Délmagyarország ösztöndíj elsőéveseknek

A Lapcom Kiadó Zrt kiadóigazgatója, Kóti Zoltán az ösztöndíj-alapításról

Az ösztöndíj hogyan illeszkedik az alapító szervezet céljaihoz, világlátásához?

Helyi médiumként és helyi gazdasági szereplőként mindig feladatunknak éreztük a helyi közösségek és egyének segítését. Ezen kötelezettség egy részét – nehéz sorsú embertársaink megsegítését – a Lapcom Média Alapítványon keresztül, olvasóink bevonásával próbáljuk minden évben megoldani, egy másik szeletét pedig, a felsőoktatás finanszírozásának gyökeres átalakítása miatt, jelen ösztöndíjon keresztül szeretnénk teljesíteni. Gazdasági szereplőként különösen fontos számunkra a kellő ismerettel felvértezett gazdasági szakemberek képzése, ezért választottuk a GTK-t.

Milyen elvárásokat fogalmaznak meg a jelölttel szemben?

Átlag fölötti felvételi eredmény, legyen valóban szüksége az ösztöndíjra és tűnjön ki valamivel a többi jelentkező közül.

Milyen kompetenciákat tartanak fontosnak a pályázatok elbírálásánál?

Nincs előre meghatározott, elvárt profil, amivel a jelöltnek rendelkezni kell. A meghallgatás során győzzön meg minket arról, hogy felkészült, nyitott, maximálisan eltökélt. Legyen kíváncsi, rendelkezzen azokkal a későbbi tanulmányaival összefüggő alapismeretekkel, amelyek egy leendő GTK-s hallgatótól elvárhatóak.

Miben áll Önök szerint a tehetség? Mi jellemzi a tehetséges hallgatókat?

Huhh, ez nehéz kérdés, sokkal egyszerűbb talán például a sport vagy a zene területén meghatározni a tehetség fogalmát. Közhelyszerű, de legyen érzéke ahhoz, amivel foglalkozik, ez alatt azt értem, hogy akár már most, 18-19 évesen olvasson sokat, tájékozódjon gazdasági és politikai kérdésekben, képes legyen ilyen jellegű témákhoz értelmesen hozzászólni. Mutasson érdeklődést és képes legyen befogadni, szintetizálni, megemészteni, értelmezni, rendszerezni a vonatkozó információkat.

Ha most lenne egyetemista, miben látná egy ilyen lehetőség előnyeit?

A már említett finanszírozási átalakítások mellett a gazdaságtudományi képzésen csak önköltséges formában lehet részt venni, ami az átlagjövedelemből élő családok számára is súlyos teher és akkor még a járulékos költségekről nem beszéltünk. Nyilván minden egyes forint, amit nem kell kifizetni, könnyebbséget jelent. Az ösztöndíj jelentősége abban áll, hogy aki tud és akar tanulni, az megtehesse és ebben anyagi lehetőségei ne korlátozzák. Nem törvényszerű ugyanis, hogy a képzést megfizetni képes családok gyermekei a legalkalmasabbak arra, hogy közgazdásszá váljanak. Nyilván a diákhitel-konstrukciók is nagy segítséget jelentenek, de az ösztöndíj segít abban, hogy a későbbi eladósodás mértékét csökkenteni lehessen. És ne felejtsük el azt sem, hogy a szakmai gyakorlaton keresztül a hallgatók már tanulmányaik alatt bizonyos munkatapasztalatra tehetnek szert és higgyék el, egy későbbi interjún azonnal ki lehet szúrni, ki az, aki már dolgozott (még ha „csak” gyakorlaton is) és ki az, aki még nem tanulta meg, hogyan kell dolgozni.