OTDK: Miért választják a külföldi hallgatók az SZTE-t?

A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók motivációjának vizsgálata

Kéri Anita

Jelen kutatás a külföldi hallgatók motivációjával foglalkozik ország és intézményválasztás szempontjából. A téma aktualitását tekintve nagyon kurrens, hiszen a felsőoktatás nemzetköziesedésével tudás alapú társadalmak alakulnak, tudásrégiókat létrehozva. Az elmúlt évek során több egyetemi ösztöndíjprogram jött létre, melyek lehetővé teszik a hallgatók nemzetközi mobilitását. A mobilitásban részt vevő hallgatók száma egyre inkább nő.

A hazánkba érkező hallgatók szolgáltatást vásárolnak, amikor magyar egyetemre jönnek. A magyar egyetemen való tanulás motivációjának több indoka is lehet, így érdemesnek találtam azt megvizsgálni, hogy mi alakítja a vásárlási döntési folyamatukat, melyek a választásuk fő mozgatórugóik, mi a motivációjuk fő forrása. Kutatásom célja tehát az volt, hogy fényt derítsen a külföldi hallgatók motivációjára a választott egyetemen. A kutatás előtti feltételezéseim szerint az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az ismeretek szerzése és a magyar diploma értéke motiválták a hallgatókat. A fókuszcsoportos megkérdezéseken előzetes kérdéseim alátámasztásra kerültek, így azt a kvalitatív után kvantitatív felmérés segítségével is megvizsgáltam. Faktorelemzés segítségével határoztam meg, hogy milyen faktorok alakítják a külföldi hallgatók motivációját, melynek eredményeként arra jutottam, hogy előzetes modellem átalakítására van szükség. A kérdőíves kutatás szerint a fő faktorok, amelyek a külföldi hallgatók motivációit alakítják a referenciacsoportok, az önmegvalósítás, a kultúra és a világ megismerése, a letelepedés és a diploma által szerzett tudás. Klaszterelemzés után a kérdőívemre választ adók között egymástól elváló csoportokat tudtam alkotni. A kitöltők között vannak önmegvalósítók, a diploma által szerzett tudás által motiváltak, letelepedni vágyók, kultúrakedvelők, motiválatlanok és referenciacsoportokat követőek is.

Kutatásom eredményei által egy tisztább képet kaphatunk a külföldi hallgatók az intézménybe és Magyarországra való érkezésének motivációjáról. A jelen kutatás alapját képezheti további kutatások lefolytatásának, mely a külföldi hallgatók motivációját vizsgálja.

Kulcsszavak:

 • motiváció,
 • extrinzik,
 • intrinzik,
 • Maslow,
 • Maslow piramis,
 • tanulás,
 • felsőoktatás,
 • nemzetköziesedés,
 • cserediák programok,
 • Európai Unió,
 • Erasmus Plusz,
 • CEEPUS,
 • Campus Hungary,
 • Study Hungary,
 • mobilitás,
 • hallgatói mobilitás,
 • kredit mobilitás,
 • diploma mobilitás,
 • marketing,
 • felsőoktatási marketing,
 • felsőoktatási verseny,
 • vásárlási döntési folyamat

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *