Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet szakdolgozat témajavaslatai

A szakdolgozat megírásához (alapszakon és mesterképzésben egyaránt) kérjük, hogy a konzulenssel előzetesen egyeztessen a szakdolgozati témájáról.

Kérjük, hogy a téma- és konzulensválasztás során tartsa szem előtt az alábbiakat:

 • A Szakdolgozat választó űrlap kitöltése és a konzulenssel való aláíratása jelenti a hivatalos konzulens választást.
 • Az itt megjelölt témák iránymutatást szolgálnak, ezeken felül egyéb - a konzulens által elfogadott - témában is lehet szakdolgozatot készíteni.
 • Mielőtt leadná szakdolgozói jelentkezését, kérjük, hogy részletesen olvassa át a kiírt szakdolgozati témákat, valamint előzetesen egyeztessen a témavezetővel a fogadóórában vagy e-mail-ben.

A kitöltött szakdolgozat választó űrlapot a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet titkárnőjének kérjük leadni.

Zélity Alexandra
intézeti adminisztrátor, gazdasági előadó

Dr. Bodnár Gábor

 • Területi különbségek vizsgálata vidékies térségekben;
 • Területi kiegyenlítődés és differenciálódás vizsgálata az Európai Unióban;
 • Térségek versenyképességének vizsgálata;
 • A visegrádi országok (vagy más, tetszőleges országcsoport) makrogazdasági elemzése;
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Gyurkovics János

 • Innovációs teljesítmény mérése vállalati, területi szinten
 • Innovációk terjedésének vizsgálata
 • Vállalati együttműködések vizsgálata társadalmi hálózatelemzés segítségével
 • Innováció és társadalmi hálózatelemzés

Dr. Imreh-Tóth Mónika

 • Vállalkozóvá válás
 • Startup vállalkozások és startup ökoszisztéma
 • Egyetemi vállalkozásoktatás – vállalkozóvá válás kapcsolat vizsgálata
 • Egyetemek változó szerepvállalása
 • Inkubátorok, akcelerátorok induló vállalkozások és vállalkozók számára (hazai sajátosságok, nemzetközi gyakorlat)
 • Vállalkozásoktatás- tanítható, nem tanítható elemek
 • A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetősége: a közösségi finanszírozás
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Lukovics Miklós

 • Technoökonómiai modellezés és elemzés valamely konkrét feltörekvő technológiára (pl. önvezető járműre) vonatkozóan
 • Az önvezető járművek technológia elfogadása a gyalogosok és kerékpárosok körében
 • Az önvezető autók és a marketingkommunikáció (Prónay Szabolccsal közös téma)
 • Önvezető kisbuszok technológia elfogadása
 • Pizzaszállító, zöldségesbódé vezető nélkül az utakon
 • Önvezető járművek a városi logisztikában (vérszállítás, ételszállítás stb.)
 • Mennyi az annyi? - önvezető járművek a közgazdász szemével
 • Az elektromobilitás számviteli környezete Magyarországon (Deák Istvánnal közös téma)
 • Ideje másképp tekinteni az elektromos autókra
 • Felelősségteljes innováció és napjaink aktuális kérdései: Boing 737 MAX, Pokemon Go, okostelefonok
 • Pop-up Cities: izgalmas és egyszerű lehetőségek a városfejlesztésben
 • Jutalmazó városok: gyűjtsd a lépésszámod és a bicaj kilométereket, és ingyen kapsz szolgáltatásokat a városodban

Dr. Mozsár Ferenc

 • A természetbeni juttatások természete. Melyek az egyes vagy egyes társadalmi csoportokhoz irányuló juttatások természetben történő biztosításának motívumai? Milyen manifeszt és látens célokat szolgálnak a természetbeni juttatások? Mennyire hatékonyak a természetbeni juttatások a politikailag deklarált célok elérésében?
 • A minimálbér közgazdaságtan. Melyek a minimálbér-előírások deklarált és valódi céljai? Melyek a minimálbér-szabályozás hatásai az érintettekre, a foglalkoztatásra és a makroteljesítményre? Milyen társadalmi költségei vannak a minimálbér-szabályozásnak?

Nádas Nikoletta

 • A felelősségteljes innováció gyakorlati megközelítése, konkrét módszerek bemutatásával, alkalmazásával
 • Az innovációk társadalmi hatásai, avagy hogyan befolyásolják életünket az egyes innovációs eredmények

Dr. Nagy Benedek

 • Fogyasztói döntés pszichológiai tényezői
 • Törpeállamok makrogazdasági jellemzői
 • A racionalitás értelmezése és szerepe a közgazdaságtanban

Sávai Marianna

 • Mitől fenntartható a fiskális politika?
 • Az államadósság válságok vizsgálata
 • A munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata

Dr. Szakáné Kanó Izabella

 • Területi elemzési módszerek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában
 • Ökonometriai modellek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában

Dr. Vas Zsófia

 • Vállalatok telephelyválasztási döntését befolyásoló szempontok vizsgálata és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Vállalatok innovációs tevékenységének és teljesítményének elemzése és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában, bármilyen termék vagy üzleti folyamat innovációt megvalósító vállalat tekintetében, akár olyan az innováció folyamatát befolyásoló jelenség együttes vizsgálatával, mint a digitalizáció)
 • Vállalati innovációs célú együttműködések céljának és dinamikájának vizsgálata és értékelése (primer kutatás révén)
 • Vállalati innovációs tevékenységet, innovációs célú együttműködéseket korlátozó tényezők feltárása és értékelése (primer kutatás révén)
 • Vállalati szerveződések, ún. regionális klaszterek feltérképezése, működésének elemzése és értékelése a területi koncentráció, specializáció, innovációs tevékenység, életciklus, klasztermenedzsment stb. alapján (legjobb gyakorlatok feltérképezésével és bemutatásával, akár primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Régiók gazdasági növekedésének, versenyképességének, specializációjának vizsgálata és értékelése (szekunder adatelemzés révén, konkrét területi egység alapján)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *