OTDK: Tudáshálózat elemzés és klaszterfejlesztés

Tudáshálózat elemzés és klaszterfejlesztés

Juhász Sándor

A regionális gazdaságtan kiemelt vizsgálati területei a klaszterek és a mögöttük álló hálózatok. A tudás és az ismeretek áramlását bemutató tudáshálózatok iránti érdeklődés fokozódott a hálózatelemzés módszereinek széles körű elterjedésével. Jelen dolgozatom fő kérdése, hogy a tudáshálózatok elemzése hogyan segítheti a klaszterek fejlesztését. A csomóponti régiók, a klaszterek és a lokális hálózatok regionális gazdaságfejlesztési jelentőségének áttekintése után a tudáshálózatok szerepét a Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes potenciális nyomdaipari klaszterének elemzésén keresztül mutatom be. A gyakorlati vizsgálatom során szerzett tapasztalataimra alapozva kívánom megítélni a tudáshálózatok elemzésének klaszterfejlesztéshez történő hozzájárulását. A kecskeméti nyomdaipar vállalkozásai közötti ismeretáramlást, tudásátadást kérdőíves felméréssel vizsgáltam meg, 26 vállalkozás részvételével. Kutatásom a hálózatelemzés módszertanára és eszközeire alapoztam, jellemezve a hálózat struktúráját és a központi szereplőket. A hálózat feltérképezés alapján főbb következtetéseim, hogy a tudáshálózatok vizsgálata segít megismerni a klaszterek térségi beágyazottságát, a vállalkozások közötti kapcsolatok jellegét, a hálózati struktúrát valamint azonosítani a legbefolyásosabb szereplőket. A tudáshálózat feltérképezés támogatja a klaszterek speciális fejlesztésének előkészítését.

Kulcsszavak:

  • tudáshálózat,
  • klaszter,
  • lokális
  • hálózat elemzés

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *