Bezár
Prof. Dr. Hetesi Erzsébet - Önéletrajz

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet - Önéletrajz

2015. május 22.
4 perc

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet
egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing Szakcsoport

Név: Prof. Dr. Hetesi Erzsébet születési év: 1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okleveles közgazdász, Pécsi Tudományegyetem; 1977
 • közgazdász-tanár, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1981
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • PhD (Gazdálkodástudomány) 2001
 • dr. habil, 2011
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2014 –
Marketingkutatás
2011 –
Szolgáltatásmarketing előadás és szeminárium
2008 –
Fogyasztáselmélet
2008 –
Gazdaságszociológia
2008 –
Marketing I.,előadás
2008 –
Marketing II., előadás
2008 –
Marketingkutatás módszertana
2006 –
Piackutatás előadás és szeminárium
2001 –
Gazdaságszociológia
1999 –
Gazdaságszociológia
1998 –
Szociológia, előadás
2006 – 2010
Szolgáltatásmarketing, előadás
2006 – 2010
Gazdaságszociológia, előadás
1994 – 2006
Marketing, előadás és szeminárium
1995 – 2006
Gazdaságszociológia, előadás
1995 – 2006
Piackutatás, szeminárium
1995 – 2006
Piackutatás, előadás és szeminárium

Oktatásban töltött idő: 21 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
2010 –
Szenzorhálózat-alapú adatgyűjtés és információfeldolgozás (TÁMOP-4.2.2 )
2010 –
interakciók szenzoranalóg modellezése (team-tag) (TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0008 B2B)
2010 – 2012
Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, Creating the Centre of Excellence at the University of Szeged (team-tag) (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 )
2013 – 2015
Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra (alprojekt-vezető) (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Hetesi Erzsébet: Non-business marketing revisited: the role of corporate social responsability in hungarian organizations. RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY: SOCIOECONOMIC, POLITICAL AND LEGAL ISSUES 2:(1) pp. 1-10. (2014)
  • Hetesi Erzsébet: The Effects of Recession on B2B Loyalty. JOURNAL OF MARKETING DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS 8:(2) pp. 26-38. (2014)
  • Hetesi Erzsébet, Vilmányi Márton: A dinamikus kapcsolati képességek és a lojalitás szerepe a szervezetközi kapcsolatokban. COMPETITIO 11.:(2.) pp. 76-93. (2012)
  • Hetesi Erzsébet, Révész Balázs: Az információs technológia átrajzolja-e a személyes kapcsolatok szerepét a szervezetek közötti együttműködésben?. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT &:(2) pp. 41-67. (2012)
  • Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet: Kínálatmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. 280 p.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Hetesi Erzsébet: The Effects of Recession on B2B Loyalty. JOURNAL OF MARKETING DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS 8:(2) pp. 26-38. (2014)
  • Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 356 p. (Marketing szakkönyvtár) (ISBN:978 963 05 9379 3)
  • Hetesi Erzsébet: Értelmezhető-e a lojalitás a B2B piacokon?. VEZETÉSTUDOMÁNY 1: pp. 31-40. (2011)
  • Hetesi Erzsébet: Measurement and analysis of customer loyalty to an electricity distributor, specialties of cluster of loyalty on customer market. ACTA OECONOMICA: PERIODICAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 59:(3) pp. 307-330. (2009)
  • Hetesi Erzsébet: A lojalitás klaszterei a partneri és a fogyasztói piacokon. VEZETÉSTUDOMÁNY 9: pp. 4-17. (2007)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Köztestületi tag, 2002
 • Az AIMPN (Asociación Internacional de Marketing Público No Lucrativo, International Association on Public and Nonprofit Marketing) alapító tagja, 2003
 • MTA Marketing Elméleti Szakbizottság állandó meghívott tagja, 2003
 • MTA Marketingtudományi Bizottság tagja, 2005
 • Az IAPNM (International Association on Public and Nonprofit Marketing) a nemzeti tudományos szekciójának vezetője, 2009
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja, 2011
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Közszolgálati és Nonprofit Marketing Munkabizottság elnöke, 2012
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Üzleti Marketing Munkabizottság tagja, 2012
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Képzési Munkabizottság tagja, 2012
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság alelnöke, 2014
 • Marketing Oktatók Klubja (tag) , 1998
 • International Review on Public and Nonprofit Marketing ISSN 1865-1984 (szerkesztőbizottsági tag), 2004
 • Marketing és Menedzsment folyóirat ISSN 1219-03-49 (szerkesztőbizottsági tag), 2009
 • PECUNIA Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de León ISSN 1699-9495 (szerkesztőbizottság tag), 2009
 • Kisállat Praxis folyóirat ISSN 1585-9142 (szakmai tanácsadó testület tagja), 2010
 • Magyar Közgazdasági Társaság szegedi tagozata (elnökhelyettes), 2011
 • Marketing Oktatók Klubja (elnökségi tag), 2006
 • Responsibility and Sustainability Socioeconomic, political and legal issues ISSN: 2340-5813 (szerkesztőbizottsági tag) , 2013
 • Academy of Marketing Science tagja, 2013
 • EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért), FB tag, 2014
 • A GTK Oktatási Bizottság elnöke, 2002
 • A GTK Minőségbiztosítási Bizottság elnöke, 2005
 • A GTK Felülvizsgáló Bizottság elnöke, 2002
 • A GTK Doktori Tanács tagja, 2002
 • A GTK Doktori Iskola Tanácsának tagja, 2002
 • A GTK Tudományos Bizottság tagja, 2002
 • A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának tagja, 2005
 • A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának tagja, 2014
 • A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Bizottságának elnöke, 2006
 • A PTE Közgazdaságtudományi Kar Habilitációs Bizottságának tagja, 2011
 • SZTE Társadalomtudományi Doktori Iskola póttag, 2013
 • Marketing Oktatók Klubja tag, 1998
 • Marketing Oktatók Klubja elnökségi tag, 2006
 • Magyar Közgazdasági Társaság szegedi tagozatának elnökhelyettese, 2011

Elismerések, kitüntetések:

1997
Pro Iuventute I.
2000
KIT Kiváló Oktató
2009
MTA nívódíj (Rekettye, G – Hetesi, E: Kínálatmenedzsment)
2009
Excellence Díj PTE (Rekettye, G – Hetesi, E: Kínálatmenedzsment)
2013
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
2013
Pro Universitate díj

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek