Témajavaslatok

Témajavaslatok intézetenként

Cégek által felajánlott téma javaslatok

A program során – a program kulcsfontosságú partnere, egyben kezdeményezője, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével – arra kérjük Csongrád Megye vállalkozásait, hogy fogalmazzák meg azon problémáikat, melyek megoldása a mindennapok rohanó ügymenetében elmarad(t), vagy külön fejlesztési kapacitást igényel.

E problémákat szakdolgozati témaként kínáljuk a továbbiakban a végzős hallgatók számára úgy, hogy munkájukat mind a vállalkozás egy kapcsolattartója, mind az egyetem egy kollégája segíti. A hallgatók és a vállalkozások közös munkáját az egyetem Gazdaságtudományi Kara külön szakszeminárium életre hívásával is segíti, melyben az érintett oktatók további tudásmegosztással, tapasztalatokkal segítik a hallgatók munkáját.

A Gazdaságtudományi Kar oktatóinak témajavaslatai

Dr. Bajmócy Zoltán

Igazságos és fenntartható városfejlesztési folyamatok

E tág téma különböző módokon közelíthető meg (egy adott város/program mélységi elemzése;

a különböző városok/országok összehasonlító elemzése; elméleti vagy empirikus fókusz stb.), emellett különböző témák során, pl.:

 • A szegénység és a szegénység enyhítése

  Hogyan kezelhető a szegénység? Mit tesznek a városok a szegénység elleni küzdelemben?

 • Fejlődés a marginalizáltakért

  Hogyan lehet igazságos a helyi fejlesztés (figyelembe véve a nemi egyenlőséget, fogyatékos emberek, kisebbségek stb. helyzetét).

 • Részvétel és az alulról építkező kezdeményezések ereje

  Az állampolgári részvétel ígéretes módjai a fejlesztési döntéshozatal során, deliberatív/részvételi technikák elemzése, állampolgárok által vezetett fejlesztési kezdeményezések.

 • Degrowth

  A fejlődés túlmutat a növekedésen. Városi fenntarthatósági kérdések kezelése a mai növekedésközpontú gondolkodáson túl. Alternatív helyi stratégiák (pl. „degrowth” „transition movement”, „slow movement”, a helyi valuta, a feltétel nélküli alapjövedelem, a közösségi gazdálkodás, helyi közösségi kertek, a helyi energiarendszerek és azok relevanciája a helyi fejlesztés szempontjából).

Baráth Lajos

 • A kórház, mint bonyolult üzem, és annak gazdálkodási tervezési-rendszere
 • A kórházi gyógyszergazdálkodás kérdései, kiemelten a tervezésre, Unit-dose rendszerre
 • Az egészségügy finanszírozási rendszere és annak problémái

Béla-Csovcsics Andrea

 • A nonbusiness marketing sajátosságai (nonprofit szervezetek, közüzemi szervezetek és költségvetési közszolgáltató szervezetek marketing tevékenysége; egyéni és szervezeti önkéntesség; társadalmi felelősségvállalás; zöldmarketing, ügymarketing; társadalmi célú marketing)
 • Új termék piaci bevezetésének gyakorlata konkrét termék vagy szolgáltatás kapcsán
 • Az értékesítési politika területéhez kapcsolódó kérdések, témák
 • Egyéb egyeztetett téma

Benkó-Szűcs Adrienn

 • Hitelintézetek működési és számviteli folyamatainak külső és belső ellenőrzése
 • A könyvvizsgálat elméleti és gyakorlati kérdései
  • speciális számviteli-beszámolási területek könyvvizsgálata
  • a könyvvizsgálat és a digitalizáció kapcsolata
  • könyvvizsgálati kockázatok, a kockázatbecslés folyamata
  • a csalás és a manipuláció kivédése a könyvvizsgálatban

Dr. Bodnár Gábor

 • Területi különbségek vizsgálata vidékies térségekben;
 • Területi kiegyenlítődés és differenciálódás vizsgálata az Európai Unióban;
 • Térségek versenyképességének vizsgálata;
 • A visegrádi országok (vagy más, tetszőleges országcsoport) makrogazdasági elemzése;
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Bundság Éva

 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Kerékpározás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Életstílus kutatások, életstílus alapú szegmentáció, életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben
 • Közösségi média, online marketing

Dr. Deák István

 • A számviteli információs rendszer egyes elemeinek érvényesülése, működése egy konkrét vállalat példáján
 • Sajátos céghelyzetek (alapítás, átalakulás, megszűnés) számviteli, adózási kérdései
 • A számvitel szabályozási környezetének változásai és ezek hatása az elszámolásokra
 • A számvitel történeti vetülete
 • A társaságok adózási kérdései

Farkas Gergely

 • Családi vállalkozások jellegzetességei.
 • Gazdaságpszichológiai kutatások.
 • Szerencsejáték, e-sport.

Farkas Tamás

 • Dinamikus képességek kialakulása és szerepe a modern stratégiai menedzsmentben és azok tetszőleges (szakdolgozó által választott) szervezetnél való megjelenésében.
 • Projektmenedzsment eszközök, módszerek, különös tekintettel a projekttervezésre és agilis módszertanokra.
 • A vágyott munkáltatói márka kialakításának lehetséges eszközei, folyamatai.

Garamhegyi Ábel

 • Customer experience differences in regions related to hospitality industry
 • Comparison of business practices and potential conflicts in Asian countries

  The thesis should find and explain relevant differences in business practices in Asia vs. Europe. The work should have a detailed scientific focus on the root-cause of the differences and line up best and worst examples to bridge those, including own suggestions.

 • Analysis of one well documented international negotiation (e.g. WTO, Turkey-EU refugee talks etc.).

  The thesis should introduce and evaluate the parties’ strategy and tactics based on sorrow media research and available public documents.

 • Comparative analysis of pricing/product policy of firms on international markets

  The thesis should find and explain relevant differences in strategies and practices of certain companie(s) active in different markets. It should compare the product/pricing model of the chosen company based on publicly available information as well as own primary research.

Dr. Gébert Judit – Dr. Juhász Judit társvezetésben

A hallássérült fiatal polgárok társadalmi befogadásának és aktív állampolgárságának pozitív ösztönzői (Hosszabb távú együttműködésre is várjuk a jelentkezőket.)

 • A kutatás célja, hogy gyakorlatban is alkalmazható tudást fejlesszünk a hallássérült fiatal polgárok társadalmi inklúziójának pozitív ösztönzőiről, és arról, hogy hogyan hozzunk létre társadalmi változást a fiatal polgárok aktív együttműködésével.
 • Továbbá, hogy feltérképezze, hogy hallássérült fiatal felnőttek hogyan értékelik a saját szubjektív jóllétüket és milyen kihívásokkal néznek szembe az önálló felnőtté válás időszakában.
 • Ösztönözze a hallássérült fiatalokat az autonóm élet vezetésére.
 • Összekösse a helyi szereplőket az úgynevezett Valóság Laborban (Living Lab).
 • Új kvalitatív kutatásmódszereket fejlesszen, amelyek adekvátak a hallássérült fiatalokkal történő részvételi kutatások során.
 • Hozzájáruljon a hátrányos helyzetű, jelen esetben hallássérült fiatalok számára is befogadó társadalom alakításához.

Feminista közgazdaságtan

A gazdasági növekedésre építő mainstream közgazdasági szemléletek napjaink egyik feltörekvő alternatívája a feminista közgazdaságtan alternatív közgazdasági megközelítése.

 • A kutatás során vizsgálható a feminista közgazdaságtan elméleti koncepciója, a jóllétre és társadalmi működésre vonatkozó meglátásai.
 • Ezen felül vizsgálható a feminista közgazdaságtan gyakorlati megnyilvánulása közösségi kezdeményezések, társadalmi innovációk, közösségi tudomány (citizen science) és a társadalmi inklúzió más társadalmi projektjei kapcsán (youth citizen social science).

Dr. Gébert Judit

Feltétel nélküli alapjövedelem
A feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatban több fontos kérdés is szóba kerülhet.

 • Finanszírozható-e és ha igen, akkor hogyan? Relatíve mennyire drága a jelenlegi jóléti juttatásokhoz képest?
 • Egy ilyen szociálpolitikai eszköz hogyan alakítaná át a társadalom struktúráját, a társadalom berendezkedéséről alkotott elképzeléseinket? Úgy, mint: mi a munka, ki felelős a szegénységért, milyen jóléti juttatások illetnek meg valakit, szükség van-e teljes foglalkoztatásra stb.?
 • Milyen tanulságul szolgálnak az alapjövedelem kísérletek gazdagabb és szegényebb országokban?

Gazdasági növekedés és környezet
Kutatási kérdések:

 • hozzájárul-e a gazdasági növekedés a jobb környezetminőséghez és az emberi fejlődéshez?
 • Milyen kapcsolat van az egy főre eső reáljövedelem növekedése és a környezet állapota, valamint a társadalom fejlettsége között? Mikor mondhatjuk, hogy egyik ország fejlettebb, mint a másik?
 • Hogyan tudjuk mérni az emberi fejlődést? Milyen irányokat kellene a döntéshozatalnak követnie, ha elő akarja segíteni az emberi fejlődést? A témát egyaránt lehet helyi, országos, vagy globális szinten vizsgálni.

Nők szerepe a gazdasági fejlődésben.
Az ENSZ szerint a nemek közötti egyenlőtlenség az egyik legkomolyabb kortárs probléma. Ez az egyenlőtlenség több oldalról is kapcsolódik a közgazdaságtanhoz. Például:

 • Milyen okokra vezethető vissza a nemek közötti egyenlőtlenség a munkaerőpiacon?
 • Milyen gazdaságpolitikai beavatkozások csökkentik, vagy éppenséggel növelik a nemek közötti egyenlőtlenséget?
 • Milyen országok közötti különbségek figyelhetők meg a témában?
 • Milyen fejlesztési projektek tudják a legjobban segíteni a nők szerepét a fejlesztésben?

Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma.

Glózik Klára

 • Magyarországi turizmus történetének kutatása
 • Falusi turizmus térségi és helyi fejlesztési lehetőségei, falusi turizmus szerepe a turizmusban. Helyi termékek és agroturizmus szerepe a falusi turizmusban
 • Bor és gasztonómiai turizmus szerepe Magyarország turizmusában
 • A kulturális és aktív turizmus lehetőségének vizsgálata egy adott térségben, településen

Gyulai Zsófia

 • Online marketing megoldások: Hírlevélmarketing, social media marketing, keresőmarketing (SEO, SEA)
 • Webergonómia, webanalitika
 • Inbound marketing
 • Integrált marketingkommunikáció
 • Online vásárlói útvonal térképezés

Gyurkovics János

 • Innovációs teljesítmény mérése vállalati, területi szinten
 • Innovációk terjedésének vizsgálata
 • Vállalati együttműködések vizsgálata társadalmi hálózatelemzés segítségével
 • Innováció és társadalmi hálózatelemzés

Dr. Halmosi Péter

Önkormányzati gazdálkodás témaköréből

Az alábbi szakdolgozati kutatások célja egy adott népességű település feladat-forrásszerkezetében rejlő ellentmondások elemzése. A költségvetés helyzetének elemzésén túl vizsgálni fogjuk a helyi politikai döntéseket, feltárva az esetleges szabályozási problémákat.

A dolgozatok elméleti hátterét a közfeladatok centralizációjával-decentralizációjával kapcsolatos kérdések, továbbá a hitelfelvétel-, csőd szabályozásával, költségvetési ciklusokkal, politikai rendszerek működésével és problémáival kapcsolatos elméletek alkotják. A dolgozat megírásához össze szükséges gyűjteni a csőd bekövetkezése előtti időszak főbb pénzügyi jelentésein túl (pl. government revenue report) a helyi gazdasággal, illetve a pénz- és tőkepiacokkal kapcsolatos elemzéseket. A kutatás célja a csődből való kilábalás hosszú távú feltételeinek feltárása.

A téma feldolgozása erős (felsőfokú szint közeli) angol nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • San Bernardino (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai. (2 millió fő)
 • Puerto Rico szövetségi állam csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai
 • Stockton (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (300.000 fő)
 • Detroit (Michigan) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (650.000 fő)
 • Central Falls (Rhode Island) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (20.000 fő)

Államháztartástan témaköréből

A szakdolgozatok célja az idősödésnek a nyugdíjrendszerekre gyakorolt hatásának tanulmányozása. A demográfia, munkaerőpiac folyamatain keresztül vizsgálandóak a korábbi időszakok reformjai, illetve más országok nyugdíjreformjai. A dolgozat készítése során feldolgozásra kerülnek a folyóiratcikkek mellett az OECD-nek a témakörhöz kapcsolódó releváns jelentései.

A téma feldolgozása jó (középfokú szintet meghaladó) angol, esetleg francia nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • Idősödés és nyugdíjrendszer gazdasági kapcsolatai a fejlett országokban
 • A 2008-as gazdasági válság hatása a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Honti Tamás

 • Politikai marketing: a politikai marketing és a választói magatartás (gazdasági és szimbolikus szavazás) kapcsolata
 • Fogyasztói magatartás: az értékek szerepe a fogyasztói döntéshozatalban
 • Kampánytervezés és reklám: marketingkommunikációs kampányok kreatív- és médiatervezésének kérdései
 • Public Relations és médiakapcsolatok: a médiafogyasztás és a médiahatás vizsgálata
 • Munkáltatói márkaépítés (employer branding): a fiatalok munkahelyválasztási preferenciáinak vizsgálata a marketing, a PR és a HR szemléletmódjának ötvözése révén

Huszár Sándor

 • Egészségtudatos táplálkozás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • Vásárlási szándék vizsgálata választott termékkör esetén
 • Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon
 • Új technológiák piacra vezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdök vizsgálata
 • Borválasztással kapcsolatos fogyasztói döntések vizsgálata
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata esküvői szolgáltatások piacán

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Imreh-Tóth Mónika

 • Vállalkozóvá válás
 • Startup vállalkozások és startup ökoszisztéma
 • Egyetemi vállalkozásoktatás – vállalkozóvá válás kapcsolat vizsgálata
 • Egyetemek változó szerepvállalása
 • Inkubátorok, akcelerátorok induló vállalkozások és vállalkozók számára (hazai sajátosságok, nemzetközi gyakorlat)
 • Vállalkozásoktatás- tanítható, nem tanítható elemek
 • A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetősége: a közösségi finanszírozás
 • Egyéb megbeszélt téma

Juhász Judit

Képességszemlélet és emberi fejlődés – jóllét és szegénység

Az Amartya Sen és Martha Nussbaum nevéhez köthető képességszemlélet képzi a globális helyzetet rendszeres időközönként bemutató, az emberi fejlődésről szóló ENSZ−Jelentés inspirációját és alapját és az emberi fejlődés elméletének alapját is. Az emberi fejlődés elméletében a fejlődés az emberek szabadságának, választási lehetőségeinek bővülését jelenti. Vonatkozhat az emberek jóllétére, a teljes élet megélésének lehetőségére minden egyes ember számára. E szemléletben nem azért csökkentjük a szegénységet, hogy a növekedést elősegítsük, hanem önmagában az emberek jobb életéért.

 • A kutatás során vizsgálható az elmélet fejlődése, a jólléttel, szegénységgel vagy más központi társadalmi jelenséggel kapcsolatos aktuális alkalmazási lehetőségei.
 • Vizsgálható továbbá elméleti és gyakorlati síkon – elsősorban a közösségi kezdeményezések, társadalmi innovációk, közösségi tudomány (citizen science) művelése során, a társadalmi inklúzió, esélyegyenlőség témakörei kapcsán.
 • Különösen érdekes, ha a fenti gyakorlatok hallgatói kezdeményezéshez, megvalósításhoz vagy (fiatal) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktív állampolgárságához köthetők (youth citizen social science).

Autonómia és paternalizmus

Vizsgálható a service learning elmélete és gyakorlati módszere, a módszer megjelenése és alkalmazási köre az egyetemen (Közösségi önkéntesség) vagy egyetemhez köthető más közösségi szolgálat. A kutatás során segítő kérdések lehetnek mások mellett:

Service learning és társadalmi inklúzió (social inclusion)

Vizsgálható a service learning elméleti koncepció és módszere. A módszer megjelenése és alkalmazási köre az egyetemen. Vizsgálható a Közösségi önkéntesség kurzus, mint esettanulmány. A kutatás során segítő kérdések lehetnek mások mellett:

 • Melyek a service learning (vagy más közösségi szolgálat) alkalmazásának lehetőségei és akadályai?
 • Milyen viszonyban állnak a hallgatók elvárásai és igényei a civil társadalom elvárásaival és igényeivel?
 • Melyek a service learning módszer továbbfejlesztésének lehetőségei?
 • Milyen viszonyban áll a service learning módszere a közösségi kezdeményezések, társadalmi innovációk, állampolgári vagy közösségi tudomány (citizen science) művelésével, a társadalmi inklúzió, esélyegyenlőség vagy a társadalmi részvétel témaköreivel?

Alternatív kutatásmódszertan

Alternatív – elsősorban kvalitatív kutatási módszerekhez köthető – kutatásmódszertant, pl. művészetalapú kutatási módszereket (többnyire kiegészítőleg) alkalmazni kívánó hallgatók jelentkezhetnek elsősorban a fenti témakörök vizsgálata kapcsán.

Dr. Juhász Zoltán

 1. A betegelégedettség felmérése a sürgősségi betegellátásban
 2. A betegelégedettség jellemzői magán-egészségügyi szolgáltatóknál
 3. Organikus élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói szokások és attitűd egyetemi hallgatóknál
 4. A szolgáltatásmarketing szerepe a tárgyi környezet kialakításában a jövő egészségügyében
 5. Magán-egészségügyi szolgáltatók online marketing tevékenységének elemzése
 6. Állami egészségügyi intézmények online marketing tevékenységének elemzése

Kálmán Melitta

 • Humánmenedzsment területek vizsgálata munkáltatói vagy munkavállalói szempontból
 • Munkaerőpiacot vizsgáló témák (pl. pályakezdő diplomások munkaerőpiaci elvárásai)
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Vállalkozói kompetenciák vizsgálata

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • Az elégedettség vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • A lojalitás vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • Márkaközösségek vizsgálata egy adott termék/szolgálatás esetén
 • Egyéb megbeszélt téma

Kéri Anita

 • Felsőoktatási marketing
 • Hallgatók intézményválasztási motivációja
 • Felsőoktatási nemzetköziesedés és külföldi hallgatók
 • Fogyasztói elvárások, elégedettség és lojalitás
 • A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta

 • Pénzzel kapcsolatos attitűdök, a pénzzel kapcsolatos viselkedés háttértényezői
 • Impulzív vagy kényszeres vásárlási szokások vizsgálata
 • Szociálpszichológiai jelenségek vizsgálata a menedzsmentben, marketingben

Dr. Kiss Gábor Dávid

 • Devizaárfolyam-kockázat és kezelése
 • Monetáris politikai eszköztár fejlődése
 • Tőkevédett befektetési alapok piacának elemzése
 • Tőzsdén jegyzett vállalatok arányának változása

Dr. Kosztopulosz Andreász

 • Kis- és középvállalkozások: finanszírozási problémák és eszközök
  • kisvállalati hitelek
  • garanciaintézmények
  • egyéb hitelpiaci eszközök (lízing, faktoring stb.)
  • tőkebefektetések
  • kormányzati programok
  • start up ökoszisztéma vizsgálata
 • A kockázatitőke-piac egyes szegmenseinek, intézményeinek, működésének és ösztönzésének vizsgálata
  • kockázatitőke-alapok
  • vállalatközi fejlesztőtőke-befektetések
  • üzleti angyalok
 • Pénz- és tőkepiaci intézmények és pénzügyi eszközök elemző bemutatása
  • azonnali piacok
  • határidős piacok
  • swap piacok
  • opciós piacok
 • A pénzügyi kockázatkezelés egyes eszközei és technikái
  • banki kockázatkezelés
  • befektetési kockázatok kezelése
  • kockázatkezelés a vállalati pénzügyekben
 • A pénzügyi kultúra vizsgálata egy választott aspektusból
  • nemzetközi összehasonlítás
  • pénzügyi kultúra a vállalati körben
  • fejlesztés lehetőségei, jó gyakorlatok
 • Vállalkozások pénzügyi döntéseinek vizsgálata egy választott aspektusból
  • beruházási döntések
  • finanszírozási döntések
  • forgótőkemenedzsment

Prof. Dr. Kovács Árpád

 • A szabályalapú költségvetés alkalmazása Európában és Magyarországon
 • Az adósságpálya csökkentésének kérdései
 • A költségvetési tervezés új kihívásai
 • A gazdaság költségvetési támogatásai és a versenyképesség
 • A pénzügyi ellenőrzés az államháztartás központi szintjén
 • Mint jelent a fiskális politika monetáris támogatás, a költségvetési és a monetáris politika összehangolás
 • Az EU támogatások és a költségvetés pozíciói

Dr. Kovács György

 • A magyar bankrendszer határon átnyúló kapcsolatai és szabályozása. A bankrendszer szerepe a tőkeexportban- és importban
 • Az állam szerepe a bankrendszer működésében, az állam tulajdonosi szerepvállalása. A hitelezés élénkítésének monetáris és fiskális politikai eszközei
 • A monetáris politikai célrendszer változásai, az infláció és defláció kezelésének változó eszköztára. A pénzügyi stabilitási cél megváltozott szerepe, a felügyeleti politika makro- és mikroprudenciális vetületei
 • Az egyensúlytalanság gazdaságtörténeti megközelítése és jelenlegi kérdései. Pénzügyi egyensúlyhiány a magyar gazdaságtörténetben
 • A magyar közgazdasági gondolkodás története a koraújkortól a II. világháborúig, különös tekintettel a pénzelméleti problémákra
 • Válogatott fejezetek a magyar pénz- és banktörténet köréből

Dr. Kovács Péter

 • Elöregedő társadalom
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Társadalomstatisztikai problémák statisztikai vizsgálata (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kovács Zsuzsanna

 • Az IFRS rendszer alkalmazása Magyarországon (a nemzetközi beszámolás elméleti és gyakorlati problémáinak feldolgozása, egyes IFRS standardok alkalmazása kiválasztott gazdálkodók esetében – esettanulmány jelleggel)
 • Nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja (a közös számviteli nyelv kialakításának története és dilemmái – szakirodalom feldolgozás és kvalitatív módszerek)
 • Az Európai Unió számviteli szabályozása (az IFRS befogadási mechanizmusa, a standardok alkalmazása a tagállamokban – szakirodalom feldolgozás és kvalitatív módszerek)

Dr. Kürtösi Zsófia

Emberi erőforrás menedzsment

 • Emberi erőforrás menedzsment témakörök
 • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök
 • Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon - hogyan ítélik meg munkaerő-piaci kilátásaikat a fiatalok, mit tesznek a sikeres elhelyezkedésért, mik az elképzeléseik a jövőről, mennyire vannak tisztában a munkáltatók elvárásaival. Mik a munkáltatók elvárásai a pályakezdőkkel kapcsolatban stb.
 • A munka és a magánélet egyensúlya - hogyan ítélik meg a munkavállalók saját helyzetüket ebben a tekintetben, hogyan illeszkednek a work-life balance politikák a CSR (corporate social responsibility) irányelvekbe, tesznek-e és ha igen, mit ezen a téren a szervezetek hazánkban

Szervezetszociológia

 • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben
 • Munkahelyi kapcsolathálózatok

Kuruczleki Éva

 • Pénzügyi kultúra kutatása: a pénzügyi kultúra mindazon készségek, képességek, attitűdök és viselkedés, amely szükséges a megalapozott pénzügyi döntések és végső soron a pénzügyi jóllét megteremtéséhez. A témakör részeként lehetséges kutatási téma egyének (pl. hallgatók, felnőtt lakosság, stb.) pénzügyi kultúra kutatása vagy már meglevő nemzetközi mérések eredményeinek összehasonlítása.
 • Statisztikai elemzések: társadalmi-gazdasági témakörök vizsgálata statisztikai eszközökkel, kereskedelem és marketing szakosok esetén a kötelező primer kutatás elvégzése bármilyen szabadon választott témakörben statisztikai eszközök segítségével
 • Hálózatelemzés: társadalmi-gazdasági hálózatok és folyamatok vizsgálata hálózatok és gráfok segítségével
 • Európai Integráció: az Európai Unió társadalmi vagy gazdasági folyamatainak vizsgálata, például a négy szabadság evolúciójának vagy kereskedelmi kapcsolatok alakulásának vizsgálata

Lippai-Makra Edit

 • Fenntarthatóság és számvitel kapcsolata:
  • Nem pénzügyi jelentések EU-s és hazai szabályozása
  • Nem pénzügyi jelentéstételi standardok
  • ESG információk szerepe a vállalati kockázatértékelésben
  • ENSZ SDG – Fenntartható Fejlődési célok megjelenése a vállalati közzétételben
 • Vezetői számvitel, kontrolling:
  • Vállalkozások számviteli információs rendszere
  • Belső kontroll rendszerek a vállalkozásoknál

Lipták Lilla

 • Árpolitika, árazás
 • Fogyasztói magatartás
 • Marketingkommunikáció
 • Online marketing

Dr. Lukovics Miklós

 • Technoökonómiai modellezés és elemzés valamely konkrét feltörekvő technológiára (pl. önvezető járműre) vonatkozóan
 • Az önvezető járművek technológia elfogadása a gyalogosok és kerékpárosok körében
 • Az önvezető autók és a marketingkommunikáció (Prónay Szabolccsal közös téma)
 • Önvezető kisbuszok technológia elfogadása
 • Pizzaszállító, zöldségesbódé vezető nélkül az utakon
 • Önvezető járművek a városi logisztikában (vérszállítás, ételszállítás stb.)
 • Mennyi az annyi? - önvezető járművek a közgazdász szemével
 • Az elektromobilitás számviteli környezete Magyarországon (Deák Istvánnal közös téma)
 • Ideje másképp tekinteni az elektromos autókra
 • Felelősségteljes innováció és napjaink aktuális kérdései: Boing 737 MAX, Pokemon Go, okostelefonok
 • Pop-up Cities: izgalmas és egyszerű lehetőségek a városfejlesztésben
 • Jutalmazó városok: gyűjtsd a lépésszámod és a bicaj kilométereket, és ingyen kapsz szolgáltatásokat a városodban

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • A családi vállalat jellegzetességei, vezetése és változásai

Dr. Málovics György

Fejlődés, települések, természeti környezet

A kérdés megközelíthető átfogó szemléletben, vagy egy specifikus, adott gyakorlatra/szempontra fókuszálva, például:

 • alacsony jövedelmű és magas jövedelmű vidéki vagy városi helyek fenntarthatósági jó gyakorlatai; vagy
 • települések környezeti problémái és konfliktusai és azok megoldási lehetőségei.

Fejlődés, települések, marginalizáció, szegénység, egyenlőtlenségek

Felmerülő kérdések:

 • Hogyan befolyásolják a fejlesztési projektek a szegény/marginalizált közösségeket/társadalmi csoportokat?
 • Melyek a fejlesztések egyenlőtlenségeket érintő hatásai? Melyek az inkluzív fejlesztés jó gyakorlatai? (Olyan fejlesztések, amelyek támogatják a szegényeket/marginalizáltakat.)

A környezeti igazságosságot célzó fejlesztések

Melyek a környezeti igazságosságot támogató folyamatok/projektek (amelyek mind a generációkon belüli, mind a generációk közötti egyenlőséget, mind a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontját figyelembe veszik)? Vannak konfliktusok/feszültségek a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontjai, hatásai között a helyi/nemzeti szintű fejlesztési projektek esetében?

Fejlesztések és társadalmi részvétel

Melyek a társadalmi részvétel jó gyakorlatai a helyi/nemzeti fejlesztéspolitikai gyakorlatban? Hogyan befolyásolják ezek a helyi/nemzeti szintű fejlesztéseket, szakpolitikákat?

Egyetemek, közösségek, társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság

Mi az egyetemek szerepe a helyi és a tágabb közösség (társadalom) életében? Van az egyetemeknek szerepük napjaink legégetőbb kihívásainak, a társadalmi egyenlőtlenségeknek és a környezetileg fenntarthatatlan fejlődési folyamatoknak a kezelésében? Hogyan valósulhat ez meg?

Mátó Ágnes

 • Erőforrásintegráció vizsgálata a szervezetközi kapcsolatok nézőpontjából
 • Üzletimodell-fejlesztés
 • Stratégiaalkotási folyamatok értelmezése, vizsgálata kognitív nézőpontból

Dr. Megyeri Eszter

 • ERP, CRM and SCM kapcsolata
 • Logisztikai és termelési folyamatok hatékonyság vizsgálata

Méreiné Berki Boglárka

 • Szegénység, szegregáció és a helyi fejlesztési beavatkozások hatásai
  • Milyen sajátosságai vannak az olyan helyi fejlesztéseknek, amelyek mélyszegénységben vagy szegregált körülmények között élő közösségeket céloznak meg?
  • Milyen egyéb vonatkozásai lehetnek a szegénységnek és szegregációnak? Milyen nehézségek vagy épp beavatkozási pontok tárhatók fel ennek kapcsán?
  • A szegénység etnikai vonatkozásai, különös tekintettel a roma kérdésre
 • Fenntartható mobilitásmenedzsment, fenntartható városi mobilitásfejlesztés
  • Milyen új problémák jelentkeznek a városi közlekedés kapcsán és milyen válaszok adhatók erre?
  • Milyen esélyegyenlőségi kérdések merülnek fel a városi közlekedésfejlesztésre irányuló beavatkozások esetében?
 • Fenntartható turizmus
  • Milyen aspektusai vannak a turizmus-vendéglátásnak környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági értékek mentén?
  • Milyen helyi válaszok, megoldások, kísérletek (esettanulmányok) ismertek a fenntartható turizmus kapcsán?

Molnár Elisabeta

 • Az internet és az online foglalási rendszerek szerepe a turizmusban, nemzetközi trendek
 • Szervezetek, partnerek és üzleti szerződések az idegenforgalomban
 • Szárazföldi közlekedés, jövőbeli trendek és perspektívák
 • A közlekedés szerepe az idegenforgalomban. Menetrendi és charter járatok a légi közlekedésben
 • Légi közlekedés helyzete nemzetközi szinten
 • A gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarország valamely részén
 • A turizmus hatása a GDP-re, nemzetközi szintű elemzés
 • Idegenforgalmi stratégiák és politikák világ szinten
 • UNESCO örökség Európában - Magyarországon, szerepe és értékesítése a turizmusban

Dr. Mozsár Ferenc

 • A természetbeni juttatások természete. Melyek az egyes vagy egyes társadalmi csoportokhoz irányuló juttatások természetben történő biztosításának motívumai? Milyen manifeszt és látens célokat szolgálnak a természetbeni juttatások? Mennyire hatékonyak a természetbeni juttatások a politikailag deklarált célok elérésében?
 • A minimálbér közgazdaságtan. Melyek a minimálbér-előírások deklarált és valódi céljai? Melyek a minimálbér-szabályozás hatásai az érintettekre, a foglalkoztatásra és a makroteljesítményre? Milyen társadalmi költségei vannak a minimálbér-szabályozásnak?

Nádas Nikoletta

 • A felelősségteljes innováció gyakorlati megközelítése, konkrét módszerek bemutatásával, alkalmazásával
 • Az innovációk társadalmi hatásai, avagy hogyan befolyásolják életünket az egyes innovációs eredmények

Dr. Nagy Benedek

 • Fogyasztói döntés pszichológiai tényezői
 • Törpeállamok makrogazdasági jellemzői
 • A racionalitás értelmezése és szerepe a közgazdaságtanban

Dr. Pelle Anita

 • A 2008-2013-as válság az EU-ban és az euróövezetben: kronológia; okok és következmények; EU- és tagállami szintű válságkezelés; összefüggések és eltérések a globális pénzügyi válság vonatkozásában
 • Az euróövezet perifériája: a monetáris unió gyenge láncszemeinek komplex problematikája; kihívások a (gazdasági) stabilitás, fejlődés és versenyképesség terén
 • A megszorítás mint válságkezelési stratégia: tanulságok, következmények, gazdasági és társadalmi hatások. Országtanulmányok
 • Versenyképesség az EU-ban; a belső versenyképességi szakadék
 • Németország az Európai Gazdasági és Monetáris Unióban
 • A közép-kelet-európai tranzíciós országok és különböző fejlődési pályáik; útjaik az EU-ba és az euróövezetbe. Országtanulmányok
 • A demográfiai tendenciák és az EU-n belüli migráció hatása a tagállamok gazdaságára: tények és kilátások
 • Munkanélküliség; fiatalkori munkanélküliség; sem nem foglalkoztatott, sem nem tanuló fiatalok (neither in employment, education or training, NEET); munkahelyteremtés nélküli növekedés az EU-ban
 • Az EU és az euróövezet (gazdasági) integrációjának mélyítése: megvalósíthatóság; jelenlegi helyzet; várható hatások

Dr. Prónay Szabolcs

 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat, a márkák szimbolikus tartalmának ábrázolása, alakítása
 • Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata, lojalitás vizsgálatok
 • A fogyasztás társadalmi szerepe: divatmarketing és státuszfogyasztás
 • A fiatalok online és közösségi média aktivitásának vizsgálata
 • A fiatal egyetemisták zenei fogyasztásának vizsgálata

Dr. Pusztai Bertalan

 • Kulturális erőforrások hasznosítása turisztikai fejlesztésekben
 • Interkulturális kommunikáció és turizmus

Repisky Máté

 • Személyiségvonások és üzleti jelenségek kapcsolata (például: előnyös vállalkozói, vezetői, értékesítői tulajdonságok; személyiségtípusok munkahelyi konfliktusai és megoldásuk)
 • Motiváció és célok szerepe az üzleti életben (például: adott szakma választás vagy vállalkozásindítás motivációs háttere; munkatársak motiválása; eltérő szükségletekből fakadó munkahelyi ellentétek; célok kihívóságának vizsgálata)
 • Üzleti döntéseink háttere (például: célok, kulturális vagy épp kognitív torzítások és heurisztikák hatásai az üzleti szereplők döntéseire)
 • Megküzdés a stresszel és nehéz üzleti helyzetekkel
 • Vállalkozói kudarc (például: hogyan hat a vállalkozóra; mit tanul belőle; miként küzdi le a következményeit)
 • Fenntartható vállalkozástan kérdései (például: társadalmi vagy környezeti vállalkozások hazai helyzete, nehézségeik, erősségeik)

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Sávai Marianna

 • Mitől fenntartható a fiskális politika?
 • Az államadósság válságok vizsgálata
 • A munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata

Dr. Schneider Klára

 • Kockázat, bizonytalanság. Biztosítási kockázatok. Katasztrófa kockázatok biztosítása és alternatív kezelési módjai
 • Kockázatkezelés. Kockázatáthárítás lehetőségei. Biztosítás jellegű és nem biztosítás jellegű kockázat áthárítások összehasonlító elemzése
 • Biztosítási piac bemutatása, elemzése. Válság hatása a biztosítási piacra és a tartalékok befektetésére
 • Életpálya pénzügyi tervezése
 • Életbiztosítások elemzése, lehet az életbiztosítási piac elemzés, mint megtakarítási forma. Lehet valamelyik ágazat bemutatása, elemzése
 • Életpálya szakaszokhoz megtakarítási formák vagy életbiztosítások kapcsolása
 • Nem élet biztosítások
 • Kockázatkezelés elmét és gyakorlat összekapcsolása valamelyik választott termék bemutatásán keresztül /példaként vállalkozói, lakossági szektor/
 • Ki lehet emelni valamelyik vállalkozói szektort, például az agrár szektort, itt a szektor költségviselése a biztosítási díj összefüggésén keresztül
 • Felelősségbiztosítások
 • Valamely ágazat és termékeinek bemutatása elméleti és gyakorlati összefüggésben
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás /kgfb/ fejlődése és a díjverseny elemzése. Díjverseny következménye a biztosítási ágazat szereplőire
 • A lakáscélú állami támogatás alakulása a rendszerváltozás előtt és rendszerváltozás után
 • Lakáspiac, a keresletre és a kínálatra ható tényezők elemzése
 • Deviza alapú lakossági hitelezés megjelenésének okai, következményei
 • Lakás takarékpénztárak
 • A lakossági jelzáloghitelezés alakulásának elemzése
 • Az agrár ágazat jelzáloghitelezésének problémái és megoldási lehetőségek
 • Jelzáloghitelezés és jelzáloglevél kibocsátás
 • A befektetési és fejlesztési bankok helye és szerepe a nemzetgazdaságban
 • A Magyar Fejlesztési Bank a különböző fejlődési szakaszokban hogyan látta el a feladatait
 • A Magyar Fejlesztési Bank tevékenységének ügyfél csoportonkénti értékelése
 • Az export állami támogatásának szükségessége. EXIMBANK és a MEHIB tevékenységének elemzése
 • Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak lakossági megtakarításban elfoglalt helyük. A pénztárak tevékenységének értékelése, kiemelten a befektetések alakulására
 • Egyes pénztári csoportok bemutatása és értékelése a főbb pénztári mutatók alapján
 • Pénzügyi kultúra főbb elemeinek kapcsolata a célirányos megtakarításokkal

Dr. Somosi Sarolta

 • A szellemi tulajdon védelme és a versenyszabályozás közös pontjai
 • A szabadalmak hatása az agráriumra
 • Agrárgazdaságtan, agrárpolitika
 • Az iparpolitika szerepének és koncepciójának alakulása
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Az európai gázpiaci liberalizáció eredményei, alakulása több szempontból vizsgálva
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Választási kényszer az energiapolitikában - a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátásbiztonság szempontjain keresztül

Dr. Szakáné Kanó Izabella

 • Területi elemzési módszerek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában
 • Ökonometriai modellek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában

Tarjányi Margit

 • Emberi Erőforrás Gazdálkodás kérdései
 • Szervezetek fejlődése életciklus elméletek tükrében
 • Szervezet irányítás kérdései, vizsgálata
 • Üzleti modellek alkalmazása
 • Szervezetek közötti együttműködések vizsgálata
 • Vállalati értékalkotó folyamatok és értékláncok vizsgálata
 • Vállalati folyamatok javításának, újjáalakításának projektjei (BPR, Benchmarking)
 • Vállalati információs rendszerek működtetése
 • Egyéb vállalati működéshez és irányításhoz kapcsolódó téma

Török Réka Szabina

 • Városmarketing, városmárka kialakítása
 • Magyarországi nagyvárosok imázsának növelése
 • Élménymarketing eszközök alkalmazása a turizmus ill. a városmarketing keretei között
 • Élménymarketing a kulturális turizmusban
 • Múzeumi élmény, múzeumok látogatottságának növelése marketing eszközökkel

Tóth Balázs

 • Államháztartási számvitel:
  • 2014 államszámviteli reform és hatásai
  • Belső kontroll rendszerek az államháztartásban
 • Vezetői számvitel, kontrolling:
  • Vállalkozások számviteli információs rendszere
  • Belső kontroll rendszerek a vállalkozásoknál

Dr. Udvari Beáta

 • Segélyezés és innovációs teljesítmény
 • Megaesemények gazdaságtana (olimpiák, futball világbajnokságok)
 • Konfliktusok gazdaságtana
 • Feltörekvő országok segélyezése (Arab donorok, BRICS országok, Kelet-Közép-Európa)
 • Segélyhatékonyság aktuális kérdései
 • Doing business at the base of the pyramid
 • Globális nevelés aktuális kérdései

 • Egyéb egyeztetett téma

Ujházi Tamás

 • Önvezető járművek, azok fogyasztói megítélése és -elfogadása
 • Szemmozgáskövetés
 • Marketing & könnyűzene
 • Marketing & fesztiválok

Dr. Vas Zsófia

 • Vállalatok telephelyválasztási döntését befolyásoló szempontok vizsgálata és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Vállalatok innovációs tevékenységének és teljesítményének elemzése és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában, bármilyen termék vagy üzleti folyamat innovációt megvalósító vállalat tekintetében, akár olyan az innováció folyamatát befolyásoló jelenség együttes vizsgálatával, mint a digitalizáció)
 • Vállalati innovációs célú együttműködések céljának és dinamikájának vizsgálata és értékelése (primer kutatás révén)
 • Vállalati innovációs tevékenységet, innovációs célú együttműködéseket korlátozó tényezők feltárása és értékelése (primer kutatás révén)
 • Vállalati szerveződések, ún. regionális klaszterek feltérképezése, működésének elemzése és értékelése a területi koncentráció, specializáció, innovációs tevékenység, életciklus, klasztermenedzsment stb. alapján (legjobb gyakorlatok feltérképezésével és bemutatásával, akár primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Régiók gazdasági növekedésének, versenyképességének, specializációjának vizsgálata és értékelése (szekunder adatelemzés révén, konkrét területi egység alapján)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma

Dr. Vida György

 • A regionális versenyképesség és sikeresség gazdasági, társadalmi,valamint földrajzi sajátosságainak vizsgálata
 • Examining the economic, social and geographical characteristics of regional competitiveness and success
 • Turisztikai desztinációk versenyképességének és sikerességének átfogó elemzése
 • Comprehensive analysis of the competitiveness and success of tourist destinations
 • Régió és településmarketing esettanulmányok
 • Gazdasági, társadalmi, politikai és választási földrajzi folyamatok elemzése különböző területi szinten (megye, járás, település, városrész stb.).
 • Térfelosztási kérdések és ennek hatásainak vizsgálata
 • Közösségi platformok (Pl.: Twitter, Instagram, Pinterest stb.) és a turisztikai térségek sikerességének összefüggései
 • Az Airbnb gazdasági, társadalmi és térbeli hatásainak és konfliktusainak vizsgálata
 • Hazai és nemzetközi nyilvánosan működő részvénytársaságok, vállalkozások fejlődésének és térbeli beágyazottságának vizsgálata
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. Szervezetközi együttműködések észlelt sikerességét befolyásoló jellemzők.
 • Hálózati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során. Hálózati kompetencia felépítése, egyéni és szervezeti kompetenciák megkülönböztetése. A hálózati kompetencia fejlődése. A hálózati kompetencia megjelenése business és non-business szervezeteknél.
 • Egyetemi - vállalati együttműködések a kapcsolatmenedzsment nézőpontjából: egyetemi - vállalati együttműködések értelmezései, tulajdonságai; egyetemi-vállalati kooperációk; egyetemi-vállalati vertikális együttműködések; a kapcsolatmenedzsment specialitásai egyetemi-vállalati relációban

Prof. Dr. Voszka Éva

 • Az állam és a verseny viszonyának egyes kérdései
 • A 2008-as válság hatásai a versenyfeltételek alakulására (Magyarország, Európai Unió ill. egyes tagországok)
 • Az állami versenykorlátozás módszerei (állami támogatások elosztásának szempontjai, eszközei, hatásai; nemzeti bajnokok teremtésének céljai és gyakorlata)
 • Az állami tulajdon kiterjesztése – nemzetközi és hazai tapasztalatok (indítékok, célok, módszerek, mikro-és makrogazdasági következmények – esettanulmányok, ország-tanulmányok)
 • Piacnyitás monopolizált szektorokban – elvek és magyarországi gyakorlat (például telekommunikáció, villamos energia ipar, posta…)
 • Tulajdonosváltások módszerei és hatásai egy-egy cég/ágazat esetében

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

EcoCamp tábor 2022

Két év kihagyás után, immár kilencedik alkalommal újra megnyitotta kapuit az SZTE Gazdaságtudományi Kar EcoCamp tehetséggondozó tábora, ahol a középiskolás diákok játékos, interaktív formában bővíthetik gazdasági ismereteiket.

Események

Rendezvénynaptár *