OTDK: Z generáció és a mobiltelefon

Z generáció és a mobiltelefon

Vincze Dalma

A Z generáció a jelenlegi gyermek, tinédzser illetve fiatal felnőtt korosztály, akik 1995-ben, vagy azután születtek. Habár még a pénzt nem ők teremtik elő egy új telefon beszerzésére, mégis nagy szerepet játszanak a család vásárlási döntéseiben. Olyan világban élnek, ahol van internet, nem tudják elképzelni, hogy milyen az élet az interneten kívül. Állandóan elérhetőek online mobil készülékeken, általános technikai függőség jellemzi őket. Korai életkorban kapják első telefonjukat, és velük született érzékük van a digitális világban történő eligazodásra. Előnyben részesítik az online információs csatornákat az informálódás során.

A dolgozat célja megismerni azokat a jellemzőket, és befolyásoló tényezőket, melyeket egy Z generáció tag elsődlegesen szem előtt tart egy új okostelefon vásárlása során. A dolgozat első részében kifejtem a telefon fizikai- és használati elemeit, az önkifejezési- és informálódási elemek hatását a Z generáció telefonválasztására. Ismertetem azokat a megállapításokat, melyekre a szakemberek eddig jutottak ezzel a generációval kapcsolatban.

A dolgozat második részében primer kutatásom mutatom be. Kutatásom központi kérdése, hogy a használt információs csatornák, és a telefon önkifejezési lehetőségei hogyan befolyásolják a Z generáció mobiltelefon választását.

Először feltáró jellegű fókuszcsoportos vizsgálattal, majd erre alapozott mélyinterjúkkal, keresem az alkalmazott információs csatornákat, a másokkal történő információ megosztás módját, a telefon stíluseszközként és státusz szimbólumként betöltött szerepét, és hogy a telefonválasztásnál a tapasztalat vagy a szaktudás fontosabb. Mivel a célcsoportom egy „online generáció” online kérdőíves módszerrel végeztem kvantitatív adatfelvételt.

Eredményeim azt igazolják, hogy a Z generáció inkább online tájékozódik, amikor a telefonról információt gyűjt, azonban közel azonos fontossággal jelenik meg a tapasztalati információ és a szakértők véleményének fontossága. A telefon státuszszimbólumként illetve stílus eszközként való alkalmazása előfordul, de nem általános jelenség.

Kulcsszavak:

  • Z generáció,
  • mobiltelefon
  • információs csatornák
  • státuszszimbólum

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

XXIII. Országos Esettanulmány Verseny

A nagy múltra visszatekintő Országos Esettanulmány Verseny Magyarország legkiemelkedőbb esettanulmányi versenye, ahol a hallgatók egy komplex, valós vállalati problémára irányulómegoldásaikon keresztül mérik össze tudásukat.

Események

Rendezvénynaptár *