OTDK: Kisgyermekes anyák lojalitásának vizsgálata a babakozmetikai termékek tekintetében

Kisgyermekes anyák lojalitásának vizsgálata a babakozmetikai termékek tekintetében

Oroszi Nelli

Dolgozatomban a lojalitást a kisgyermekes anyák babakozmetikumokhoz fűződő viszonyának bemutatása útján vizsgáltam. E piac speciális volta révén a lojalitás fő motivációjának a bizonytalanságkerülést tekintettem, ezek tükrében kutatási kérdésemet az alábbi módon fogalmaztam meg: Magyarázható-e a kisgyermekes anyák babakozmetikumokhoz fűződő márkahűsége a magas bizonytalanságkerüléssel? Primer kutatásomban kvalitatív és kvantitatív mérést is végeztem. Hipotéziseim részben igazolódtak, részben új kutatási irányokat vázoltak fel. Igazolást nyert az a feltételezésem, mely szerint a kisgyermekes anyukák előzetes, a vásárlást megerősítő információ nélkül nem szívesen vásárolnak babaápolási termékeket. Új kutatási irányt vetett fel az a kérdés, hogy a kisgyermekes anyukákat mi veheti rá arra, hogy bevált babaápolási termékeiket lecseréljék, s e tényezők közül melyik dominálhat.

Központi kérdésemre vonatkozóan megállapítottam, hogy a kisgyermekes anyák babakozmetikumokhoz fűződő márkahűsége magyarázható e termékek irányába tanúsított bizonytalanságkerüléssel. Kutatási eredményeimet figyelembe véve alképzelhetőnek tartom, hogy a kisgyermekes anyák és a babakozmetikai termékek közti kapcsolat jövőbeni vizsgálata további újdonságokat is tartogathat a marketingtudományok számára.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *