Bezár

2024

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok

2023. április 12.
2 perc

Az EcoCamp 2024 táborba a jelentkezés 2024 májusában nyílik, a jelentkezések leadásának határidejének pontos időpontja később kerül közlésre. A jelentkezés során a diákokat legfeljebb 20 pontig terjedő skálán értékeljük, és a legmagasabb pontszámot elérő diákok vehetnek részt a táborban a kapacitás erejéig.

A jelentkezéshez tanári ajánlás szükséges, amelyben egy középiskolában tanító kollégának kell támogatnia a jelölt EcoCamp táborban való részvételét. Az ajánlás elkészítéséhez szükséges sablon letölthető a Jelentkezés fülről. Az értékelési szempontokat, és a megszerezhető pontokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szempont Elérhető pontszám
Tanári ajánlás Kötelező elem, a jelentkezés feltétele, nem jár érte pont!
Előző tanév év végi tanulmányi átlaga (két tizedesjegyre kerekítve!) max. 5 pont
Előző féléves tanulmányi átlaga (két tizedesjegyre kerekítve!) max. 5 pont
Tanulmányi versenyeredmény – Oktatási Hivatal illetékességébe tartozó tanulmányi versenyeken1 való részvétel és helyezés (pl. OKTV), OH illetékességébe nem tartozó, egyéb versenyeken való részvétel és helyezés (pl. OSZTV, SZKTV, Prezilimpia Junior, Közgazdasági Diákolimpia stb.) max. 5 pont
Közösségi és szabadidős tevékenységek (pl. DÖK, JAM diákvállalkozások stb., egyéb, a tanulmányokhoz nem kapcsolódó versenyek, pl. zenei, tánc, sportverseny) max. 5 pont
Összesen max. 20 pont

Versenyeredmények értékelése

  • OH illetékességébe tartozó tanulmányi versenyeken, nemzetközi versenyeken, OSZTV, SZKTV versenyeken való részvétel: 0,5 pont/db
  • OH illetékességébe tartozó tanulmányi versenyeken, nemzetközi versenyeken, OSZTV, SZKTV versenyeken elért helyezés: 2 pont/db
  • Egyéb verseny helyezés: 1 pont/db
  • Közösségi és szabadidős tevékenység: 1 pont/db

A jelentkezési felületen a fenti szempontok mindegyikének alátámasztásához kérjük a versenyeredményt, közéleti és szabadidős tevékenységet alátámasztó oklevelek, dokumentumok feltöltését, ezek hiányában az adott szempontot nem tudjuk értékelni!

A jelentkezések lezártát követően a pályázatokat értékeljük, az elért pontokat és a kiválasztás eredményét általában június közepéig közöljük a résztvevőkkel a jelentkezés során megadott elérhetőségeken.


1 Oktatási Hivatal illetékességébe tartozó tanulmányi versenyek listája elérhető az alábbi címen: https://oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek