Tudományos ösztöndíj támogatási program

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt (továbbiakban: a Projekt) keretében az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola Tanácsa ösztöndíjat hirdet az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában tanuló PhD-hallgatók és doktorjelöltek számára.

Pályázatot kizárólag az SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola magyar állami ösztöndíjas és költségtérítéses, valamint az angol nyelvű képzésben résztvevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD-hallgatói és doktorjelöltjei nyújthatnak be.

Támogatás igényelhető minden olyan megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos szakcikkre, amely a támogatottak körébe tartozók (társ)szerzőségével készült, és e pályázati felhívás kiírását követően – 2018. június 1. után – jelent meg vagy került elfogadásra. Kizárólag azon tanulmányok támogathatók, amelyek az az MTA GMB által elfogadott A, B, C és D kategóriás magyar nyelvű vagy nemzetközi folyóirat valamelyikében, vagy a Scopuson jegyzett (H-indexszel bíró) folyóiratok valamelyikében jelentek meg. Továbbá, kizárólag azon cikkek támogathatók, melyek a kötelező arculati elemeket tartalmazzák.

A pályázati felhívás részleteit a mellékelt dokumentum tartalmazza.

Pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani a Modulo-n keresztül: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/forms/details/1512018

A pályázatot benyújtása folyamatos 2020. április 30-ig (vagy a támogatási keret kimerüléséig).

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Név Ösztöndíj odaítélésének ideje Ösztöndíj összege
Kéri Anita 2018. szeptember 40.000 Ft
Csiki Máté 2019. január 50.000 Ft
Végh Marcell Zoltán 2019. január 50.000 Ft

Széchenyi 2020