Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés marketingkommunikáció szakirányon

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:
Felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Marketing Communication)
A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

A képzés felépítése

Képzési idő

A képzés 4 féléves, mely alatt teljesíteni kell az 1 féléves, 560 órás kötelező szakmai gyakorlatot.

Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra:

  • Egy félév során átlagosan 4-6 kötelező előadást és szemináriumot kell teljesíteni:
    • évfolyam szintű előadások – széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak
    • szakos előadások – célorientált szakmai ismeretek szerezhetők kisebb csoportban
    • gyakorlati foglalkozások – gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban
  • A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. A félév végén a 6+1 hetes vizsgaidőszakban pedig az előadások anyagából kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 90 és további 30 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

Az oklevél kiadásának feltétele

  • Sikeres záróvizsga teljesítése
  • Alapszintű szakmai idegennyelv-tudást igazoló intézményi vizsga

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

Az önköltség összege/félév az első tanévben (önköltséges képzés esetén): 200.000,- Ft

A további tanévekben az önköltség összege legfeljebb az előző tanévben megállapított önköltségnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/109-3/2013.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

EcoCamp tábor 2022

Két év kihagyás után, immár kilencedik alkalommal újra megnyitotta kapuit az SZTE Gazdaságtudományi Kar EcoCamp tehetséggondozó tábora, ahol a középiskolás diákok játékos, interaktív formában bővíthetik gazdasági ismereteiket.

Események

Rendezvénynaptár *