Bezár
Dr. Somosi Sarolta - Önéletrajz

Dr. Somosi Sarolta - Önéletrajz

2019. szeptember 01.
3 perc

Végzettség, tudományos fokozat

 1. 2012 októberében sikeres doktori védés, summa cum laude minősítéssel. A disszertáció címe: Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei
 2. 2006 novemberében doktori szigorlat a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Közgazdasági Doktori Képzése keretein belül.
 3. 2003 szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Közgazdasági Doktori Képzése keretein belül doktorandusz hallgató.
 4. 1998-2003 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Európai Integrációs szakirány, Marketing mellékspecializáció. A diplomamunka címe: A Vámunió – az európai integráció hatása a magyar vámrendszerre

Jelenlegi és korábbi munkahely(ek)/beosztások

 1. 2013 januárjától az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs tanszéken adjunktus.
 2. 2004 szeptemberétől az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs tanszéken egyetemi tanársegéd.
 3. 2003 szeptemberétől az SZTE GTK Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs tanszéken tudományos segédmunkatárs.

Korábban/jelenleg oktatott tantárgyak:

Alapképzés:
 • Az EU gazdasága
 • EU in Global Economy
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika
 • Nemzetközi gazdasági intézmények
 • Agrárgazdaságtan
Mesterképzés:
 • European Business Environment – előadás és gyakorlat
 • Competition, Trade and Industrial Policies of the EU – előadás és gyakorlat
 • Services and Intellectual Properties in the Global Economy – előadás

Távoktatás digitális fejlesztése során kidolgozott és kezelt kurzus

 • Az EU gazdasága

Egyéb oktatói tapasztalat

 1. 2006 Hogskolen Hedmark (Rena, Norvégia) oktatás az Erasmus oktatói mobilitási programján belül
 2. 2004-2005-ben oktatóként való részvétel a TEMPUS Közalapítvány által szervezett képzéseken

Kutatási terület

 • Az európai energiapiaci liberalizáció és annak hatásai, következményei.
 • Az EU ipari stratégiája, iparpolitikai együttműködése kifejezetten az ipar 4.0 folyamatba tartozó technológiai fejlődések következtében. Az ipar 4.0 hatásainak vizsgálata a termelő szektorokban – ipar és agrárium.

Jelenlegi/újabb kutatási projektek:

 • 2018 szeptemberétől a “Changing access to public healthcare and social inequalities – the case of Hungary” témában a „Development of intelligent life science technologies, methodologies, applications and advancement of innovative processes and services based on the knowledge base of Szeged” című EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú projekt keretében kutató csoportban való részvétel, EU társfinanszírozású projekt támogatásával.
 • 2018 januárjától „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projektben való részvétel. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.
 • 2017. szeptember – 2018. június: „Az egészségügyi politika mint általános gazdasági érdek és versenyképességünk egyik pillérének meghatározója” című kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával.
 • 2017 szeptemberétől „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 számú a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen futó projekt keretében kidolgozott online kurzusok tutora.

Korábbi, részben EU-támogatott projektekben való részvétel

 • 2006 júniusától a Szegedi Tudományegyetem ROP 3.3.1. pályázatának társ képzési koordinátora. A projekt címe: „Az Európai Unió szakpolitikáinak megismertetése és a Dél-alföldi Régióban való elhelyezkedést segítő kompetenciák fejlesztése az Universitas hallgatói körében az SZTE képzési kínálatának bővítése révén”. A projekt lezárása: 2011 május.
 • 2005-2008 Részvétel az OTKA 63619.2006 sz. A lisszaboni stratégia 2005-2008 c. projektjében.
 • 2004. szeptember – 2005. március: Gazdasági Minisztérium Multiplikátor Képzési Program oktatója
 • 2004. március-április – oktatóként való részvétel egy Phare CBC program keretein belül megtartott képzésen, Temesváron, Romániában

Egyetemi, kari közélet:

 • Kari Külügyi Bizottsági tag 2005-2013
 • Kari Oktatási Bizottsági tag 2018-tól

Tudományos és szakmai elismerések:

2017/2018-as tanév során 10 hónapos támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja által.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek