Bezár

Felsőoktatási szakképzések (FOSZK)

kepzesi_szintek_FOSZK

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés marketingkommunikáció szakirányon

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés marketingkommunikáció szakirányon

2014. november 07.
1 perc

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:
Felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Marketing Communication)
A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

A képzés felépítése

Képzési idő

A képzés 4 féléves, mely alatt teljesíteni kell az 1 féléves, 560 órás kötelező szakmai gyakorlatot.

Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra:

 • Egy félév során átlagosan 4-6 kötelező előadást és szemináriumot kell teljesíteni:
  • évfolyam szintű előadások – széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak
  • szakos előadások – célorientált szakmai ismeretek szerezhetők kisebb csoportban
  • gyakorlati foglalkozások – gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban
 • A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. A félév végén a 6+1 hetes vizsgaidőszakban pedig az előadások anyagából kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

Nyelvi követelmények

Az alábbi követelményeket az SZTE GTK Kari Tanácsa a 2023. február 23-i ülésén tárgyalta és fogadta el. A követelmények az elfogadás napjától érvényesek minden, az SZTE GTK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató számára. Az itt felsorolt nyelvi követelmények alól kizárólag azok a hallgatók mentesülnek, akik az abszolutóriumukat legkésőbb a 2023/2024 tanév I. félévében szerzik meg, valamint azok, akik az Nftv. 49.§ (8) bekezdése alapján a megfelelő igazolással rendelkező, fogyatékossággal élő hallgatók.

 • Alapkövetelmény: 1 félév idegen nyelv, kötelező kurzus teljesítése (a felkészülést további 1 félév választható kurzus segíti) ÉS belső szóbeli vizsga (kritériumvizsga, 0 kredit, a 3. félévtől letehető, az abszolutórium kiadásának feltétele)
 • Amivel az alapkövetelmény helyettesíthető / kiváltható (A hallgatónak kreditátviteli kérelmet kell beadnia az alapkövetelmény elfogadására.):
 • 1) legalább B1 szintű C (komplex) típusú, akkreditált vagy honosított gazdasági nyelvvizsga, vagy az SZTE IKI által szervezett nem akkreditált B1 szintű C (komplex) típusú alapvizsga
  2) legalább B2 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga (vagy ennek megfelelő emelt szintű érettségi)
A nyelvi követelményekről további információ a Tanulmányi Iroda munkatársaitól kérhető.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 90 és további 30 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

Az oklevél kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése

  A jelentkezés módja

  Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

  Fizetendő díjak

  Az önköltség összege/félév az első tanévben (önköltséges képzés esetén): 300.000,- Ft

  A további tanévekben az önköltség összege legfeljebb az előző tanévben megállapított önköltségnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

  Bővebb információ

  Székely-Dávid Katalin
  tanulmányi előadó

  Dékáni Hivatal
  Tanulmányi Iroda

  OH határozatszám: FF/109-3/2013.

  Aktuális események

  Rendezvénynaptár *

  Kapcsolódó hírek