Üzleti Tudományok Intézete szakdolgozat témajavaslatai

A szakdolgozat megírásához (alapszakon és mesterképzésben egyaránt) kérjük, hogy a konzulenssel előzetesen egyeztessen a szakdolgozati témájáról.

Kérjük, hogy a téma- és konzulensválasztás során tartsa szem előtt az alábbiakat:

 • A Szakdolgozat választó űrlap kitöltése és a konzulenssel való aláíratása jelenti a hivatalos konzulens választást.
 • Az itt megjelölt témák iránymutatást szolgálnak, ezeken felül egyéb - a konzulens által elfogadott - témában is lehet szakdolgozatot készíteni.
 • Mielőtt leadná szakdolgozói jelentkezését, kérjük, hogy részletesen olvassa át a kiírt szakdolgozati témákat, valamint előzetesen egyeztessen a témavezetővel a fogadóórában vagy e-mail-ben.

A kitöltött szakdolgozat választó űrlapot az Üzleti Tudományok Intézete titkárnőjének kérjük leadni.

Dús Judit
intézeti adminisztrátor

Molnárné Rómer Melinda
intézeti adminisztrátor

Baráth Lajos

 1. A kórház, mint bonyolult üzem, és annak gazdálkodási tervezési-rendszere
 2. A kórházi gyógyszergazdálkodás kérdései, kiemelten a tervezésre, Unit-dose rendszerre
 3. Az egészségügy finanszírozási rendszere és annak problémái

Farkas Tamás

 • Dinamikus képességek kialakulása és szerepe a modern stratégiai menedzsmentben és azok tetszőleges (szakdolgozó által választott) szervezetnél való megjelenésében.
 • Projektmenedzsment eszközök, módszerek, különös tekintettel a projekttervezésre és agilis módszertanokra.
 • A vágyott munkáltatói márka kialakításának lehetséges eszközei, folyamatai.

Garamhegyi Ábel

 • Customer experience differences in regions related to hospitality industry
 • Comparison of business practices and potential conflicts in Asian countries

  The thesis should find and explain relevant differences in business practices in Asia vs. Europe. The work should have a detailed scientific focus on the root-cause of the differences and line up best and worst examples to bridge those, including own suggestions.

 • Analysis of one well documented international negotiation (e.g. WTO, Turkey-EU refugee talks etc.).

  The thesis should introduce and evaluate the parties’ strategy and tactics based on sorrow media research and available public documents.

 • Comparative analysis of pricing/product policy of firms on international markets

  The thesis should find and explain relevant differences in strategies and practices of certain companie(s) active in different markets. It should compare the product/pricing model of the chosen company based on publicly available information as well as own primary research.

Gyulai Zsófia

 • Online marketing megoldások: Hírlevélmarketing, social media marketing, keresőmarketing (SEO, SEA)
 • Webergonómia, webanalitika
 • Inbound marketing
 • Integrált marketingkommunikáció
 • Online vásárlói útvonal térképezés

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Huszár Sándor

 • Egészségtudatos táplálkozás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • Vásárlási szándék vizsgálata választott termékkör esetén
 • Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon
 • Új technológiák piacra vezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdök vizsgálata
 • Borválasztással kapcsolatos fogyasztói döntések vizsgálata
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata esküvői szolgáltatások piacán

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Juhász Zoltán

 1. A betegelégedettség felmérése a sürgősségi betegellátásban
 2. A betegelégedettség jellemzői magán-egészségügyi szolgáltatóknál
 3. Organikus élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói szokások és attitűd egyetemi hallgatóknál
 4. A szolgáltatásmarketing szerepe a tárgyi környezet kialakításában a jövő egészségügyében
 5. Magán-egészségügyi szolgáltatók online marketing tevékenységének elemzése
 6. Állami egészségügyi intézmények online marketing tevékenységének elemzése

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • Az elégedettség vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • A lojalitás vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • Márkaközösségek vizsgálata egy adott termék/szolgálatás esetén
 • Egyéb megbeszélt téma

Kéri Anita

 • Felsőoktatási marketing
 • Hallgatók intézményválasztási motivációja
 • Felsőoktatási nemzetköziesedés és külföldi hallgatók
 • Fogyasztói elvárások, elégedettség és lojalitás
 • A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kovács Péter

 • Elöregedő társadalom
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Társadalomstatisztikai problémák statisztikai vizsgálata (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kürtösi Zsófia

Emberi erőforrás menedzsment

 • Emberi erőforrás menedzsment témakörök
 • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök
 • Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon - hogyan ítélik meg munkaerő-piaci kilátásaikat a fiatalok, mit tesznek a sikeres elhelyezkedésért, mik az elképzeléseik a jövőről, mennyire vannak tisztában a munkáltatók elvárásaival. Mik a munkáltatók elvárásai a pályakezdőkkel kapcsolatban stb.
 • A munka és a magánélet egyensúlya - hogyan ítélik meg a munkavállalók saját helyzetüket ebben a tekintetben, hogyan illeszkednek a work-life balance politikák a CSR (corporate social responsibility) irányelvekbe, tesznek-e és ha igen, mit ezen a téren a szervezetek hazánkban

Szervezetszociológia

 • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben
 • Munkahelyi kapcsolathálózatok

Kuruczleki Éva

 • Pénzügyi kultúra kutatása: a pénzügyi kultúra mindazon készségek, képességek, attitűdök és viselkedés, amely szükséges a megalapozott pénzügyi döntések és végső soron a pénzügyi jóllét megteremtéséhez. A témakör részeként lehetséges kutatási téma egyének (pl. hallgatók, felnőtt lakosság, stb.) pénzügyi kultúra kutatása vagy már meglevő nemzetközi mérések eredményeinek összehasonlítása.
 • Statisztikai elemzések: társadalmi-gazdasági témakörök vizsgálata statisztikai eszközökkel, kereskedelem és marketing szakosok esetén a kötelező primer kutatás elvégzése bármilyen szabadon választott témakörben statisztikai eszközök segítségével
 • Hálózatelemzés: társadalmi-gazdasági hálózatok és folyamatok vizsgálata hálózatok és gráfok segítségével
 • Európai Integráció: az Európai Unió társadalmi vagy gazdasági folyamatainak vizsgálata, például a négy szabadság evolúciójának vagy kereskedelmi kapcsolatok alakulásának vizsgálata

Lipták Lilla

 • Árpolitika, árazás
 • Fogyasztói magatartás
 • Marketingkommunikáció
 • Online marketing

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • A családi vállalat jellegzetességei, vezetése és változásai

Dr. Prónay Szabolcs

 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat, a márkák szimbolikus tartalmának ábrázolása, alakítása
 • Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata, lojalitás vizsgálatok
 • A fogyasztás társadalmi szerepe: divatmarketing és státuszfogyasztás
 • A fiatalok online és közösségi média aktivitásának vizsgálata
 • A fiatal egyetemisták zenei fogyasztásának vizsgálata

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Tarjányi Margit

 • Emberi Erőforrás Gazdálkodás kérdései
 • Szervezetek fejlődése életciklus elméletek tükrében
 • Szervezet irányítás kérdései, vizsgálata
 • Üzleti modellek alkalmazása
 • Szervezetek közötti együttműködések vizsgálata
 • Vállalati értékalkotó folyamatok és értékláncok vizsgálata
 • Vállalati folyamatok javításának, újjáalakításának projektjei (BPR, Benchmarking)
 • Vállalati információs rendszerek működtetése
 • Egyéb vállalati működéshez és irányításhoz kapcsolódó téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. Szervezetközi együttműködések észlelt sikerességét befolyásoló jellemzők.
 • Hálózati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során. Hálózati kompetencia felépítése, egyéni és szervezeti kompetenciák megkülönböztetése. A hálózati kompetencia fejlődése. A hálózati kompetencia megjelenése business és non-business szervezeteknél.
 • Egyetemi - vállalati együttműködések a kapcsolatmenedzsment nézőpontjából: egyetemi - vállalati együttműködések értelmezései, tulajdonságai; egyetemi-vállalati kooperációk; egyetemi-vállalati vertikális együttműködések; a kapcsolatmenedzsment specialitásai egyetemi-vállalati relációban

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *