Bezár
Dr. Kovács György - Önéletrajz

Dr. Kovács György - Önéletrajz

2015. május 13.
2 perc

Végzettség

 • okleveles közgazda – Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – 1989-1994 – nappali tagozat
 • gazdaságtörténeti doktori program – Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem – 1999-2002 – nappali tagozat

Tudományos fokozat

 • PhD – közgazdaságtudomány, Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola, 2010.

Korábbi munkahely(ek)/beosztások

 • 1994-98: Kőrösi Csoma Sándor Főiskola Közgazdasági Intézet, főiskolai tanársegéd (1994-97), főiskolai adjunktus (1997-98)
 • 1998-: József Attila Tudományegyetem/Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar/Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Tanszék/ Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport
  • egyetemi tanársegéd (1998-2002), egyetemi adjunktus (2002-2010), egyetemi docens (2010-)
  • intézetvezető-helyettes (2004-2006)
  • szakcsoportvezető (2007-)
  • oktatásidékánhelyettes (2017-2020)
  • MNB-vel való kapcsolattartásért felelős rektori megbízott (2018-2019)

Oktatott tantárgyak

Alapképzés
 • Pénz- és banktörténet
 • Vállalati pénzügyek
Mesterképzés
 • Egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet
 • Pénz- és pénzügyi elmélettörténet
 • Pénzügypolitika

Kutatási terület

 • Protestáns szociáletika
 • Magyar közgazdasági gondolkodás története
 • Pénzügyi elmélettörténet
 • Pénzügypolitika

Jelenlegi/újabb kutatási projektek

 • 1931. évi XX. tc. által felállított Kartelbizottság, valamint Kartelbíróság létrejöttével, működésével, teljes joggyakorlata bemutatásával kapcsolatos jogtörténeti kutatás (GVH AL/1204/2014. és GVH AL/174/2016.)
 • KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, ”A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében, a Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban című kutatási projekt (NKE/4826-5/2017)

Egyetemi, kari közélet:

 • Pénzügy és számvitel alapszak szakfelelős (2014-)
 • Pénzügy mesterszak szakfelelős (2018-)
 • Egyetemi Tanács/Szenátus tagja (2003-2010, 2018-)
 • Kari Tanács tagja (2001-2019)
 • Kari Oktatási Bizottság tagja (2005-), elnöke (2017-2020)
 • Kari Gazdasági Bizottság tagja (2011-), elnöke (2011-2017)

Tudományos közéleti tevékenység

 • Magyar Tudományos Akadémia Pénzügytani Albizottság tagja (2014-)
 • Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztály titkára (2002-2008)
 • Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium védnöke (2003-2019)
 • Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének világi képviselője (2009-), Egyházkerületi Tanács tagja (2015-)
 • Csongrádi Református Egyházmegye világi főjegyzője (2015-)
 • Szeged-Kálvin téri Református egyházközség presbitere (2006-), gondnoka (2012-)
 • Tiszatáj Alapítvány Kuratórium tagja (2010-)
 • Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület tagja (2016-)

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek