Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés BSc alapdiplomára (mérnök-közgazdász főiskolai szakirányú továbbképzés)

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Az alapdiplomától függően pl. élelmiszermérnök-közgazdász, mechatronikai mérnök-közgazdász, mérnökinformatikus-közgazdász stb.
A képzés célja:
Módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberek képzése, akik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket stb. is ismerik és tudják kezelni.
A jelentkezés feltétele:
Műszaki, informatikai, nemzetvédelmi és katonai, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.
A mérnök-közgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szakon tanulók megismerik:
  • a korszerű vezetési és szervezési ismereteket,
  • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
  • gyakorlati menedzsment módszereket,
  • a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
  • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,
  • a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
  • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
  • a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat.
A képzés felépítése:
A Mérnök-Közgazdász BSc szakirányú továbbképzés felépítése
Az oklevél kiadásának feltételei:
Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú általános nyelvvizsga.

A képzés jellemzői

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik meglévő szakmai ismereteiket vezetési, szervezési, pénzügyi, adózási és egyéb üzleti ismeretekkel kívánják kiegészíteni.

A képzésben szakképzettség szerezhető, de nem biztosít önálló felsőfokú végzettséget. A szakirányú képzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

A képzés 3 félévből áll, levelező tagozaton indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan, Matematikai statisztika, Pénzügyi alapismeretek, Számvitel, Marketing, Menedzsment, Adózás). A harmadik félévben specializáltabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség (pl.: Kontrolling, Vállalati pénzügyek, Vállalkozások indítása és működtetése). A látókörbővítő tárgyak közül tetszőlegesen választhatnak a három félév folyamán (ezek az államháztartás, a helyi gazdaságfejlesztés témáit és különböző speciálisabb menedzsment területeket tárgyalnak). Ebben a harmadik (utolsó) félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 140.000,-Ft

Jelentkezés módja

A jelentkezés egyetemi nyomtatványon történik. Jelentkezési időszak: május 15. – augusztus 25.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FNYF/1179-3/2016.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *