Magunkról - miért jó tehetségesnek lenni a GTK-n?

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara (SZTE GTK) a gazdaságtudományi képzési terület egyik meghatározó szereplője. Karunk e képzési területre vonatkozó rangsorokban a 29 gazdasági képzést folytató felsőoktatási intézményből rendszerint 3-6. helyen szerepel. A karon alap-, mester és doktori képzés is található e képzési területen. A kar közel 2200 hallgatójának 71 százaléka alapszakos hallgató. A kar 42 oktatója közül 31 fő rendelkezik PhD fokozattal. Több oktatónk folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, MTA tag, illetve nemzetközi szakmai szervezetek képviselője. Az oktatók-kutatók publikációinak száma is azt mutatja, hogy a karon a sikeres tehetséggondozáshoz szükséges szakmai kiválóság rendelkezésre áll.

Tehetségazonosítás során versenyeket, ismeretátadó rendezvényeket szervezünk az érdeklődő középiskolásoknak. Minden ősszel meghirdetünk egy tanulmányi versenyt, melyben szituációs feladatot kell megoldani a közgazdászjelölteknek. 2011, 2013 és 2015 tavaszán is karunk szervezte egy nemzetközi statisztikai poszter készítő verseny (ISLP) hazai fordulóját. A kutatók éjszakáján évről évre szakmai előadásokat tartunk marketinges, pénzügyi és statisztikai témákban középiskolások számára. Az Econventio Egyesülettel közös kutatás keretében középiskolások pénzügyi kultúráját vizsgáljuk. 2011 óta évente több, mint 10.000 középiskolás kapcsolódott be a felmérésbe. A résztvevők ismeretterjesztő hírleveleket kaptak, az intézmények vezetői, fenntartói számára több alkalommal tartottunk beszámolót a felmérésről. 2012 és 2013 tavaszán is középiskolás pénzügyi napot rendeztünk 75-75 diák részvételével, melynek célja játékos ismeretátadás volt.

A tehetséggondozás részét képezi hallgatóink versenyekre való felkészítése, hallgatói klubok működtetése, szakmai támogatása, illetve a doktori témavezetés. A tehetséges hallgatókat demonstrátorként is bevonjuk karunk oktatási, kutatási tevékenységébe. Ez félévente átlagosan 40-50 hallgatót érint. A karon folyó tehetséggondozás eredményessége megmutatkozik abban, hogy az elmúlt években több országos versenyen kiemelkedő eredményeket értek el hallgatóink. Például 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián hallgatóink által bemutatott 18 pályamunkából 12 díjazást ért el.

A tehetséggondozás részeként, alapítványi és vállalati partnereknek köszönhetően, az alapszakos hallgatóink közül évfolyamonként negyven tehetséges egyetemista részesül az önköltséget teljesen vagy félig kiváltó támogatásban, ösztöndíjban.

A tehetséggondozás egyik formája a hallgatói klubok, szervezetek működtetése. Karunk legfontosabb hallgatói klubjai az AIESEC, illetve a Magyar Közgazdasági Társaság helyi szervezete, a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, az SZTE Marketing Klub, a Pénzügy Klub, PSZ Team, GM Club.

A már végzett hallgatókkal való törődés mindannyiunk szívügye. Volt hallgatóink visszajönnek rendezvényekre, szemináriumokra, továbbá tanácsokkal, észrevételekkel segítjük őket. Volt hallgatóink közül többeket bevonunk kutatási tevékenységek végzésébe.