OTDK: Környezeti vezetői számvitel

Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban

Medovarszky Ivett

Napjainkban a környezeti problémák, a környezetszennyezés, a fenntarthatóság, a pozitív vagy negatív társadalmi, illetve környezeti hatások, valamint az említett témákkal kapcsolatosan a vállalatok társadalmi felelőssége egyre inkább előtérbe kerül. Jelen dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehetne a környezeti tényezőket a mezőgazdaság számvitelébe integrálni, valamint mennyiben befolyásolja az önköltséget a környezeti költségek elkülönült vizsgálata. A kutatás legfőbb célja, hogy a szarvasmarha tenyésztés területén olyan önköltségszámítási módszer álljon elő, amely a környezeti hatásokat helyezi előtérbe.

A környezeti önköltségszámítás egy mezőgazdasági vállalat példáján keresztül kerül bemutatásra. A vizsgált vállalat környezeti költségeinek környezeti mérleg módszerrel történő feltérképezését követően, a környezeti költségek csoportosítására kerül sor, amely a környezeti költségfelosztás megvalósításakor bír kiemelt jelentőséggel. A vállalat szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó ágazatában, telephelyenként külön-külön kiemelésre kerülnek a telepi irányítás költségei közül a környezeti költségek, amelyek felosztása környezetközpontú logika alapján történik. A hulladék- és emissziókezelés költségei tenyésztési napok alapján képzett vetítési alapok szerint, míg a megelőző környezetvédelmi költségek egyenlő arányban rendelődnek az egyes termékekhez, jelen esetben szarvasmarha életkori csoportokhoz.

A vizsgálat eredménye, hogy a környezeti módszerrel számított önköltség és a hagyományos, a vállalatnál jelenleg alkalmazott módszerrel számított önköltségi értékek jelentősen eltérnek. Emellett lényeges kiemelni, hogy a dolgozatban nem vizsgált segédüzemi költséghelyeken is lehetnek környezeti költségek; amelyek feltérképezésével, és az önköltségszámításba történő bevonásával, még jelentősebb is lehet az eltérés a környezeti és a jelenlegi önköltségi értékek között. Mivel azonban az eredményességet jelentős mértékben befolyásolhatja az önköltség és az áralakulás, így a meghozott vezetői döntések is függenek az önköltségszámítástól. Ebből arra lehet következtetni, hogy a környezetorientált szemléletmódot követő vezetés döntéshozatala, amely környezeti vezetői számviteli eszközökkel számított mutatószámok alapján történhet, jelentősen eltérhet attól a főként termelési vagy értékesítési döntéstől, amelyet a vállalatnál jelenleg alkalmazott számítási móddal meghatározott önköltségi értékek alapján hoznak meg.

Kulcsszavak:

  • környezeti vezetői számvitel,
  • mezőgazdaság,
  • szarvasmarha tenyésztés,
  • költségfelosztás,
  • önköltségszámítás

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *