Prof. Dr. Szanyi Miklós - Önéletrajz

Végzettség

Okleveles közgazdász

Tudományos fokozat

 1. PhD (kandidátus) 1993
 2. MTA Doktora (DSc) 2010

Korábbi munkahely(ek)/beosztások

1985-
MTA Világgazdasági Kutató Intézet, MTA KRTK Világgazdasági Intézet (jelenleg igazgató)
1996-2003
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék (óraadó tanár)
2005-2007
Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet (főiskolai tanár)
2007-2013
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iskola (egyetemi tanár, törzstag, a Doktori Iskola vezetője)
2013-2017
Budapesti Gazdasági Főiskola (Egyetem) Külkereskedelmi Kar (egyetemi tanár)
2017-
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete (egyetemi tanár, a doktori iskola törzstagja)

Oktatott tantárgyak

Alapképzés
Economic policy
Mesterképzés
Multinacionális vállalatok működése Kelet-Közép Európában
Doktori képzés
Economic policy in the age of globalization, Active State Economic Intervention

Kutatási terület

Államkapitalista modellek a világgazdaságban (állam és üzleti szféra kapcsolatrendszere politikai gazdaságtani megközelítésben). Multinacionális vállalatok működése Kelet-Közép Európában (üzleti érdekek és nemzeti fejlődés összhangja és konfliktusai). Gazdasági növekedés és technológiai fejlődés (a műszaki haladás és a gazdasági fejlődés hosszú távú ciklusainak összefüggései)

Jelenlegi/újabb kutatási projektek:

 • Varieties of Capitalism in ECE (Polish Institute of Foreign Affairs) megbízásából
 • Megnövekedett állami szerepvállalás a gazdaságban c. OTKA kutatás (2014-2018)

Egyetemi, kari közélet

A karon zajló tudományos minősítési eljárásokban való részvétel (PhD, habilitáció).

Tudományos közéleti tevékenység:

Tagságok:

 • MTA Köztestület
 • MTA Nemzetközi- és Fejlődés Tanulmányok Bizottság
 • MTA Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Doktori Tanács
 • World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR),
 • European Association of Comparative Economic Studies (EACES)
 • European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
 • Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Szlogen verseny weboldal

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara fennállásának 25., a szegedi közgazdászképzés 30. évfordulóját ünnepelve jubileumi évre szóló szlogen tervező pályázatot hirdet a kar mindenkori hallgatói számára.

Események

Rendezvénynaptár *