OTDK: Az önellátó gazdálkodás korlátai

Az önellátó gazdálkodás korlátainak multidiszciplináris elemzése a rurális mélyszegénység esetében

Méreiné Berki Boglárka

A dolgozat a vidéki mélyszegénységre jellemző általános problémakört egy tevékenységre fókuszálva próbálja megragadni. Ez a tevékenység az önellátó gazdálkodás. Magyarországon több olyan program és kezdeményezés van, amelyik ezen keresztül próbálja összekapcsolni a méltányosság és hatékonyság elemeit a szegénység támogatása esetében. Kérdés azonban, hogy a hatékonyságot csupán gazdasági oldalról vizsgáljuk meg, vagy fontosak lehetnek egyéb, ehhez szorosan nem kapcsolódó elemek is. A kutatás abból indul ki, hogy ezek az elemek meghatározó szerephez juthatnak egy ilyen program kapcsán. A dolgozat alapkérdése, hogy egyrészt melyek ezek az elemek, másrészt, hogy mit nevezünk hatékonyságnak.

A szakirodalmi elemzésnél ebből kifolyólag több diszciplína releváns elméletei is bemutatásra kerülnek. Ezeknek az elméleteknek a kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy problémaközpontúak legyenek, és egyértelmű párhuzamot vonhassunk közöttük és a bemutatott programok gyakorlatban megvalósult jellemzői között.

A kutatásnál a téma szerteágazósága miatt és a gyakorlati megvalósíthatóság érdekében a kvalitatív módszereket részesítettem előnyben. Az empirikus kutatás félig strukturált, személyes és telefonos interjúk valamint fókuszcsoportos vizsgálatok segítségével történt.

A kutatás legfontosabb következtetései között szerepel, hogy a gazdasági hatékonyság a támogató programok esetében mérsékelt, viszont más megközelítésben jelentkezhetnek hosszú távú pozitív hatások. A következtetések között az is szerepel, hogy a multidiszciplináris elméletek és az empirikus kutatás összekapcsolása után mely tényezőket találtam egy ilyen támogatási program megvalósítása mögött meghatározónak.

Kulcsszavak:

  • önellátó gazdálkodás,
  • mélyszegénység,
  • hatékonyság-méltányosság,
  • vidék

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *