Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács

Elnök:

 • Prof. Dr. Voszka Éva, a Közgazdaságtani Doktori Iskola vezetője

Titkár:

 • Dr. Bajmócy Zoltán (GTK tudományos dékánhelyettes)

Tudományterületi tagok:

 • Prof. Dr. Blutman László, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
 • Prof. Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, tag
 • Prof. Dr. Kovács Árpád, tag,
 • Prof. Dr. Farkas Beáta, tag
 • Prof Dr. Hetesi Erzsébet, póttag (közgazdaságtudományok)
 • Prof. Dr. Karsai Krisztina, póttag (állam- és jogtudományok)

Külső tagok:

 • Prof. Dr. Kovács Levente, külső tag
 • Prof. Dr. Szabó Béla, külső tag
 • Gombos Jarmo Juhani, SZTE DÖK

Doktorandusz hallgatók által választott oktató:

 • Dr. Pelle Anita, tag
 • Dr. Mezei Péter, póttag

Doktorandusz hallgatók által választott tag:

 • Gombos Jarmo Juhani, SZTE DÖK

A Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács (TTDT) a Közgazdaságtani Doktori Iskola és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzési, kutatási munkájának szakmai felügyeletét ellátó testület. A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatban számos esetben a TTDT rendelkezik döntési jogkörrel. A TTDT az érintett doktori iskolák tanácsainak fellebviteli fóruma.

Szabályzatok