OTDK: A devizapiacok kollektív viselkedése

Hogyan reagálnak a sejtek a szervezetet érő sokkokra? Az európai devizapiacok kollektív viselkedési diagnosztikája

Schuszter Tamás

Az elmúlt három évtizedben a pénzügyi instabilitást előidéző tényezők tovagyűrűző hatásaként fellépő extrémitások a tőke- és pénzpiacok sokkjaiban fokozódó koncentráltságot eredményeztek.

Az európai devizapiacon (mint hálózati szervezetben) gyakran fellépő nem várt mozgások és turbulens hatások megkövetelik a devizapiaci fertőzöttségi szint felmérését az árfolyamkockázati-kitettség fedezési stratégiáinak hatékonyságnövelése érdekében. A pénz- és tőkepiaci szereplőknek a tranzakciós devizaárfolyam-kitettségük kezelésére alkalmazott stratégia kiválasztása során ugyanis ismerniük kell, hogy egy adott devizapár árfolyamának (mint a hálózat sejtjének) extrém kilengése milyen tovagyűrűző hatással bírhat más árfolyamokra. Mindez jelentősen befolyásolhatja a nem fedezés és a szelektív fedezés implicit és explicit költségeit. Amennyiben ugyanis igazolhatóvá válik a pénzügyi fertőzés a devizapiaci hozamok korrelációjának időbeli megváltozásával a rendszert érő sokk következtében, a kockázatporlasztás épp akkor lesz hatástalan, amikor a legfontosabb lenne. A fedezés hatékonyságának növelése tehát az extrém devizamozgások azonosítására (VaR, QQ-plot), a devizák együttmozgásának változására és a piac felépítéséről alkotott elméleti feltételezéseink pontosítására helyezik a hangsúlyt. A tanulmány központi célja, hogy az extrémitások azonosításának újszerű, kifinomultabb megközelítésével az egyes európai régiók átlagos fertőzöttségi szintjét meghatározhassam, melynek ismerete támpontul szolgálhat az európai devizaárfolyam-kitettségek fedezési stratégiáinak további finomhangolásában.

A kutatás 2005 májusa és 2014 februárja közötti időszakában a devizák dinamikus feltételes korrelációját (DCC) az Európai Központi Bank monetáris politikai döntései nyomán meghatározott négy időintervallum (a subprime válság előtti, a subprime válság alatti, a köztes és az euróválság időszaka) alapján elemeztem kollektív viselkedési formákat keresve. A kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy bár az egyes európai térségek a vizsgált időszakokban eltérő kollektív viselkedési formákat alakítottak ki, az egy-egy régióba tartozó devizák között nagyfokú hasonlóság mutatkozik. A devizaportfolió diverzifikálására épülő nem fedezés stratégiájának gyakorlati alkalmazhatóságát ezek a kollektív viselkedési formák nagyban ronthatják, ugyanakkor a szelektív fedezés finomhangolása lehetségessé válik a bemutatott, normális eloszlás széleken történő sérülését kiaknázó újszerű eljárások segítségével.

Kulcsszavak:

  • extrém esemény,
  • devizapiac,
  • kollektív viselkedés,
  • fertőzés,
  • fedezési stratégia

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *