Bezár

Tanulmányi ügyek

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

2015. március 05.
6 perc
Mit jelent az egyéni tanrend, az egyéni vizsgarend, a kedvezményes tanrend? Kik adhatnak be kérelmet?

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 9. pontja rendelkezik az egyes tanulmányi kötelezettségek teljesítése alóli felmentésről, így a Kivételes tanulmányi rendről is.

A hallgató kérelmezheti a kivételes tanulmányi rendet, ha méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni.

A kivételes tanulmányi rend felmentést jelenthet pl. a kötelező foglalkozások látogatása és/vagy vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól, lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok kiváltására. A kivételes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése alól.

Az egyetemen folytatott tanulmányok során egy szakon legfeljebb két félévben lehetséges a kivételes tanulmányi rend szerinti tanulás.

A kérelem beadásának módja: Modulo – Karközi beadási hely – Kedvezményes tanulmányi rend kérelem. Az ERASMUS ösztöndíj kivételével mellékelni kell a kérelmet alátámasztó igazolást (pl. munkáltatói igazolás).

Mi történik, ha egy alapszakos hallgató a 7. szemeszterben akar végezni, de erre a szemeszterre még több kurzusa is marad? Hány kurzust teljesíthet a diplomablokk mellett?

Nappali tagozatos képzési formában a szakmai gyakorlat mellett egyéb (különösen kontaktórás) kurzus felvétele nem ajánlott, de a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 7.4 pontja értelmében további 15 kredit erejéig nem tiltott. E félévben csak korábban már felvett, „csak vizsgás” kurzusok felvétele javasolt.

Nem nappali tagozatos képzési formában a szakmai gyakorlattal együtt összesen 75 kreditértékű kurzus teljesítésére vállalkozhatnak (azaz a szakmai gyakorlaton felül 45 kreditértékű kurzust vehetnek fel).

A szakmai gyakorlatot mikor ajánlott teljesíteni? Hány kredit teljesítése szükséges hozzá?

Alapképzésben nappali tagozaton 150 kredit, távoktatás tagozaton 120 kredit teljesítése után, felsőoktatási szakképzésben 75 kredit teljesítése után vehető fel a kurzus.

A Szakmai gyakorlat kurzus felvételét megelőző félévben kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

Igaz, hogy a "nem jelent meg" vizsgát töröltetni lehet a Tanulmányi Irodán?
Nem igaz. Ha igazoltan nem jelent meg a hallgató, akkor az oktató ezt fogja beírni az ETR-be. Ha igazoltatlanul nem jelent meg, akkor ez a lehetséges vizsgaalkalmak számát csökkenti, és az utóvizsga hétre meghirdetett vizsgaidőpontra sem lehet így feljelentkezni. Mindenképpen javasolt, hogy aki nem tud /nem akar megjelenni a vizsgán, jelentkezzen le időben!
A hallgatói adatok megváltoztatása esetén kinek a segítségét kell kérni, hogy az egyetemi rendszerben is rögzítsék a változást? (pl.: bankszámlaszám)

Adószám, TAJ szám, bankszámlaszám bejelentés, illetve megváltozás – HSZI

Személyes adatok, lakcím adatok, nyelvvizsga adatok – Tanulmányi Iroda (azonosító okmány szükséges: pl. személyi igazolvány, lakcímkártya)

Milyen típusú nyelvvizsgák szükségesek a BA diplomához?
A BA diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Az elfogadható (államilag elismert) nyelvvizsgákról a www.nyak.hu oldalon lehet tájékozódni.
Mi a feltétele annak, hogy a GTK hallgatója lehessek, ha jelenleg más felsőoktatási intézményben van jogviszonyom?

Az átvétel feltétele két lezárt félév, illetve 60 teljesített kredit és hallgatói jogviszony.

Beadandó dokumentumok: kérelem, friss hallgatói jogviszony igazolás, a teljesítések igazolása (kreditigazolás / törzslapok / leckekönyv másolat)

Mi az ügyintézés menete, ha nem tudok eljönni a beiratkozásra?
Telefonon vagy e-mailben egyeztethet egyéni időpontot a tanulmányi előadójával. A tanulmányi előadók elérhetőségét itt találja.
Betelt a létszám a kurzusra. Hogyan tudnék mégis jelentkezni?
A Modulo-ban a „Kurzusfelvételi kérelem” űrlapot kell benyújtania. Az űrlapot a kurzusfelvétel lezárása után 1 héten keresztül lehet beadni.
Elfelejtettem felvenni egy kurzust, de már lejárt a kurzusfelvételi határidő. Mit tegyek?
A kurzusfelvétel lezárása után 1 héten keresztül lehet beadni a Modulo-ban a „Kurzusfelvételi kérelem” űrlapot. Kérjük, a beadás előtt tanulmányozza át az űrlap tájékoztatóját!
Határidőn túl hogyan és meddig tudok leadni egy kurzust?
Határidőn túli kurzusleadást a Modulo „Tanulmányi Bizottság kérvény” űrlap beadásával kell kérelmezni. A leadást általában október 31-ig és március 31-ig beadott kérelmek esetében engedélyezi a Tanulmányi Bizottság, kurzusonként 1000,- Ft különeljárási díj fizetése mellett.
Aktív a félévem, de passziváltatni szeretném, még félév közben. Hogyan és meddig tehetem ezt meg?
A szorgalmi időszak végéig a Modulo-ban karközi beadási helyen „Határidőn túli passzív félév kérvény” űrlapon kérelmezheti a passziváltatást.
Korábban, más képzési helyen teljesítettem ezt a kurzust. El tudom-e fogadtatni?
A kreditátvitelről a kar Kreditátviteli Bizottsága dönt, a benyújtott kreditátviteli kérelmek elbírálásával. A kreditátviteli kérelmet a Modulo-ban karközi beadási helyen Listás kreditátviteli kérelem / rendes kreditátviteli kérelem).
Milyen esetben kérhetek kedvezményes tanrendet / kivételes tanulmányi rendet?

Kivételes tanulmányi rend akkor kérhető, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kérvényben megfogalmazott indoklást igazolással kell alátámasztani.

A kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérelemről a Tanulmányi Bizottság dönt. Nappali tagozatos hallgatók esetében a munkavállalás miatti kivételes tanulmányi rend a tanulmányaik utolsó évében lévő hallgatók számára engedélyezhető.

Diákigazolvány
Diákigazolvánnyal és annak igénylésével kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Iroda tud felvilágosítást adni. A Hallgatói Szolgáltató Iroda elérhetőségei itt megtalálhatóak: http://www.hszi.u-szeged.hu/iroda/30/elerhetosegek.html
Hogyan lehet külföldön teljesített kurzust elfogadtatni?

A külföldön teljesített kurzusok jóváírása kreditátvitellel lehetséges. Ehhez a Modulo Kreditátviteli kérelem űrlapját kell beadni (mellékelve a teljesítés igazolását is) a teljesítés félévét követő szemeszterben.

Amennyiben a külföldön teljesített kurzus megfeleltethető valamely magyar kurzusnak akkor a kiváltandó tárgyelemhez a megfelelő magyar nyelvű kurzust kell kiválasztani. Ha a külföldön teljesített kurzusnak nincs magyar megfelelője, akkor a listából a kiváltandó tárgy moduljának megfelelő kurzuskódú „külföldön teljesített kurzus”-t kell kiválasztani. A kiutazás előtt a kint felvenni, illetve itthon elfogadtatni tervezett kurzusok listáját egyeztetni kell a szakfelelőssel, hogy az elfogadás gördülékenyen menjen.

A szakdolgozati témámat/konzulensemet szeretném megváltoztatni. Mit tegyek?
A Modulo Tanulmányi Bizottság kérvény űrlapon kell engedélyeztetni a változtatást.
Hogyan tudok költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatos kérelmet benyújtani?

Bármilyen költségtérítésre/önköltségre vonatkozó kérelem beadásának feltétele az 1. önköltség részlet (50%) befizetése. A kérelem beadási határideje az adott részlet esedékességének lejártát megelőző 15. nap.

Költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatos kérelmek beadása a Modulo-ban a HSZI beadási helyen „Költségtérítés részletmódosítás” kérvénnyel lehetséges.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek