2020-ban vagy 2021-ben felvett, alapszakos, önköltséges, nappali munkarendű képzésben résztvevő hallgatójának szólnak.

Mikor lesz eredményhirdetés?

A pályázatok elbírálása és az eredményhirdetés várható ideje 2022. február 16. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen.

A vállalatok által feltüntetett kötelező 14 hetes szakmai gyakorlatot a 7. szemeszterben kell letölteni?

Igen. A kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatos részletes információkat a GTK Karrier Irodájának oldalán talál: https://u-szeged.hu/sztekarrier

Ha tanulmányaim közben nem érném el a kívánt átlagot, akkor az addig rám fordított támogatást vissza kell fizetnem?

Nem, azonban a további támogatástól elesik.

Az ösztöndíjak pályázati kiírásában szerepel, hogy mennyi kreditet kell teljesíteni a pályázat benyújtásához. Ez szemeszterenként hogyan alakul?

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a pályázóknak a pályázatok benyújtásához az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során minimálisan mennyi (göngyölt) kredittel kell rendelkezniük:

Szemeszter Kredit
A 1. szemeszter elvégzése után: 27 kredit
A 2. szemeszter elvégzése után: 58 kredit
A 3. szemeszter elvégzése után: 87 kredit
A 4. szemeszter elvégzése után: 118 kredit
A 5. szemeszter elvégzése után: 150 kredit
A 6. szemeszter elvégzése után: 175 kredit

Az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíjak, mint például a GTK Tehetsége ösztöndíj, csak egyszeriek vagy pedig előreláthatólag minden félév elején kiírásra kerülnek majd?

Partnereinkkel elkötelezettek vagyunk az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíj lehetőségek megújításában, illetve kibővítésében a következő szemeszterekben is.

A GTK Tehetsége ösztöndíj keretében szemeszterenkénti meghirdetésre lehet számítani.

Hogyan történik a GTK Tehetsége ösztöndíjak odaítélése?

A GTK Tehetsége ösztöndíjak odaítélése során a 2021/22-es tanév 1. félévében elért súlyozott átlagok alapján történik a pályázók sorba rendezése.

Jelenleg az SZTE más karán vagy más egyetemen is hallgató vagyok, államilag finanszírozott képzésben veszek részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Igen, ezt jelenti.

A BSc képzés megkezdése előtt államilag támogatott OKJ-s vagy felsőoktatási szakképzésben vettem részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Nem, adhat be pályázatot.

Felsőoktatási szakképzésre nyertem felvételt. Pályázhatok ösztöndíjra?

Sajnos nem pályázhat. A pályázati felhívások az alapszakon tanulóknak szólnak.

Nem tudom az adatlaphoz a mellékletet csatolni. Mit tegyek?

Valószínűleg nagyméretű fájlt próbál csatolni. A csatolt dokumentumok mérete egyenként ne haladja meg a 3 MB-ot. Javasoljuk, hogy tömörítse a dokumentumot.

A Modulo űrlaphoz pdf, jpg vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat tud csatolni.

A Moduloban a GTK tanulmányi ösztöndíj pályázati lapját korábban elkezdtem kitölteni és elmentettem. A kitöltés folytatásakor nem tudok átlagot beírni, illetve pályázatot kiválasztani.

Amikor megnyomja a Kitöltés gombot, automatikusan létrejön a Moduloban egy piszkozat. A Piszkozatok csempe mögött megtalálja a korábbi beadványát, törölheti és tölthet ki helyette újat, vagy folytathatja is a kitöltést.

Hogyan történik a súlyozott átlag számítása?

Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából idézve: „… A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.”

50%-os ösztöndíj esetén az önköltség melyik részletét kell befizetni?

Az 1. részletet. A 2. és 3. részlet törlődik a kivetések közül.

50%-os ösztöndíjat nyertem, de korábban befizettem az 1. részletet is. Mi a teendőm?

Nincsen további teendője.

Kérdésemre nem találtam ezen az oldalon választ. Hogy kérhetek segítséget?

Kérjük, az osztondij@eco.u-szeged.hu email címre küldje el kérdését.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

EcoCamp tábor 2022

Két év kihagyás után, immár kilencedik alkalommal újra megnyitotta kapuit az SZTE Gazdaságtudományi Kar EcoCamp tehetséggondozó tábora, ahol a középiskolás diákok játékos, interaktív formában bővíthetik gazdasági ismereteiket.

Események

Rendezvénynaptár *