OTDK: Vállalkozói személyiségjegyek

Vállalkozói személyiségjegyek és a vállalkozók megítélése három csoport szemszögéből

Repisky Máté

A kutatás célja vállalkozók, vállalkozni szándékozó és nem szándékozó közgazdász hallgatók vállalkozói vonatkozású személyiségjegyeinek, és a vállalkozókról kialakult képének összehasonlítása volt. A kutatáshoz felhasznált elméletek a teljesítménymotiváció, a három dimenziós kontrollhely és a három tényezős vállalkozói orientáció. A vállalkozókról kialakult képnél a vállalkozók megjelenését a médiában, valamint a vállalkozók személyes és társadalmi megítéltségét kutattuk.

A két főbb vizsgált kérdés a következő volt: a vállalkozni szándékozó hallgatók néhány a vállalkozói léthez fontos személyiségjegye mennyire áll közel a tényleges vállalkozókhoz, illetve eltér-e a vállalkozásindítást nem tervező hallgatókétól. A másik, hogy ennek a három csoportnak a vállalkozókkal kapcsolatos attitűdjei milyenek. Az empirikus kutatásnál online kérdőívet használtunk a megkérdezéshez, melyből egy 165 fős minta gyűlt össze, mely 107 hallgatói és 45 vállalkozói kitöltést jelent. A hallgatóin belül a vállalkozni szándékozó hallgatók elemszáma 28 fő.

A kutatásból megtudtuk, hogy a teljesítménymotiváció két szegmense esetén van megfigyelhető különbség. Ezt pontosítva megnéztük, hogy e két szegmensnek magasabb illetve alacsonyabb értékeihez, milyen értékek fognak társulni az egyes kontrollhely dimenziókban. A másik fontos megállapítás, hogy míg a vállalkozni szándékozó hallgatók és vállalkozók vállalkozói orientációja és annak tényezői külön-külön is hasonlóságokat mutatnak, addig a vállalkozásindítást nem tervező hallgatókra ez csak a vállalkozói orientáció két tényezője esetén igaz. A kontrollhely 3 dimenziójából a vállalkozni akaró és nem akaró hallgatók esetén is a belső kontrollosság és a befolyásos személyek esetén fedezhető fel hasonlóság közöttük és a vállalkozók között. Míg a teljesítménymotiváció tényezőiből a vállalkozni nem szándékozó hallgatóknál egyik sem közelít a vállalkozókéhoz, addig a vállalkozni szándékozó hallgatók esetén a sikerorientációnál az értékeik eloszlása azonosnak tekinthető a vállalkozókéval.

Az előzőeken túl arra az eredményre jutottunk, hogy a vállalkozók képe általánosságban a vállalkozókról negatívabb, mint az egyetemi hallgatóknak róluk. Ezeken kívül gyenge kapcsolat van a vállalkozókról több pozitív hírrel való találkozás és a vállalkozókról kialakult pozitívabb kép között.

Kulcsszavak:

  • Vállalkozói orientáció,
  • teljesítménymotiváció,
  • kontrollhely,
  • vállalkozók társadalmi megítélése

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

XXIII. Országos Esettanulmány Verseny

A nagy múltra visszatekintő Országos Esettanulmány Verseny Magyarország legkiemelkedőbb esettanulmányi versenye, ahol a hallgatók egy komplex, valós vállalati problémára irányulómegoldásaikon keresztül mérik össze tudásukat.

Események

Rendezvénynaptár *