Gyakran Ismételt Kérdések

Kik pályázhatnak?

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2022 őszi félévre meghirdetett ösztöndíjakra 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben vagy a 2022-ben alapképzésben, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók pályázhatnak az alábbiak szerint:

A 2019-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 175 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2021/22/2 szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

A 2020-ban alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 118 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2021/22/2 szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

A 2021-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 58 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2021/22/2 szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.
Figyelem!

A pontos pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat a pályázati felhívások tartalmazzák.

Államilag finanszírozott képzésben veszek részt. Pályázhatok ösztöndíjra?

Államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak ösztöndíjra, azonban több másik ösztöndíj-lehetőség közül is választhat:

 • A tanulmányi eredményei alapján tanulmányi ösztöndíjra lehet jogosult, ezt nem kell pályázni, kiszámolják és rangsorolják az eredményeket
 • MNB Kiválósági Ösztöndíj
 • Sófi Ösztöndíj
 • További a nem tanulmányi, hanem szociális alapú Bursa Hungarica és szociális ösztöndíj

Javasoljuk a kari weboldal és Facebook csoport folyamatos követését, az ösztöndíj-lehetőségekről ezen felületeken értesítjük hallgatóinkat.

Önköltséges vagyok a GTK-n, de párhuzamos tanulmányokat is folytatok. Pályázhatok ösztöndíjra?

Amennyiben párhuzamosan állami ösztöndíjas képzésben tanul, akkor nem.

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezés 2022. szeptember 7-én délig lehetséges.

Hogyan tudom benyújtani az ösztöndíjpályázatomat?

A Modulo Kari tanulmányi ösztöndíj pályázat űrlapján.

Mi a teendő, ha a Modulo adatlap betöltése előtt hibajelzés jelenik meg a képernyőn?

Kérjük, a hibát az osztondij@eco.u-szeged.hu címen jelezze.

Nem töltöttem fel mindent, lehet-e módosítani a jelentkezésen?

Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után lehetőség nincs.

Hány ösztöndíjra pályázhatok?

Egy személy legfeljebb egy pályázatot adhat be, melynek keretében legfeljebb három ösztöndíjra pályázhat.

Mi alapján döntenek a pályázatokról?

A pályázatonkénti részletes tudnivalók a Pályázati felhívások menüpontban találhatók.

A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE GTK és az ösztöndíjak kiíróiból álló bíráló bizottsági ülésen kerül sor. A bírálat szempontja a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer. A bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Hogyan zajlik a pályázatok elbírálása?

A pályázati kiírásokban megfogalmazott szempontok alapján történik a beérkezett pályázatok elbírálása. A bírálóbizottságok fenntartják a jogot a jelentkezők szóbeli meghallgatására. Az időpontról a meghallgatásra kiválasztott jelölteket elektronikus úton értesítjük.

A nyerteseket a pályázati adatlapon megadott e-mail címen értesítjük.

A vállalatok/intézmények által alapított ösztöndíjak a cégek alkalmazottainak szólnak?

Nem. A pályázati felhívások a GTK minden 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben vagy 2022-ben felvett, alapszakos, önköltséges, nappali munkarendű képzésben résztvevő hallgatójának szólnak.

Mikor lesz eredményhirdetés?

A pályázatok elbírálása és az eredményhirdetés várható ideje 2022. szeptember 14. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen.

A vállalatok által feltüntetett kötelező 14 hetes szakmai gyakorlatot a 7. szemeszterben kell letölteni?

Igen. A kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatos részletes információkat a GTK Karrier Irodájának oldalán talál: https://u-szeged.hu/sztekarrier

Ha tanulmányaim közben nem érném el a kívánt átlagot, akkor az addig rám fordított támogatást vissza kell fizetnem?

Nem, azonban a további támogatástól elesik.

Az ösztöndíjak pályázati kiírásában szerepel, hogy mennyi kreditet kell teljesíteni a pályázat benyújtásához. Ez szemeszterenként hogyan alakul?

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a pályázóknak a pályázatok benyújtásához az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során minimálisan mennyi (göngyölt) kredittel kell rendelkezniük:

Szemeszter Kredit
A 1. szemeszter elvégzése után: 27 kredit
A 2. szemeszter elvégzése után: 58 kredit
A 3. szemeszter elvégzése után: 87 kredit
A 4. szemeszter elvégzése után: 118 kredit
A 5. szemeszter elvégzése után: 150 kredit
A 6. szemeszter elvégzése után: 175 kredit

Az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíjak, mint például a GTK Tehetsége ösztöndíj, csak egyszeriek vagy pedig előreláthatólag minden félév elején kiírásra kerülnek majd?

Partnereinkkel elkötelezettek vagyunk az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíj lehetőségek megújításában, illetve kibővítésében a következő szemeszterekben is.

A GTK Tehetsége ösztöndíj keretében szemeszterenkénti meghirdetésre lehet számítani.

Hogyan történik a GTK Tehetsége ösztöndíjak odaítélése?

A GTK Tehetsége ösztöndíjak odaítélése során a 2021/22-as tanév 2. félévében elért súlyozott átlagok alapján történik a pályázók sorba rendezése.

Jelenleg az SZTE más karán vagy más egyetemen is hallgató vagyok, államilag finanszírozott képzésben veszek részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Igen, ezt jelenti.

A BSc képzés megkezdése előtt államilag támogatott OKJ-s vagy felsőoktatási szakképzésben vettem részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Nem, adhat be pályázatot.

Felsőoktatási szakképzésre nyertem felvételt. Pályázhatok ösztöndíjra?

Sajnos nem pályázhat. A pályázati felhívások az alapszakon tanulóknak szólnak.

Nem tudom az adatlaphoz a mellékletet csatolni. Mit tegyek?

Valószínűleg nagyméretű fájlt próbál csatolni. A csatolt dokumentumok mérete egyenként ne haladja meg a 3 MB-ot. Javasoljuk, hogy tömörítse a dokumentumot.

A Modulo űrlaphoz pdf, jpg vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat tud csatolni.

A Moduloban a GTK tanulmányi ösztöndíj pályázati lapját korábban elkezdtem kitölteni és elmentettem. A kitöltés folytatásakor nem tudok átlagot beírni, illetve pályázatot kiválasztani.

Amikor megnyomja a Kitöltés gombot, automatikusan létrejön a Moduloban egy piszkozat. A Piszkozatok csempe mögött megtalálja a korábbi beadványát, törölheti és tölthet ki helyette újat, vagy folytathatja is a kitöltést.

Hogyan történik a súlyozott átlag számítása?

Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából idézve: „… A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.”

50%-os ösztöndíj esetén az önköltség melyik részletét kell befizetni?

A 2. és 3. részletet.

50%-os ösztöndíjat nyertem, de korábban befizettem a 2. és 3. részletet is. Mi a teendőm?

Kérjük, jelezze az osztondij@eco.u-szeged.hu email címen.

Kérdésemre nem találtam ezen az oldalon választ. Hogy kérhetek segítséget?

Kérjük, az osztondij@eco.u-szeged.hu email címre küldje el kérdését.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *