Témajavaslatok

Témajavaslatok intézetenként

Cégek által felajánlott téma javaslatok

A program során – a program kulcsfontosságú partnere, egyben kezdeményezője, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével – arra kérjük Csongrád Megye vállalkozásait, hogy fogalmazzák meg azon problémáikat, melyek megoldása a mindennapok rohanó ügymenetében elmarad(t), vagy külön fejlesztési kapacitást igényel.

E problémákat szakdolgozati témaként kínáljuk a továbbiakban a végzős hallgatók számára úgy, hogy munkájukat mind a vállalkozás egy kapcsolattartója, mind az egyetem egy kollégája segíti. A hallgatók és a vállalkozások közös munkáját az egyetem Gazdaságtudományi Kara külön szakszeminárium életre hívásával is segíti, melyben az érintett oktatók további tudásmegosztással, tapasztalatokkal segítik a hallgatók munkáját.

A Gazdaságtudományi Kar oktatóinak témajavaslatai

Baráth Lajos

 1. A kórház, mint bonyolult üzem, és annak gazdálkodási tervezési-rendszere
 2. A kórházi gyógyszergazdálkodás kérdései, kiemelten a tervezésre, Unit-dose rendszerre
 3. Az egészségügy finanszírozási rendszere és annak problémái

Benkó-Szűcs Adrienn

 • Hitelintézetek működési és számviteli folyamatainak külső és belső ellenőrzése
 • A könyvvizsgálat elméleti és gyakorlati kérdései
  • speciális számviteli-beszámolási területek könyvvizsgálata
  • a könyvvizsgálat és a digitalizáció kapcsolata
  • könyvvizsgálati kockázatok, a kockázatbecslés folyamata
  • a csalás és a manipuláció kivédése a könyvvizsgálatban

Dr. Bodnár Gábor

 • Területi különbségek vizsgálata vidékies térségekben;
 • Területi kiegyenlítődés és differenciálódás vizsgálata az Európai Unióban;
 • Térségek versenyképességének vizsgálata;
 • A visegrádi országok (vagy más, tetszőleges országcsoport) makrogazdasági elemzése;
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Dr. Deák István

 • A számviteli információs rendszer egyes elemeinek érvényesülése, működése egy konkrét vállalat példáján
 • Sajátos céghelyzetek (alapítás, átalakulás, megszűnés) számviteli, adózási kérdései
 • A számvitel szabályozási környezetének változásai és ezek hatása az elszámolásokra
 • A számvitel történeti vetülete
 • A társaságok adózási kérdései

Farkas Tamás

 • Fiatal tehetségek toborzása és kiválasztása, különös tekintettel az ösztöndíjak, mentorprogramok és egyéb tehetséggondozási (és –toborzási) eszközökre.
 • Szervezeti stratégia megvalósítása (elsősorban menedzsmentkontroll-rendszerek, menedzsmentkontroll-folyamat, kerettervezés és teljesítménymérés).
 • Dinamikus képességek szerepe a modern stratégiai menedzsmentben és azok tetszőleges (szakdolgozó által választott) szervezetnél való megjelenésében.
 • Szervezeti tanulás – A szervezeti képesség, mint a tudásintegráció eredménye.
 • Az üzleti modellezés során vétett hibák és/vagy jó gyakorlatok tetszőleges (szakdolgozó által választott) szervezeti közeg esetén
 • KKV szektor által használt projektmenedzsment eszközök és módszerek, különös tekintettel a projekttervezésre és projektkontrollingra.
 • Reklámügynökségek szervezeti felépítése és/vagy folyamati architektúrája a jelenben és jövőben.
 • A vágyott munkáltatói márka kialakításának lehetséges eszközei, folyamatai.

Garamhegyi Ábel

 • Comparison of business practices and potential conflicts in Asian countries

  The thesis should find and explain relevant differences in business practices in Asia vs. Europe. The work should have a detailed scientific focus on the root-cause of the differences and line up best and worst examples to bridge those, including own suggestions.

 • Analysis of one well documented international negotiation (e.g. WTO, Turkey-EU refugee talks etc.).

  The thesis should introduce and evaluate the parties’ strategy and tactics based on sorrow media research and available public documents.

 • Comparative analysis of pricing/product policy of firms on international markets

  The thesis should find and explain relevant differences in strategies and practices of certain companie(s) active in different markets. It should compare the product/pricing model of the chosen company based on publicly available information as well as own primary research.

Gyulai Zsófia

 • Online marketing megoldások: Hírlevélmarketing, social media marketing, keresőmarketing (SEO, SEA)
 • Webergonómia, webanalitika
 • Inbound marketing
 • Integrált marketingkommunikáció
 • Online vásárlói útvonal térképezés

Gyurkovics János

 • Innovációs teljesítmény mérése vállalati, területi szinten
 • Innovációk terjedésének vizsgálata
 • Vállalati együttműködések vizsgálata társadalmi hálózatelemzés segítségével
 • Innováció és társadalmi hálózatelemzés

Dr. Halmosi Péter

Önkormányzati gazdálkodás témaköréből

Az alábbi szakdolgozati kutatások célja egy adott népességű település feladat-forrásszerkezetében rejlő ellentmondások elemzése. A költségvetés helyzetének elemzésén túl vizsgálni fogjuk a helyi politikai döntéseket, feltárva az esetleges szabályozási problémákat.

A dolgozatok elméleti hátterét a közfeladatok centralizációjával-decentralizációjával kapcsolatos kérdések, továbbá a hitelfelvétel-, csőd szabályozásával, költségvetési ciklusokkal, politikai rendszerek működésével és problémáival kapcsolatos elméletek alkotják. A dolgozat megírásához össze szükséges gyűjteni a csőd bekövetkezése előtti időszak főbb pénzügyi jelentésein túl (pl. government revenue report) a helyi gazdasággal, illetve a pénz- és tőkepiacokkal kapcsolatos elemzéseket. A kutatás célja a csődből való kilábalás hosszú távú feltételeinek feltárása.

A téma feldolgozása erős (felsőfokú szint közeli) angol nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • San Bernardino (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai. (2 millió fő)
 • Puerto Rico szövetségi állam csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai
 • Stockton (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (300.000 fő)
 • Detroit (Michigan) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (650.000 fő)
 • Central Falls (Rhode Island) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (20.000 fő)

Államháztartástan témaköréből

A szakdolgozatok célja az idősödésnek a nyugdíjrendszerekre gyakorolt hatásának tanulmányozása. A demográfia, munkaerőpiac folyamatain keresztül vizsgálandóak a korábbi időszakok reformjai, illetve más országok nyugdíjreformjai. A dolgozat készítése során feldolgozásra kerülnek a folyóiratcikkek mellett az OECD-nek a témakörhöz kapcsolódó releváns jelentései.

A téma feldolgozása jó (középfokú szintet meghaladó) angol, esetleg francia nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • Idősödés és nyugdíjrendszer gazdasági kapcsolatai a fejlett országokban
 • A 2008-as gazdasági válság hatása a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Huszár Sándor

 • Egészségtudatos táplálkozás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • Vásárlási szándék vizsgálata választott termékkör esetén
 • Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon
 • Új technológiák piacra vezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdök vizsgálata
 • Borválasztással kapcsolatos fogyasztói döntések vizsgálata
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata esküvői szolgáltatások piacán

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Imreh-Tóth Mónika

 • Vállalkozóvá válás
 • Startup vállalkozások és startup ökoszisztéma
 • Egyetemi vállalkozásoktatás – vállalkozóvá válás kapcsolat vizsgálata
 • Egyetemek változó szerepvállalása
 • Inkubátorok, akcelerátorok induló vállalkozások és vállalkozók számára (hazai sajátosságok, nemzetközi gyakorlat)
 • Vállalkozásoktatás- tanítható, nem tanítható elemek
 • A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetősége: a közösségi finanszírozás
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Juhász Zoltán

 1. A betegelégedettség felmérése a sürgősségi betegellátásban
 2. A betegelégedettség jellemzői magán-egészségügyi szolgáltatóknál
 3. Organikus élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói szokások és attitűd egyetemi hallgatóknál
 4. A szolgáltatásmarketing szerepe a tárgyi környezet kialakításában a jövő egészségügyében
 5. Magán-egészségügyi szolgáltatók online marketing tevékenységének elemzése
 6. Állami egészségügyi intézmények online marketing tevékenységének elemzése

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a piackutatásban
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • A fiatalok fogyasztásának, fogyasztói magatartásának vizsgálata
 • Márkaközösségek vizsgálata
 • Zenei fesztiválok fogyasztásának vizsgálata
 • Egyéb megbeszélt téma

Kéri Anita

 • Felsőoktatási marketing
 • Hallgatók intézményválasztási motivációja
 • Felsőoktatási nemzetköziesedés és külföldi hallgatók
 • Fogyasztói elvárások, elégedettség és lojalitás
 • A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kiss Gábor Dávid

 • Devizaárfolyam-kockázat és kezelése
 • Monetáris politikai eszköztár fejlődése
 • Tőkevédett befektetési alapok piacának elemzése
 • Tőzsdén jegyzett vállalatok arányának változása

Dr. Kosztopulosz Andreász

 • Kis- és középvállalkozások: finanszírozási problémák és eszközök
  • kisvállalati hitelek
  • garanciaintézmények
  • egyéb hitelpiaci eszközök (lízing, faktoring stb.)
  • tőkebefektetések
  • kormányzati programok
  • start up ökoszisztéma vizsgálata
 • A kockázatitőke-piac egyes szegmenseinek, intézményeinek, működésének és ösztönzésének vizsgálata
  • kockázatitőke-alapok
  • vállalatközi fejlesztőtőke-befektetések
  • üzleti angyalok
 • Pénz- és tőkepiaci intézmények és pénzügyi eszközök elemző bemutatása
  • azonnali piacok
  • határidős piacok
  • swap piacok
  • opciós piacok
 • A pénzügyi kockázatkezelés egyes eszközei és technikái
  • banki kockázatkezelés
  • befektetési kockázatok kezelése
  • kockázatkezelés a vállalati pénzügyekben
 • A pénzügyi kultúra vizsgálata egy választott aspektusból
  • nemzetközi összehasonlítás
  • pénzügyi kultúra a vállalati körben
  • fejlesztés lehetőségei, jó gyakorlatok
 • Vállalkozások pénzügyi döntéseinek vizsgálata egy választott aspektusból
  • beruházási döntések
  • finanszírozási döntések
  • forgótőkemenedzsment

Prof. Dr. Kovács Árpád

 • A szabályalapú költségvetés alkalmazása Európában és Magyarországon
 • Az adósságpálya csökkentésének kérdései
 • A költségvetési tervezés új kihívásai
 • A gazdaság költségvetési támogatásai és a versenyképesség
 • A pénzügyi ellenőrzés az államháztartás központi szintjén
 • Mint jelent a fiskális politika monetáris támogatás, a költségvetési és a monetáris politika összehangolás
 • Az EU támogatások és a költségvetés pozíciói

Dr. Kovács György

 • A magyar bankrendszer határon átnyúló kapcsolatai és szabályozása. A bankrendszer szerepe a tőkeexportban- és importban
 • Az állam szerepe a bankrendszer működésében, az állam tulajdonosi szerepvállalása. A hitelezés élénkítésének monetáris és fiskális politikai eszközei
 • A monetáris politikai célrendszer változásai, az infláció és defláció kezelésének változó eszköztára. A pénzügyi stabilitási cél megváltozott szerepe, a felügyeleti politika makro- és mikroprudenciális vetületei
 • Az egyensúlytalanság gazdaságtörténeti megközelítése és jelenlegi kérdései. Pénzügyi egyensúlyhiány a magyar gazdaságtörténetben
 • A magyar közgazdasági gondolkodás története a koraújkortól a II. világháborúig, különös tekintettel a pénzelméleti problémákra
 • Válogatott fejezetek a magyar pénz- és banktörténet köréből

Dr. Kovács Péter

 • Elöregedő társadalom
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Társadalomstatisztikai problémák statisztikai vizsgálata (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kovács Zsuzsanna

 • Az IFRS rendszer alkalmazása Magyarországon (a nemzetközi beszámolás elméleti és gyakorlati problémáinak feldolgozása, egyes IFRS standardok alkalmazása kiválasztott gazdálkodók esetében – esettanulmány jelleggel)
 • Nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja (a közös számviteli nyelv kialakításának története és dilemmái – szakirodalom feldolgozás és kvalitatív módszerek)
 • Az Európai Unió számviteli szabályozása (az IFRS befogadási mechanizmusa, a standardok alkalmazása a tagállamokban – szakirodalom feldolgozás és kvalitatív módszerek)

Dr. Kürtösi Zsófia

Emberi erőforrás menedzsment

 • Emberi erőforrás menedzsment témakörök
 • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök
 • Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon - hogyan ítélik meg munkaerő-piaci kilátásaikat a fiatalok, mit tesznek a sikeres elhelyezkedésért, mik az elképzeléseik a jövőről, mennyire vannak tisztában a munkáltatók elvárásaival. Mik a munkáltatók elvárásai a pályakezdőkkel kapcsolatban stb.
 • A munka és a magánélet egyensúlya - hogyan ítélik meg a munkavállalók saját helyzetüket ebben a tekintetben, hogyan illeszkednek a work-life balance politikák a CSR (corporate social responsibility) irányelvekbe, tesznek-e és ha igen, mit ezen a téren a szervezetek hazánkban

Szervezetszociológia

 • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben
 • Munkahelyi kapcsolathálózatok

Kuruczleki Éva

 • Pénzügyi kultúra kutatása: a pénzügyi kultúra mindazon készségek, képességek, attitűdök és viselkedés, amely szükséges a megalapozott pénzügyi döntések és végső soron a pénzügyi jóllét megteremtéséhez. A témakör részeként lehetséges kutatási téma egyének (pl. hallgatók, felnőtt lakosság, stb.) pénzügyi kultúra kutatása vagy már meglevő nemzetközi mérések eredményeinek összehasonlítása.
 • Statisztikai elemzések: társadalmi-gazdasági témakörök vizsgálata statisztikai eszközökkel, kereskedelem és marketing szakosok esetén a kötelező primer kutatás elvégzése bármilyen szabadon választott témakörben statisztikai eszközök segítségével
 • Hálózatelemzés: társadalmi-gazdasági hálózatok és folyamatok vizsgálata hálózatok és gráfok segítségével
 • Európai Integráció: az Európai Unió társadalmi vagy gazdasági folyamatainak vizsgálata, például a négy szabadság evolúciójának vagy kereskedelmi kapcsolatok alakulásának vizsgálata

Lippai-Makra Edit

 • Fenntarthatóság és számvitel kapcsolata:
  • Nem pénzügyi jelentések EU-s és hazai szabályozása
  • Nem pénzügyi jelentéstételi standardok
  • ESG információk szerepe a vállalati kockázatértékelésben
  • ENSZ SDG – Fenntartható Fejlődési célok megjelenése a vállalati közzétételben
 • Vezetői számvitel, kontrolling:
  • Vállalkozások számviteli információs rendszere
  • Belső kontroll rendszerek a vállalkozásoknál

Dr. Lukovics Miklós

 • Felelősségteljes innováció: az innovációs folyamatok új korszaka?
 • Felelősségteljes innováció és napjaink aktuális kérdései: Boing 737 MAX, Pokemon Go, okostelefonok
 • Innovatív városfejlesztési stratégiák
 • Pop-up Cities: izgalmas és egyszerű lehetőségek a városfejlesztésben
 • Önvezető járművek a jövő városaiban
 • Mobility as a Service (MaaS)
 • Feltörekvő technológiák a mindennapjainkban
 • Új generációs egyetemek: kihívások, ötletek, innovatív megoldások
 • Tehetségek vonzása és megtartása: alternatív gazdaságfejlesztési megoldások
 • Az önvezető autók társadalmi megítélésének újszerű megközelítése
 • Digitalize or die: kreatív megoldások nem innovatív vállalkozások digitális átállására

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • A családi vállalat jellegzetességei, vezetése és változásai

Dr. Megyeri Eszter

 • ERP, CRM and SCM kapcsolata
 • Logisztikai és termelési folyamatok hatékonyság vizsgálata

Dr. Mozsár Ferenc

 • A természetbeni juttatások természete. Melyek az egyes vagy egyes társadalmi csoportokhoz irányuló juttatások természetben történő biztosításának motívumai? Milyen manifeszt és látens célokat szolgálnak a természetbeni juttatások? Mennyire hatékonyak a természetbeni juttatások a politikailag deklarált célok elérésében?
 • A minimálbér közgazdaságtan. Melyek a minimálbér-előírások deklarált és valódi céljai? Melyek a minimálbér-szabályozás hatásai az érintettekre, a foglalkoztatásra és a makroteljesítményre? Milyen társadalmi költségei vannak a minimálbér-szabályozásnak?

Nádas Nikoletta

 • A felelősségteljes innováció gyakorlati megközelítése, konkrét módszerek bemutatásával, alkalmazásával
 • Az innovációk társadalmi hatásai, avagy hogyan befolyásolják életünket az egyes innovációs eredmények

Dr. Nagy Benedek

 • Fogyasztói döntés pszichológiai tényezői
 • Törpeállamok makrogazdasági jellemzői
 • A racionalitás értelmezése és szerepe a közgazdaságtanban

Dr. Pelle Anita

 • A 2008-2013-as válság az EU-ban és az euróövezetben: kronológia; okok és következmények; EU- és tagállami szintű válságkezelés; összefüggések és eltérések a globális pénzügyi válság vonatkozásában
 • Az euróövezet perifériája: a monetáris unió gyenge láncszemeinek komplex problematikája; kihívások a (gazdasági) stabilitás, fejlődés és versenyképesség terén
 • A megszorítás mint válságkezelési stratégia: tanulságok, következmények, gazdasági és társadalmi hatások. Országtanulmányok
 • Versenyképesség az EU-ban; a belső versenyképességi szakadék
 • Németország az Európai Gazdasági és Monetáris Unióban
 • A közép-kelet-európai tranzíciós országok és különböző fejlődési pályáik; útjaik az EU-ba és az euróövezetbe. Országtanulmányok
 • A demográfiai tendenciák és az EU-n belüli migráció hatása a tagállamok gazdaságára: tények és kilátások
 • Munkanélküliség; fiatalkori munkanélküliség; sem nem foglalkoztatott, sem nem tanuló fiatalok (neither in employment, education or training, NEET); munkahelyteremtés nélküli növekedés az EU-ban
 • Az EU és az euróövezet (gazdasági) integrációjának mélyítése: megvalósíthatóság; jelenlegi helyzet; várható hatások

Dr. Prónay Szabolcs

 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat, a márkák szimbolikus tartalmának ábrázolása, alakítása
 • Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata, lojalitás vizsgálatok
 • A fogyasztás társadalmi szerepe: divatmarketing és státuszfogyasztás
 • A fiatalok online és közösségi média aktivitásának vizsgálata
 • A fiatal egyetemisták zenei fogyasztásának vizsgálata

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Sávai Marianna

 • Mitől fenntartható a fiskális politika?
 • Az államadósság válságok vizsgálata
 • A munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata

Dr. Schneider Klára

 • Kockázat, bizonytalanság. Biztosítási kockázatok. Katasztrófa kockázatok biztosítása és alternatív kezelési módjai
 • Kockázatkezelés. Kockázatáthárítás lehetőségei. Biztosítás jellegű és nem biztosítás jellegű kockázat áthárítások összehasonlító elemzése
 • Biztosítási piac bemutatása, elemzése. Válság hatása a biztosítási piacra és a tartalékok befektetésére
 • Életpálya pénzügyi tervezése
 • Életbiztosítások elemzése, lehet az életbiztosítási piac elemzés, mint megtakarítási forma. Lehet valamelyik ágazat bemutatása, elemzése
 • Életpálya szakaszokhoz megtakarítási formák vagy életbiztosítások kapcsolása
 • Nem élet biztosítások
 • Kockázatkezelés elmét és gyakorlat összekapcsolása valamelyik választott termék bemutatásán keresztül /példaként vállalkozói, lakossági szektor/
 • Ki lehet emelni valamelyik vállalkozói szektort, például az agrár szektort, itt a szektor költségviselése a biztosítási díj összefüggésén keresztül
 • Felelősségbiztosítások
 • Valamely ágazat és termékeinek bemutatása elméleti és gyakorlati összefüggésben
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás /kgfb/ fejlődése és a díjverseny elemzése. Díjverseny következménye a biztosítási ágazat szereplőire
 • A lakáscélú állami támogatás alakulása a rendszerváltozás előtt és rendszerváltozás után
 • Lakáspiac, a keresletre és a kínálatra ható tényezők elemzése
 • Deviza alapú lakossági hitelezés megjelenésének okai, következményei
 • Lakás takarékpénztárak
 • A lakossági jelzáloghitelezés alakulásának elemzése
 • Az agrár ágazat jelzáloghitelezésének problémái és megoldási lehetőségek
 • Jelzáloghitelezés és jelzáloglevél kibocsátás
 • A befektetési és fejlesztési bankok helye és szerepe a nemzetgazdaságban
 • A Magyar Fejlesztési Bank a különböző fejlődési szakaszokban hogyan látta el a feladatait
 • A Magyar Fejlesztési Bank tevékenységének ügyfél csoportonkénti értékelése
 • Az export állami támogatásának szükségessége. EXIMBANK és a MEHIB tevékenységének elemzése
 • Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak lakossági megtakarításban elfoglalt helyük. A pénztárak tevékenységének értékelése, kiemelten a befektetések alakulására
 • Egyes pénztári csoportok bemutatása és értékelése a főbb pénztári mutatók alapján
 • Pénzügyi kultúra főbb elemeinek kapcsolata a célirányos megtakarításokkal

Dr. Somosi Sarolta

 • A szellemi tulajdon védelme és a versenyszabályozás közös pontjai
 • A szabadalmak hatása az agráriumra
 • Agrárgazdaságtan, agrárpolitika
 • Az iparpolitika szerepének és koncepciójának alakulása
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Az európai gázpiaci liberalizáció eredményei, alakulása több szempontból vizsgálva
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Választási kényszer az energiapolitikában - a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátásbiztonság szempontjain keresztül

Dr. Szakáné Kanó Izabella

 • Területi elemzési módszerek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában
 • Ökonometriai modellek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában

Tarjányi Margit

 • Szervezetek fejlődése életciklus elméletek tükrében
 • Különböző szervezeti struktúrák menedzsment kérdései
 • Szervezet irányítás kérdései, vizsgálata
 • Horizontális és vertikális integráció lehetőségei, gazdasági szerepe a vállalatok működésében
 • Vállalati értékalkotó folyamatok és értékláncok vizsgálata
 • Vállalati folyamatok javításának, újjáalakításának projektjei (BPR, Benchmarking)
 • Vállalati információs rendszerek működtetése
 • Üzleti modellek alkalmazása
 • Szervezetek közötti együttműködések vizsgálata
 • Egyéb vállalati működéshez és irányításhoz kapcsolódó téma

Tóth Balázs

 • Államháztartási számvitel:
  • 2014 államszámviteli reform és hatásai
  • Belső kontroll rendszerek az államháztartásban
 • Vezetői számvitel, kontrolling:
  • Vállalkozások számviteli információs rendszere
  • Belső kontroll rendszerek a vállalkozásoknál

Dr. Udvari Beáta

 • Segélyezés és innovációs teljesítmény
 • Megaesemények gazdaságtana (olimpiák, futball világbajnokságok)
 • Konfliktusok gazdaságtana
 • Feltörekvő országok segélyezése (Arab donorok, BRICS országok, Kelet-Közép-Európa)
 • Segélyhatékonyság aktuális kérdései
 • Doing business at the base of the pyramid
 • Globális nevelés aktuális kérdései

 • Egyéb egyeztetett téma

Dr. Vas Zsófia

 • Vállalatok telephelyválasztási döntését befolyásoló szempontok vizsgálata és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Vállalatok innovációs tevékenységének és teljesítményének elemzése és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában, bármilyen termék vagy üzleti folyamat innovációt megvalósító vállalat tekintetében, akár olyan az innováció folyamatát befolyásoló jelenség együttes vizsgálatával, mint a digitalizáció)
 • Vállalati innovációs célú együttműködések céljának és dinamikájának vizsgálata és értékelése (primer kutatás révén)
 • Vállalati innovációs tevékenységet, innovációs célú együttműködéseket korlátozó tényezők feltárása és értékelése (primer kutatás révén)
 • Vállalati szerveződések, ún. regionális klaszterek feltérképezése, működésének elemzése és értékelése a területi koncentráció, specializáció, innovációs tevékenység, életciklus, klasztermenedzsment stb. alapján (legjobb gyakorlatok feltérképezésével és bemutatásával, akár primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Régiók gazdasági növekedésének, versenyképességének, specializációjának vizsgálata és értékelése (szekunder adatelemzés révén, konkrét területi egység alapján)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Kínálat oldali stratégiák jelentkezésének okai, szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. E kontextusban az együttműködések szorosságának, az együttműködések egymásra gyakorolt hatásának, és a szervezetközi hálózatnak a szerepe.
 • Kapcsolati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során: kapcsolat-specifikus feladatok, hálózat-specifikus feladatok, szervezeti és egyéni képességek a szervezetközi együttműködések sikerességének tükrében.
 • Egyetemi - vállalati együttműködések a kapcsolatmenedzsment nézőpontjából: egyetemi - vállalati együttműködések értelmezései, tulajdonságai; egyetemi-vállalati kooperációk; egyetemi-vállalati vertikális együttműködések; a kapcsolatmenedzsment specialitásai egyetemi-vállalati relációban

Prof. Dr. Voszka Éva

 • Az állam és a verseny viszonyának egyes kérdései
 • A 2008-as válság hatásai a versenyfeltételek alakulására (Magyarország, Európai Unió ill. egyes tagországok)
 • Az állami versenykorlátozás módszerei (állami támogatások elosztásának szempontjai, eszközei, hatásai; nemzeti bajnokok teremtésének céljai és gyakorlata)
 • Az állami tulajdon kiterjesztése – nemzetközi és hazai tapasztalatok (indítékok, célok, módszerek, mikro-és makrogazdasági következmények – esettanulmányok, ország-tanulmányok)
 • Piacnyitás monopolizált szektorokban – elvek és magyarországi gyakorlat (például telekommunikáció, villamos energia ipar, posta…)
 • Tulajdonosváltások módszerei és hatásai egy-egy cég/ágazat esetében

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.

Események