Fundamenta ösztöndíj alap és mesterképzésben résztvevőknek is

Az ösztöndíj alapításáról nyilatkozik Kazár Natália személyügyi vezető

Az ösztöndíj hogyan illeszkedik az alapító szervezet céljaihoz, világlátásához?

A Fundamenta-Lakáskasszánál hiszünk a hosszú távú értékteremtésben, melynek egyik alappillére a fiatal tehetségek azonosítása és támogatása. Erre számos jó vállalati gyakorlatunk van, a képzőművészeti ösztöndíjon át a pályakezdő munkatársak foglalkoztatásáig.

Szervezetünkre jellemző, hogy sok kollégánk friss diplomásként nálunk kezdte karrierjét és az évek során itt járta be sokszínű szakmai életútját. Eddigi együttműködésünk során a GTK hallgatóit is úgy ismertünk meg, mint szakmailag felkészült és inspirált fiatalokat, akik már tanulmányaik során nyitottak a vállalati világ megismerésére, ezért meggyőződésünk, hogy az ösztöndíj sok értékes tapasztalatot nyújt majd.

Milyen elvárásokat fogalmaznak meg a jelölttel szemben?

A Fundamentára jellemző, hogy gyorsan reagál a felmerülő szervezeti igényekre, melyekre szeret újszerű, frappáns megoldásokat hozni. A nyertes hallgatóktól is azt várjuk, hogy minél rövidebb idő alatt vegye fel a ránk jellemző ritmust, rendszerszemléletének köszönhetően lássa át az adott témát és ennek megfelelően vegyen részt a közös munkában. Továbbá elengedhetetlen a folyamatos tanulásra való igény is, hiszen gyakran találkozunk olyan helyzetekkel, amelyek hiányzó kompetenciák felépítését igénylik.

Milyen kompetenciákat tartanak fontosnak a pályázatok elbírálásánál?

A kiválasztási folyamatunk sajátossága, hogy őszinte érdeklődéssel és kíváncsisággal fordulunk a pályázók felé, melynek során megteremtjük azt a légkört, amelyben önmagukat adhatják. Így bepillantást nyerhetünk, mi rejlik valójában az önéletrajz mögött. A pályázatban résztvevő hallgatókra is ez vár a meghallgatások során, keressük a megoldás-orientációt, a bátorságot az ismeretlen helyzetekben is, a jövőorientációt és kitartást. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a hallgató a kapott visszajelzések mentén képes legyen és akarjon fejlődni.

Miben áll Önök szerint a tehetség? Mi jellemzi a tehetséges hallgatókat?

A tehetséges hallgatók és munkatársak esetében azt látjuk, nagyon gyors helyzetfelismerés és tanulási készség jellemzi őket. Gyorsan átlátva az adott helyzetet, témát, képesek sikeres és egyedi megoldásokkal előállni, meglévő tudásukra és az új információkra támaszkodva. Mindezt pedig úgy teszik, hogy az általuk létrehozott termék, megoldás tükrözi egyéniségük színeit.

Ha most lenne egyetemista, miben látná egy ilyen lehetőség előnyeit?

Tapasztalataink szerint az egyik legnagyobb előnye az ösztöndíjaknak és a vállalati együttműködéseknek, hogy a hallgatók lehetőséget kapnak az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására. Kiváló terep arra, hogy felmérjék, hol tartanak a kitűzött mérföldkövek teljesítésében, és mire van szükség a vágyott célfotó eléréséhez.

Vállalatunkra jellemző az átjárhatóság, amely lehetővé teszi, hogy szakterületeken átívelő csapatokban dolgozzanak, megismerve ezáltal több különböző szervezeti egységet.

Az együttműködés során számos inspiráló kapcsolatot alakíthatnak ki a szakma tagjaival, ismeretlen helyzetben tehetik magukat próbára, melyekről visszajelzést is kapnak. Mindezek igazán érdekes önismereti utazást jelentenek, és az egyetemisták olykor magukra is rácsodálkozhatnak.