Támogatás a hátrányos helyzetű, tehetséges hallgatóknak – ösztöndíjat alapít a Coop Szeged Zrt.

Az ösztöndíj alapításával kapcsolatos kérdéseinkre Pópity Jánosné, a Coop Szeged Zrt. gazdasági igazgatója válaszol.

Az ösztöndíj hogyan illeszkedik a COOP Szeged Zrt. céljaihoz, világlátásához?

Az együttműködéssel a COOP Szeged Zrt. részt kíván vállalni a közgazdász szakma utánpótlásában. A támogatással a hátrányos helyzetű hallgatók tanulását kívánja biztosítani, ill. ezzel a támogatással a Szegedi Egyetem képzési palettájának fenntartásához is hozzájárul. A COOP Szeged Zrt. évente sok millió forintot költ különböző társadalmi, karitatív szervezetek, közösségi rendezvények céljainak támogatására. Ezzel teljes mértékben összhangban van a COOP Szegd Zrt. ösztöndíj alapítás.

Milyen elvárásokat fogalmaznak meg a jelölttel szemben?

 • belülről fakadó törekvés a tudásra, ennek következtében jó a tanulmányi eredmény;
 • a társadalmi problémák iránti érdeklődés;
 • kreativitás a feladatok, problémák megoldásában;
 • a vállalati gazdasági folyamatok iránti komoly érdeklődés;

Nem „elvárás”, azonban az ösztöndíj elnyerésében alapvető szempont:

 • hátrányos családi vagy szociokulturális háttér (pl. nagycsalád, alacsony jövedelemmel rendelkező családi háttér),
 • a tanulmányok folytatására befolyással bíró egyéb hátrányos helyzet.

Milyen kompetenciákat tartanak fontosnak a pályázatok elbírálásánál?

 • az anyanyelvi készség – magabiztos írási-olvasási készség, kommunikációs készség.
 • a matematikai, természettudományos kompetencia – alapvető számolási készség; az emberi tevékenységek következményeinek megértése, a változásokban való szerepe; az alapvető természeti törvényeket és a fenntarthatóság igénye és a cselekedetek azokhoz illessze;
 • tanulási kompetencia – az újra való nyitottság, a tapasztalatok gyűjtése, alkalmazása a munkában és a magánéletben egyaránt;
 • megfelelő önértékelés, motiválhatóság;
 • vállalkozói kompetencia;
 • állampolgári és esztétikai készségek – az integráció, a társadalmi felelősségvállalás, minőségre való törekvés.

Miben áll Önök szerint a tehetség? Mi jellemzi a tehetséges hallgatókat?

Átlagon felüli képesség, feladat iránti elkötelezettség, kreativitás.
ezen belül:

 • a problémák észlelése, definiálása;
 • képesség a megszokott gondolkodástól való eltérésre;
 • lássa a cselekedetei következményeit;
 • gyakorlatiasság (ötletek megvalósításának képessége);
 • kapcsolatépítő képesség;
 • döntéshozó képesség.

Ha most lenne egyetemista, miben látná egy ilyen lehetőség előnyeit?

Bizonyos anyagi, szociális helyzetben az ösztöndíj elnyerés az egyetlen lehetőség arra, hogy egy tehetséges tanuló képességeinek megfelelő szintű tanulásban részesülhessen. És ha nyer, akkor is nagy feladat előtt áll!