OTDK: Az energiaipar a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében

Rádóczi Zsolt – Gombos Nándor

Az energiaipar egyrészt erős gazdasági súllyal rendelkező stratégiai iparág, másrészt az elmúlt években sok olyan változás érte, mint a liberalizáció, a gazdasági válság és a kivetett adók, melyek alapjaiban változtatták meg az egész iparág működését. A szektor szereplői közül a társadalommal leginkább közvetlen kapcsolatot ápoló csoport a kereskedelmi engedélyes földgáz és villamosenergia kereskedő vállalatok. Habár az egész iparág politikai jelentősége fontos, annak nyomán, hogy a kereskedők a társadalommal szoros közvetlen kapcsolatban állnak, az általuk alkotott vállalatcsoport és a körülötte zajló eseményeknek aktuálpolitikai jelentősége vitathatatlan. Mindezen indokoknál fogva az iparág beszámolóelemzése olyan kutatási terület, amely során fontos információkhoz juthatunk a szektor pontosabb megismerése érdekében.

Az elemzés során a célunk az, hogy a szakirodalom alapján összegyűjtött makrogazdasági tényezők hatásait teszteljük. Kiderítsük, hogy ezek a tényezők igazolhatóak-e a beszámoló elemzés eszközeivel, illetve, hogy mennyire van összhangban az energiaiparról a szakirodalom által alkotott kép a számviteli törvényekben leírtak alapján összeállított beszámolókból kinyerhető adatokkal. Elemzésünk eszközéül a beszámoló elemzést választottuk, mely során különböző statisztikai, számvitel-elemzési eszközökkel vizsgáljuk a 12, vezetékes energiaszolgáltató vállalkozás vagyoni, pénzügyi, és jövedelmezőségi helyzetének alakulását a választott kilenc tényező mentén.

A vizsgált vállalatok beszámoló elemzése alapján a liberalizáció hatása a koncentráció ingadozásában nem, azonban a vagyoni szerkezetben, valamint az eredményben bekövetkező változásokon keresztül érzékelhetővé vált.

Kijelenthetjük, hogy az általunk vizsgált vállalatcsoport jól reagált a válságra, annak hatása a szektoron belül inkább közvetetett módon volt jelen. A hitelezés beszűkülésének, az árfolyamkitettségnek, a likviditási problémáknak, valamint a kereslet visszaesésének a hatásai nem voltak kimutathatóak a kutatásunk során. Ellenben a 2010-ben bekövetkező üzemi tevékenység hatékonyságának javulása a válság következtében bevezetett intézkedéseknek tulajdoníthatóak. Továbbá a befektetési cash-flow pozitív alakulása a befektetési kedv visszaesésére enged következtetni. Tehát a dolgozat címében feltett kérdésre válaszolva megállapíthatjuk, hogy a szektor beszámolói alapján a vállalkozások nem tudják megtartani jövedelmezőségüket az említett szankciók és intézkedések mellett.

Kulcsszavak:

  • liberalizáció,
  • gazdasági válság,
  • energiaipar,
  • beszámolóelemzés

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *