Menedzsment innovációk a businessben és a non-businessben

Menedzsment innovációk a businessben és a non-businessben címmel a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara a Tudomány Ünnepe alkalmából 2013. november 28-29-én tudományos konferenciát szervez.

A konferencia célja a vállalatok, üzleti és non-business szervezetek menedzselésében bekövetkező innovációk, innovatív trendek áttekintése, az e témakörben született kutatások eredményeinek megvitatása egy hagyományosan jó hangulatú szegedi konferencia keretében.

A szervezetek menedzsmentjéről alkotott gondolatok, különböző szemléletek radikális átalakuláson mentek át az elmúlt 20 évben, mely átalakulásokat a világgazdazdasági válság nem csupán felgyorsította, hanem sok területen gyökeresen új irányvonalakkal is gazdagította. E változások közepette átalakult a szervezetről, a versenyről vagy az egyes gazdálkodási területekről alkotott képünk nem csupán a business szférában, hanem az azzal tevékenységi szinten összefonódó, esetenként markáns önálló identitást öltő non-business szférában is. E változások áttekintése, tapasztalataink megvitatása egyben kiváló alkalmat teremt az e területtel foglalkozó kutatók, szakemberek találkozására, további együttműködéseink fejlesztésére.

Várjuk jelentkezésüket a tervezett előadás címével és rövid leírásával legkésőbb 2013. november 08-ig az alábbi címen: www.eco.u-szeged.hu/konferencia/menedzsmentinnovaciok/absztrakt

A konferencia részvételi díja 16.000 Ft + ÁFA. Az előadások alapján készült tanulmányokat lektorált, ISBN számmal rendelkező konferencia-kiadványban jelentetjük meg.

Tervezett témakörök

  • Vállalkozás, vállalatok megközelítésének változásai a vállalatgazdaságtan nézőpontjából.
  • Szervezet-elméletek, a szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai.
  • Szervezet-fejlesztés, tudás, tanulás a XXI. század szervezeteiben.
  • Non-business szervezetek nézőpontjai, új tapasztalatok a non-businessben.
  • Az e-business fejlődése és átalakulása napjainkban.
  • Szervezetközi együttműködések új irányai, tapasztalatai, a hálózati gondolkodás napjainkban.
  • A szervezeti stratégia és változásmenedzsment új irányai.

Fontos határidők

Absztrakt beküldése és jelentkezési határidő:
2013. november 08.
Értesítés az elfogadásról:2013. november 15.
Konferencia időpontja:
2013. november 28-29.
Tanulmány beküldésének határideje:
2014. január 30.