Felvételi

A Közgazdaságtani Doktori Iskolába államilag finanszírozott és költségtérítéses formában lehet felvételt nyerni. 2023-ban várhatóan 6 hallgató kap államilag finanszírozott helyet, míg költségtérítéses helyekre 5-8 hallgató felvétele várható. A képzés kötelező kurzusai pénteki és szombati napokon kerülnek megszervezésre, félévente négy-öt alkalommal.

A Közgazdaságtani Doktori Iskolába történő felvétel feltétele a mesterszintű, vagy azzal egyenértékű végzettség és legalább egy középfokú „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsga.

A 2023. évi felvételi jelentkezés határideje: 2023. május 15.
A felvételi eljárás díja: nincs
A költségtérítés összege 2023/2024. tanévben: 300.000 Ft,-/szemeszter (Az önköltség összege egyéni kérelem alapján csökkenthető, melyről részletes tájékoztatást a felvételi elbeszélgetés során kérhet.)

A felvételi beszélgetésre várhatóan 2023. júniusában kerül sor. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak. Amennyiben a felvételin a jelölt nyomós indok miatt nem tud személyesen részt venni, a felvételi elbeszélgetésre online interjú formájában is sor kerülhet. A rendes felvételi eljárás eredményétől függően szervezünk 2023 augusztusában pótfelvételi eljárást.

A felvételi felhívás részletesen az alábbi linken tekinthető meg: http://www.u-szeged.hu/dokint/felveteli/jelentkezes


A Közgazdaságtani Doktori Iskolára vonatkozó speciális rendelkezések jelen honlapon olvashatók alább.

A jelentkezés során képzési programot és kutatási témakiírást kell választani:

  • A Doktori Iskolában két képzési program, a „Gazdaságpolitika” és a „Gazdálkodástudományi” programok közül lehet választani. Minderről bővebben a „Doktori képzés” menüpont alatt tájékozódhat.
  • Az aktuális kutatási témakiírásokról az Országos Doktori Tanács honlapján lehet tájékozódni, az „aktuális témakiírások” linken. A jelentkezést megelőzően célszerű a választott témakiíróval konzultálni, hogy tudja-e vállalni a témavezetést. Ezt a jelentkezés mellékleteként beadott ajánlásban is célszerű rögzíteni.

A Doktori Iskolába jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi elbeszélgetés a jelölt érdeklődésének, kutatási aspirációjának, közgazdaságtani szakmai intelligenciájának felmérésére szolgál.

A Közgazdaságtani Doktori Iskolába a jelentkezés elektronikus formában, a Modulo rendszeren keresztül lehetséges: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/doktorijelentkezes/forms/officeforms/219

Az SZTE hallgatói az ETR-es azonosítójukkal, jelszavukkal tölthetik ki a jelentkezési lapot, külsős felhasználók a https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/doktorijelentkezes/ oldalon a Regisztráció linkre kattintva regisztrálni tudnak .

A jelentkezéshez kb. 5 oldalas kutatási tervet és a lentebb letölthető „Összesítő lapot” is be kell nyújtani.

Letölthető dokumentumok