Ecocamp  --  2013  --  Magunkról

Magunkról

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara (SZTE GTK) a gazdaságtudományi képzési terület egyik meghatározó szereplője. Karunk e képzési területre vonatkozó rangsorokban a 29 gazdasági képzést folytató felsőoktatási intézményből rendszerint 3.-6. helyen szerepel. A karon alap-, mester és doktori képzés is található e képzési területen. A kar közel 2200 hallgatójának 71 százaléka alapszakos hallgató.

A kar 42 oktatója közül 31 fő rendelkezik PhD fokozattal. Több oktatónk folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, MTA tag, illetve nemzetközi szakmai szervezetek képviselője. Az oktatók-kutatók publikációinak száma is azt mutatja, hogy a karon a sikeres tehetséggondozáshoz szükséges szakmai kiválóság rendelkezésre áll.

Tehetségazonosítás során versenyeket, ismeretátadó rendezvényeket szervezünk az érdeklődő középiskolásoknak. Minden ősszel meghirdetünk egy tanulmányi versenyt, melyben szituációs feladatot kell megoldani a közgazdászjelölteknek. 2011 és 2013 tavaszán karunk szervezte egy nemzetközi statisztikai poszter készítő verseny (ISLP) hazai fordulóját. A kutatók éjszakáján évről évre szakmai előadásokat tartunk marketinges, pénzügyi és statisztikai témákban középiskolások számára. Az Econventio Egyesülettel közös kutatás keretében középiskolások pénzügyi kultúráját vizsgáljuk. 2011-ben 5700, 2012-ben és 2013-ban pedig, több, mint 10 000 középiskolás kapcsolódott be a felmérésbe. A résztvevők ismeretterjesztő hírleveleket kaptak, az intézmények vezetői, fenntartói számára több alkalommal tartottunk beszámolót a felmérésről. 2012 és 2013 tavaszán is középiskolás pénzügyi napot rendeztünk 75-75 diák részvételével, melynek célja játékos ismeretátadás volt.

A tehetséggondozás részét képezi hallgatóink versenyekre való felkészítése, hallgatói klubok működtetése, szakmai támogatása, illetve a doktori témavezetés. A tehetséges hallgatókat demonstrátorként is bevonjuk karunk oktatási, kutatási tevékenységébe. Ez félévente átlagosan 40-50 hallgatót érint. A karon folyó tehetséggondozás eredményessége megmutatkozik abban, hogy az elmúlt években több országos versenyen kiemelkedő eredményeket értek el hallgatóink. Például az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az elmúlt években karunkról 15-26 pályamunka került bemutatásra. A minőségi munka eredményeként az elmúlt két OTDK-n 11-20 volt a díjazott pályamunkák száma. Mindezek alapján az oktatóink által irányított kutatómunkával elért eredmények kiemelkedőek, hiszen a 2013. évi 77%-os díjazási aránnyal az országos intézményi rangsorban a második helyen végeztünk.

A tehetséggondozás egyik formája a hallgatói klubok, szervezetek működtetése. Karunk legfontosabb hallgatói klubjai az AIESEC, illetve a Magyar Közgazdasági Társaság helyi szervezete, a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, a Marketing Klub, a Pénzügy Klub, a Regionalista Diákkör.

A már végzett hallgatókkal való törődés mindannyiunk szívügye. Volt hallgatóink visszajönnek rendezvényekre, szemináriumokra, továbbá tanácsokkal, észrevételekkel segítjük őket. Volt hallgatóink közül többeket bevonunk kutatási tevékenységek végzésébe.