OTDK: Egyetemek gazdaságfejlesztési hatásainak mérése

Egyetemek gazdaságfejlesztési hatásainak mérése

Molnár Gabriella – Zuti Bence

Napjaink globalizált világában felértékelődött a tudás szerepe. Ebben a tudásalapú, és mindinkább tanulásalapú gazdaságban és társadalomban az egyetemek is egyre inkább fókuszba kerülnek, hiszen ezek azok az intézmények, ahol alapvetően tudás létrehozása és disszeminációja történik. Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik annak vizsgálata iránt, hogy az egyetemek milyen mérhető hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra.

Jelen dolgozat célja, hogy megvizsgálja, milyen módszertani lehetőségek érhetőek el napjainkban a modern egyetemek helyi gazdaságra gyakorolt hatásának mérésére, és hogyan alkalmazható ez az általunk vizsgált intézményre.

E kérdés megválaszolásához három fő fejezeten át vezet az út. A témához szorosan kapcsolódó szakirodalom bemutatása után feltárjuk, hogy a nemzetközi és hazai benchmark példákban milyen módszerek ismeretesek a felsőoktatási intézmények helyi gazdasági hatásának mérésére. Az elemzés során elsősorban arra koncentráltunk, hogy milyen adatokra támaszkodnak a szerzők, honnan szerzik be a szükséges információkat, valamint hogy milyen multiplikátor értéket használnak számításuk során. Ezen információkat alapul véve létrehoztunk egy keretrendszert, ezzel hozzájárulva a módszertanfejlesztési blokkhoz. Ezeket a tapasztalatokat felhasználva végül egy általunk választott hazai felsőoktatási intézmény helyi gazdaságra gyakorolt hatását számszerűsítettük. A szükséges adatokat egyrészt a szóban forgó intézmény stratégiai dokumentumaiból, másrészt pedig egy komoly kutatói munkát igénybe vevő primer kérdőíves kutatásból nyertük.

Az eredmények ismertetése mellett számos mérési korlátot is azonosítottunk a hatásvizsgálatok kapcsán. Kitekintést végeztünk, hogy milyen egyéb megoldásokra lenne lehetőség a gazdasági hatások vizsgálatánál. Ezt követően körvonalaztuk, hogy jelen hatásvizsgálat milyen gyakorlati hasznokkal rendelkezik az érintettek számára. Kutatásunk lényegi hozzáadott értéke egy egyetem-orientált hatásvizsgálati keretrendszer létrehozása, mely egy modellben szintetizálja egy ilyen típusú hatástanulmány követelményeit és folyamatát.

Kulcsszavak:

  • felsőoktatás,
  • gazdasági hatásvizsgálat,
  • regionális gazdaságtan,
  • helyi gazdaságfejlesztés

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

XXIII. Országos Esettanulmány Verseny

A nagy múltra visszatekintő Országos Esettanulmány Verseny Magyarország legkiemelkedőbb esettanulmányi versenye, ahol a hallgatók egy komplex, valós vállalati problémára irányulómegoldásaikon keresztül mérik össze tudásukat.

Események

Rendezvénynaptár *