OTDK: Egyik kutya, másik eb - avagy a kutyatartók fogyasztói magatartásának vizsgálata

Révász Melinda: Egyik kutya, másik eb - avagy a kutyatartók fogyasztói magatartásának vizsgálata

Egyik kutya, másik eb - avagy a kutyatartók fogyasztói magatartásának vizsgálata

Révász Melinda

Dolgozatom célja volt azt vizsgálni, hogy mi jellemző a magyarországi kutyatulajdonosok fogyasztási szokásaira. A kutyatartók vásárlási szokásait, illetve a kutyák jelenlegi életkörülményeit vizsgálom Dolgozatom célja a következő kutatási kérdések megválaszolása: Mi jellemző a kutyatartók vásárlási magatartására? Vásárolnak az interneten a kutyájuk számára? Megjelenik náluk a márka- vagy szolgáltatóhűség? Van eltérés a kint és a bent tartott kutyák életmódja mögött? Valóban családtagnak számít a kutya?

A szekunder források feldolgozásán túl egy három részből álló primer kutatást is végzek. Az első rész egy strukturált megfigyelés, amely során a kutyával kapcsolatos közösségi oldalon lévő csoportokat vizsgáltam az általam kiválasztott szempontok alapján. Ezt követte primer kutatásom második része, egy online kérdőív. Ez a kvantitatív mérési módszer lehetőséget adott arra, hogy a mintámban szereplő kutyatulajdonosok fogyasztói szokásairól, kutyájukhoz fűződő viszonyáról bővebb információhoz jussak és a felállított hipotéziseimet tesztelhessem. Végül a kérdőíves kutatás egyes eredményeit egy kvalitatív módszer, a fókuszcsoport segítségével tovább vizsgáltam annak érdekében, hogy megértsem a válaszok mögöttes tartalmát.

Kutatásom során megállapítottam, hogy a kutyatartók családtagként tekintenek a kutyájukra, ami a számukra történő vásárláskor, a szolgáltatók kiválasztásakor is megjelenik. Válaszadóim lojálisak a szolgáltatókhoz. A legtöbben ismerős ajánlása alapján választottak állatorvost. Kitöltőim közül meglehetősen sokan vásároltak már a kutyájuk számára az interneten. A kutya által birtokolt tárgyak, igénybevett szolgáltatások és aközött, hogy a kutya kint a kertben vagy bent a lakásban él, van kapcsolat. A kutatásom során egy új trendet is felfedeztem, melyben további kutatási lehetőséget látok.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *