Szakálné Dr. Kanó Izabella - Önéletrajz

Név: Szakálné Dr. Kanó Izabella Születési év: 1974
Felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve
 • matematikus, József Attila Tudományegyetem, 1998
 • közgazdasági szakokleveles matematikus, 2001
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet; egyetemi docens
Tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság, egyéb címek
 • PhD (közgazdaságtudomány) 2012
 • Habilitáció (közgazdaságtudomány) 2018
Az eddigi oktatói tevékenység
2008 –
Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskolában:
 • Matematikai praktikum (2016-tól idegen nyelven is)
2007 –
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, alap- és mesterszakon, felsőoktatási szakképzésben:
 • Ökonometria;
 • Bevezetés az ökonometriába;
 • Bevezetés a közgazdaságtanba;
 • Mikroökonómia (2013-tól idegen nyelven is);
 • Regionális és környezeti elemzési módszerek,
 • Területi elemzési módszerek;
 • Matematika;
 • Pénzügyi számítások és ismeretek;
 • Szakszeminárium;
 • Módszertani alapozás;
1999–2005,
2008–2012:
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar:
 • Kalkulus I-II;
 • Valószínűségszámítás közgazdászoknak;
 • Diszkrét matematika;
 • Fejezetek az analitikus számelmélet tárgyköréből;
 • Lineáris algebra;
 • Matematika;
 • Sztochasztikus folyamatok II.;
 • A matematikai statisztika alapjai;
 • Idősor analízis;
 • Stacionárius folyamatok és idősorelemzés;
Az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata
 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  1. Szakálné Kanó I, Lengyel B, Elekes Z, Lengyel I(2019): Agglomeration, foreign firms and firm exit in regions under transition, EUROPEAN PLANNING STUDIES 27: (11) pp. 2099-2122.
  2. Lengyel I, Vas Zs, Szakálné Kanó I, Lengyel B (2017): Spatial differences of reindustrialization in a post-socialist economy, EUROPEAN PLANNING STUDIES 25: (8) pp. 1416-1434.
  3. Lengyel I, Szakálné Kanó I, Vas Zs, Lengyel B (2016): Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 63: (6) pp. 615-646.
  4. Vas Zs, Lengyel I, Szakálné Kanó I (2015): Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban, TÉR ÉS TÁRSADALOM 29: (3) pp. 49-72.
  5. Lengyel B, Szakálné Kanó I (2014): Regional economic growth in Hungary 1998-2005, ACTA OECONOMICA 64: (3) pp. 257-285.
 2. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) – tag
  • Regional Science Association International (RSAI) – tag
  • Magyar Tudományos Akadémia - köztestületi tag

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *