Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Jogász-közgazdász
A képzés célja:
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.
A jelentkezés feltétele:
jogász oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek
A jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
  • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására
  • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
  • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére
  • a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
  • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
  • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre,
  • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására.
A képzés felépítése:
A Szakirányú továbbképzési szakok felépítése
Az oklevél kiadásának feltételei:
Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú általános nyelvvizsga.

A képzés jellemzői

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik meglévő szakmai ismereteiket gazdasági, vezetési, szervezési és pénzügyi ismeretekkel kívánják kiegészíteni

A képzés 4 félévből áll, levelező tagozaton indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan, Statisztika, Pénzügyi alapismeretek, Számvitel, Marketing, Menedzsment). A második évben specializáltabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség (pl.: Adózás, Kontrolling, Vállalati pénzügyek, Marketingkutatás, Gazdasági jog, Vállalkozások indítása és működtetése). A látókörbővítő tárgyak közül tetszőlegesen választhatnak a négy félév folyamán (ezek egy része az egészségügy és a gazdaság határterületét tárgyalja). A negyedik (utolsó) félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 140.000,-Ft

Jelentkezés módja

A jelentkezés egyetemi nyomtatványon történik. Jelentkezési időszak: május 15. – augusztus 25.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: OH-FHF/1144-4/2010.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *