NTP-HHTDK-19

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar TDK tevékenységeinek újrapozícionálása és bővítése

Az A komponenshez kapcsolódóan cél, hogy a tudományos kutatás, és fókuszáltan a SZTE-GTK-n működő tudományos diákköri tevékenység szélesebb hallgatói körben ismert és vonzó legyen. Cél, hogy a TDK-t olyan tevékenységként pozícionáljuk újra, amely a hallgatói tehetség kibontakozásának vonzó alternatívája, és az új generációk számára komoly alternatívát nyújt egyéb tanórákon kívüli elfoglaltságokkal szemben. Cél az érdeklődők célcsoportjához illeszkedő személyes és online eszközök használatával motiválásuk és szakmai kompetenciáik fejlesztése. Cél a kari TDK Konferencia presztízsének növelése, magas szakmai színvonalának biztosítása. A B komponens kapcsán cél a középiskolások TDK-ba történő bevonására a kari koncepció kidolgozása és megvalósítása annak érdekében, hogy ebben a tanévben először középiskolások is részesei lehessenek a TDK eseményeknek, célzottan igényeikhez igazítva és személyre szólóan ösztönözzük jövőbeni tudományos munkájukkal kapcsolatos attitűdjüket és készségeiket.

Megvalósítás:
2019. augusztus 1. – 2020. december 31.
Elnyert támogatás:
2.700.000 Ft

A projekt összefoglalója:

A TDK munka népszerűbbé tételére a kari TDK bizottság kidolgozta ennek koncepcióját. A TDK tevékenység saját arculatot kapott, melyet plakáttal, imázsfilmmel és animációval támogattunk, előbbit a Kar épületeiben, utóbbiakat a Kar online felületein és a hallgatói online csoportokban tettünk elérhetővé. Egy célcsoport körében ismert és elismert, a TDK-hoz köthető szakember, influencer meghívásával, nagyszabású hallgató eseményt szerveztünk a hallgatói klubokkal összefogva, hogy a lehető legtöbb tehetséges hallgatót meg tudjuk szólítani, és motiválni arra, hogy érdeklődjön a TDK iránt. Az érdeklődők számára online csoportot hoztunk létre, ahol folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, a TDK-zó hallgatók számára pedig szakmai kompetenciáikat fejlesztendő kutatásmódszertani és előadói workshopokat, előadásokat szerveztünk, motivációjuk fenntartására népszerű oktatók, korábbi TDK-zók, Pro Scientia aranyérmesünk bevonásával kötetlen beszélgetéssorozatot indítottunk. A TDK munka színvonalának biztosítására kutatói fórumot szerveztünk, melyen egyéni visszajelzést kaphattak munkájuk és előadásmódjuk állásáról. A Kari TDK konferenciát a COVID helyzetre való tekintettel online módon, de legnagyobb körültekintéssel és szakmaisággal szerveztük meg a 2019/2020 tavaszi félévben.

A középiskolások bevonására a TDK bizottság az előgondozásban részt vevő kollégákkal kialakítottuk e tevékenység koncepcióját. A célcsoport számára megfelelő imázsfilmmel, valamint az előgondozási folyamatok során megismert partnerekkel, és a kari nyílt napi tevékenységeken keresztül találtuk meg az érdeklődő középiskolásokat, akik közül 5 fő számára belátást biztosítottunk a kari TDK eseményekbe, személyes és online mentorálásban vehettek részt, melynek során saját érdeklődési területükhöz kapcsolódó témájukat körvonalazhatták, részt vehettek a kari TDK konferencián, illetve rájuk szabott kommunikációs tréningen vehettek részt.

EMMI
EMET
NTP

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Szakmai kirándulás

A Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók a szorgalmi időszak utolsó két hetét is tartalmasan töltötték: vendégelőadóktól tanultak és szakmai kiránduláson vettek részt.

Események

Rendezvénynaptár *