Ösztöndíjat alapít a Proko Travel Kft. harmadéves közgazdászhallgatóknak

A Proko Travel ösztöndíj alapításával kapcsolatban kérdeztük Prónay Szabolcsot, a Proko Travel Kft. munkatársát, karunk oktatóját.

Az ösztöndíj hogyan illeszkedik az alapító szervezet céljaihoz, világlátásához?

A Proko Travel Utazási Irodánál mindig is kerestük a tehetséges hallgatókat, akiket szép számban találunk az SZTE GTK-n. Meggyőződésünket bizonyítja, hogy cégünkhöz az elmúlt két évben öt (egykori) GTK-s hallgatót vettünk fel főállásba. Minden szakmának megvan a sajátossága, amit leginkább a munka során lehet elsajátítani, ám akinek általános tájékozottsága, tehetsége és szorgalma van, bármilyen területen gyorsan fel tudja venni a ritmust. Mi a GTK-n ilyen hallgatókat találtunk eddig, és ilyeneket keresünk a jövőben is.

Milyen elvárásokat fogalmaznak meg a jelölttel szemben?

Manapság gyorsan változik a környezet, a mindennapjaink részévé vált a multi-tasking és a párhuzamos folyamatok kezelése. Így van ez az üzleti életben, különösen egy KKV-nál, így nálunk is. Olyan jelölteket keresünk, akik szeretik a sokszínű munkavégzést, szeretnek új ötletekkel előállni, és a megvalósításban is részt kívánnak venni. A turizmus egy fiatalos, dinamikus és lendületes közeg, ahová az ilyen jellemű emberek gyorsan beilleszkednek, így mi is ilyen jelölteket keresünk.

Milyen kompetenciákat tartanak fontosnak a pályázatok elbírálásánál?

A jó tanulmányi eredményen túl a turizmus iránti érdeklődést, ami emberek iránti természetes nyitottsággal kell, hogy párosuljon.

Miben áll Önök szerint a tehetség? Mi jellemzi a tehetséges hallgatókat?

A tehetség elsősorban a lehetőségek megragadásában és kihasználásában érhető tetten. Legyen ez a lehetőség egy egyetemi képzés, az oda való bejutás és sikeres szereplés, vagy akár egy új munkahely, illetve jelen esetben egy ösztöndíj elnyerése. A tehetséges hallgatókat az jellemzi, hogy élni tudnak ezekkel a lehetőségekkel, azaz van önbizalmuk megpróbálni, és hajlandóak küzdeni értük.

Ha most lenne egyetemista, miben látná egy ilyen lehetőség előnyeit?

Egy vállalati ösztöndíj lehetőséget adna számomra arra, hogy még egyetemistaként bizonyítsam egy vállalat által elismert formában rátermettségemet, és ezzel anyagi előnyhöz is jussak. Manapság a munkaerő-piacon való sikeres elhelyezkedésnél egyre fontosabb a referencia, a korábbi tapasztalat. Így, ha valaki egy valós piaci szereplőtők kap elismerést ösztöndíj formájában, az komoly előnyt jelent számára, akár az adott, akár más cégnél akar elhelyezkedni.