Bezár

2011

A KKV-k innovációs és együttműködési képességének, valamint fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben

A KKV-k innovációs és együttműködési képességének, valamint fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben

2014. november 24.
2 perc
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
InCoDeSME
FIMEK

A HUSRB/0901/213/050. számú, InCoDeSME nevű projekt célja a magyar-szerb határmenti kis- és középvállalkozások működésének, innovációs és együttműködési hajlandóságának, aktivitásának feltérképezése, valamint az eredmények széleskörű disszeminációja volt. A projekt szerves folytatása egy hasonló kutatásnak, amelyet egy a Szegedi Tudományegyetem által vezetett konzorcium végzett el a magyar-román határmenti térségre 2009-2010 folyamán. A Szegedi Tudományegyetem ezúttal a Novi Sad-on működő Gazdasági és Mérnöki Karral kooperált a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt első szakaszában a primer kutatásokat megalapozó szükséges elméleti megalapozás történt meg, amely már önálló eredményekkel járt. A projekt igazi hozadéka a beavatkozási területen 400-400 elemű mintán elkészült kérdőíves felmérés az itt működő kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési hajlandóságáról. Ezen adatok segítségével a nemzetközi kutatócsoport feltárta a vállalkozások együttműködésének legfőbb gátjait, azonosította a kooperációs attitűdöket, felmérte azok innovációs potenciálját. A kutatók konkrét gazdaságpolitikai javaslatokat fogalmaztak meg mindezen tényezők javítására, ezáltal a fejlesztési terület versenyképességének növelését is elősegítve.

A projekt eredményeit háromnyelvű zárókonferencián ismertették a kutatócsoport tagjai, amelyre 2011. június 3-án került sor a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. A hallgatóság soraiból érkezett visszajelzések egyértelműen kiemelték, hogy a kutatás „megbízható alapot jelent a további érdemi gazdaságfejlesztési beavatkozások kidolgozásához”, illetve „a megfogalmazott javaslatok a döntéshozók figyelmére is érdemesek lennének”, továbbá „a felvetett kérdések alapján legalább további 40 gazdaságpolitikai kérdés vetődött fel…”. A rendezvény egy hálózatépítő munkaebéddel zárult, ahol a szereplők kötetlenebb formában is kifejthették a határon átnyúló kooperációkkal kapcsolatos elképzeléseiket.

A zárókonferencián készült fényképek megtekinhetők a Galériában.

A projekt honlapja: http://www.fimekincodesme.rs/

European Regional Development Fund
Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek