Bezár
Prof. Dr. Voszka Éva - Önéletrajz

Prof. Dr. Voszka Éva - Önéletrajz

2015. május 22.
3 perc
Név: Prof. Dr. Voszka Éva CSc születési év: 1953
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okleveles közgazdász, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1976
 • Okleveles szociológus, ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1982
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • CSc (közgazdaságtudomány) 1985
 • MTA doktora, 2005
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2012 –
Gazdaságpolitikai paradigmák változásai-SZTE GTK doktori iskola
2011 –
A magyar kapitalizmus intézményrendszerének kialakulása: magántulajdon és piacszerkezetek-SZTE GTK
2011 –
Fejezetek a magyar gazdaságpolitika történetéből-SZTE GTK
2009 –
Az állam szerepe a versenyfeltételek alakításában-SZTE GTK doktori iskola
2008 –
Kapitalizmus, verseny és a művészeti piac sajátosságai-Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskola
2004 – 2005
Társadalmi és gazdasági alapismeretek-Színház és Filmművészeti Egyetem
1996 – 1999
Property Rights, Privatization and Firm Restructuring-Közép-Európai Egyetem (CEU) (idegen nyelven)
1993 – 1998
A gazdaság szervezeti rendszere-Corvinus Egyetem

Oktatásban töltött idő: 21 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1976 – 2010
tudományos tanácsadó, részvétel kutatási programokban és tanácsadói-szakértői tevékenységekben, tanulmányok, publikációk, konferencia előadások (Pénzügykutatási Intézet, majd Pénzügykutató Zrt.)
1991 – 1995
gazdasági tanácsadó (Köztársasági Elnök )
1996 – 2009
igazgatósági tag ( Budapesti Közlekedési Vállalat )
2002 – 2008
igazgatósági tag (Magyar Villamos Művek )
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Voszka Éva: Államosítás, privatizáció, államosítás. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE LX:(12.) pp. 1289-1317. (2013)
  • Voszka Éva, Fenyővári Zsolt: Tulajdonosi szerkezet és vállalati teljesítmény – a Pick esete. KÜLGAZDASÁG LVII:(11-12) pp. 3-29. (2013)
  • Voszka Éva: Európai versenyszabályozás – átmeneti vagy tartós változások?: Az állami támogatások elveinek és gyakorlatának módosulásai a válság éveiben. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 57:(1) pp. 69-87. (2012)
  • Voszka Éva: Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója?. KÜLGAZDASÁG LV:(5-6) pp. 3-30. (2011)
  • Laki M, Voszka É (szerk.): Kaleidoszkóp: Versenyhelyzet Magyarországon, 2008-2009. Budapest: Pénzügykutató Rt. - Palatinus, 2010. 215 p.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Voszka Éva: Versenybarát és versenykorlátozó állam – válság előtt, válság alatt. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 56:(10) pp. 913-932. (2009)
  • Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval: Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 274 p.
  • Voszka Éva: Privatization as a “Learning Process”: The Case of Hungary. In: Jürgen Beyer, Jan Wielgohs, Helmut Wiesenthal (szerk.) Successful Transitions: Political Factors of Progress in Post-socialist Countries. 245 p. Baden-Baden: Nomos, 2001. pp. 139-152.
  • Voszka Éva: A dinoszauruszok esélyei: Nagyvállalati szerkezetátalakítás és privatizáció. Budapest: Pénzügykutató Rt.; Perfekt Rt., 1997. 397 p.
  • Voszka Éva: Centralization, re-nationalization, and redistribution: Government's role in changing Hungary's ownership structure. In: Jerzy Hausner, Bob Jessop, Klaus Nielsen (szerk.) Strategic Choice and Path-dependency in Post-socialism, eds., Edward Elgar. 330 p. Brookfield: Edward Elgar Publishing, 1995. pp. 287-308.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Közgazdasági Bizottság, tag, 1994
 • Közgazdasági Szemle, szerkesztőbizottsági tag, 1994
 • Közgazdasági Szemle felügyelőbizottság, tag, 1998
 • Acta Oeconomica, szerkesztőbizottsági tag, 2000
 • Pénzügyi Szemle, szerkesztőbizottsági tag, 2005
 • a Holmi c. irodalmi folyóirat, szerkesztőbizottsági tag, 2005
 • MTA Társadalomtudományi kuratórium, tag, 2005
 • Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottság, külső tag, 2009
 • MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság, tag, 2010
 • MTA Közgazdasági Bizottság, tag, 2011

Elismerések, kitüntetések:

2006
Versenykultúráért díj, Gazdasági Versenyhivatal
2008
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek