Gyakran Ismételt Kérdések

Mit jelent az egyéni tanrend, az egyéni vizsgarend, a kedvezményes tanrend? Kik adhatnak be kérelmet?

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 9. pontja rendelkezik az egyes tanulmányi kötelezettségek teljesítése alóli felmentésről, így a Kivételes tanulmányi rendről is.

A hallgató kérelmezheti a kivételes tanulmányi rendet, ha méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni.

A kivételes tanulmányi rend felmentést jelenthet pl. a kötelező foglalkozások látogatása és/vagy vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól, lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok kiváltására. A kivételes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése alól.

Az egyetemen folytatott tanulmányok során egy szakon legfeljebb két félévben lehetséges a kivételes tanulmányi rend szerinti tanulás.

A kérelem beadásának módja: Modulo – Karközi beadási hely – Kedvezményes tanulmányi rend kérelem. Az ERASMUS ösztöndíj kivételével mellékelni kell a kérelmet alátámasztó igazolást (pl. munkáltatói igazolás).

Mi történik, ha egy alapszakos hallgató a 7. szemeszterben akar végezni, de erre a szemeszterre még több kurzusa is marad? Hány kurzust teljesíthet a diplomablokk mellett?

Nappali tagozatos képzési formában a szakmai gyakorlat mellett egyéb (különösen kontaktórás) kurzus felvétele nem ajánlott, de a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 7.4 pontja értelmében további 15 kredit erejéig nem tiltott. E félévben csak korábban már felvett, „csak vizsgás” kurzusok felvétele javasolt.

Nem nappali tagozatos képzési formában a szakmai gyakorlattal együtt összesen 75 kreditértékű kurzus teljesítésére vállalkozhatnak (azaz a szakmai gyakorlaton felül 45 kreditértékű kurzust vehetnek fel).

A szakmai gyakorlatot mikor ajánlott teljesíteni? Hány kredit teljesítése szükséges hozzá?

Alapképzésben nappali tagozaton 150 kredit, távoktatás tagozaton 120 kredit teljesítése után, felsőoktatási szakképzésben 75 kredit teljesítése után vehető fel a kurzus.

A Szakmai gyakorlat kurzus felvételét megelőző félévben kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

Igaz, hogy a "nem jelent meg" vizsgát töröltetni lehet a Tanulmányi Irodán?
Nem igaz. Ha igazoltan nem jelent meg a hallgató, akkor az oktató ezt fogja beírni az ETR-be. Ha igazoltatlanul nem jelent meg, akkor ez a lehetséges vizsgaalkalmak számát csökkenti, és az utóvizsga hétre meghirdetett vizsgaidőpontra sem lehet így feljelentkezni. Mindenképpen javasolt, hogy aki nem tud /nem akar megjelenni a vizsgán, jelentkezzen le időben!
A hallgatói adatok megváltoztatása esetén kinek a segítségét kell kérni, hogy az egyetemi rendszerben is rögzítsék a változást? (pl.: bankszámlaszám)

Adószám, TAJ szám, bankszámlaszám bejelentés, illetve megváltozás – HSZI

Személyes adatok, lakcím adatok, nyelvvizsga adatok – Tanulmányi Iroda (azonosító okmány szükséges: pl. személyi igazolvány, lakcímkártya)

Ha bizonyos modulokból több kreditet teljesítek a szükségesnél, akkor mi történik? (Pl. olyan kurzusokat teljesítek, amelyekre nincs szükségem, ezért amikor végzek, több kreditpontom lesz 210-nél)
10% feletti kredit túllépésért szolgáltatási díjat kell fizetni, 3000,- Ft-ot kreditpontonként (ld. Hallgatói juttatási szabályzat)
A Tanulmányi Irodának kell leadni a szakdolgozat témaválasztó lapot?
Igen. (A konzulens és az intézetvezető aláírását a Hallgatónak kell intéznie. Távoktatásos hallgatók esetén – amennyiben megtörténik az egyeztetés a konzulenssel pl. e-mailben – a kitöltött űrlap és a konzulens nyilatkozata alapján a Tanulmányi Iroda intézi az aláírásokat.)
Milyen típusú nyelvvizsgák szükségesek a BA diplomához?
A BA diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Az elfogadható (államilag elismert) nyelvvizsgákról a www.nyak.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hogyan tudok szakot/tagozatot váltani a GTK-n?
A szak/tagozatváltást a Modulo-ban „Tanulmányi Bizottság kérvénnyel” lehet kérni. A szakváltás/tagozatváltás feltétele két lezárt félé, illetve 60 teljesített kredit, és hallgatói jogviszony.
Mi a feltétele annak, hogy a GTK hallgatója lehessek, ha jelenleg más felsőoktatási intézményben van jogviszonyom?

Az átvétel feltétele két lezárt félév, illetve 60 teljesített kredit és hallgatói jogviszony.

Beadandó dokumentumok: kérelem, friss hallgatói jogviszony igazolás, a teljesítések igazolása (kreditigazolás / törzslapok / leckekönyv másolat)

Mi az ügyintézés menete, ha nem tudok eljönni a beiratkozásra?
Telefonon vagy e-mailben egyeztethet egyéni időpontot a tanulmányi előadójával. A tanulmányi előadók elérhetőségét itt találja.
Betelt a létszám a kurzusra. Hogyan tudnék mégis jelentkezni?
A Modulo-ban a „Kurzusfelvételi kérelem” űrlapot kell benyújtania. Az űrlapot a kurzusfelvétel lezárása után 1 héten keresztül lehet beadni.
Elfelejtettem felvenni egy kurzust, de már lejárt a kurzusfelvételi határidő. Mit tegyek?
A kurzusfelvétel lezárása után 1 héten keresztül lehet beadni a Modulo-ban a „Kurzusfelvételi kérelem” űrlapot. Kérjük, a beadás előtt tanulmányozza át az űrlap tájékoztatóját!
Határidőn túl hogyan és meddig tudok leadni egy kurzust?
Határidőn túli kurzusleadást a Modulo „Tanulmányi Bizottság kérvény” űrlap beadásával kell kérelmezni. A leadást általában október 31-ig és március 31-ig beadott kérelmek esetében engedélyezi a Tanulmányi Bizottság, kurzusonként 1000,- Ft különeljárási díj fizetése mellett.
Aktív a félévem, de passziváltatni szeretném, még félév közben. Hogyan és meddig tehetem ezt meg?
A szorgalmi időszak végéig a Modulo-ban karközi beadási helyen „Határidőn túli passzív félév kérvény” űrlapon kérelmezheti a passziváltatást.
Korábban, más képzési helyen teljesítettem ezt a kurzust. El tudom-e fogadtatni?
A kreditátvitelről a kar Kreditátviteli Bizottsága dönt, a benyújtott kreditátviteli kérelmek elbírálásával. A kreditátviteli kérelmet a Modulo-ban karközi beadási helyen Listás kreditátviteli kérelem / rendes kreditátviteli kérelem).
Milyen esetben kérhetek kedvezményes tanrendet / kivételes tanulmányi rendet?

Kivételes tanulmányi rend akkor kérhető, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kérvényben megfogalmazott indoklást igazolással kell alátámasztani.

A kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérelemről a Tanulmányi Bizottság dönt. Nappali tagozatos hallgatók esetében a munkavállalás miatti kivételes tanulmányi rend a tanulmányaik utolsó évében lévő hallgatók számára engedélyezhető.

Diákigazolvány
Diákigazolvánnyal és annak igénylésével kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Iroda tud felvilágosítást adni. A Hallgatói Szolgáltató Iroda elérhetőségei itt megtalálhatóak: http://www.hszi.u-szeged.hu/iroda/30/elerhetosegek.html
Hogyan lehet külföldön teljesített kurzust elfogadtatni?

A külföldön teljesített kurzusok jóváírása kreditátvitellel lehetséges. Ehhez a Modulo Kreditátviteli kérelem űrlapját kell beadni (mellékelve a teljesítés igazolását is) a teljesítés félévét követő szemeszterben.

Amennyiben a külföldön teljesített kurzus megfeleltethető valamely magyar kurzusnak akkor a kiváltandó tárgyelemhez a megfelelő magyar nyelvű kurzust kell kiválasztani. Ha a külföldön teljesített kurzusnak nincs magyar megfelelője, akkor a listából a kiváltandó tárgy moduljának megfelelő kurzuskódú „külföldön teljesített kurzus”-t kell kiválasztani. A kiutazás előtt a kint felvenni, illetve itthon elfogadtatni tervezett kurzusok listáját egyeztetni kell a szakfelelőssel, hogy az elfogadás gördülékenyen menjen.

A szakdolgozati témámat/konzulensemet szeretném megváltoztatni. Mit tegyek?
A Modulo Tanulmányi Bizottság kérvény űrlapon kell engedélyeztetni a változtatást.
Hogyan tudok költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatos kérelmet benyújtani?

Bármilyen költségtérítésre/önköltségre vonatkozó kérelem beadásának feltétele az 1. önköltség részlet (50%) befizetése. A kérelem beadási határideje az adott részlet esedékességének lejártát megelőző 15. nap.

Költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatos kérelmek beadása a Modulo-ban a HSZI beadási helyen „Költségtérítés részletmódosítás” kérvénnyel lehetséges.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

EcoCamp tábor 2022

Két év kihagyás után, immár kilencedik alkalommal újra megnyitotta kapuit az SZTE Gazdaságtudományi Kar EcoCamp tehetséggondozó tábora, ahol a középiskolás diákok játékos, interaktív formában bővíthetik gazdasági ismereteiket.

Események

Rendezvénynaptár *