OTDK: A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására

A közösségi tagság hatása a vegán fogyasztók magatartására

Lipták Lilla

A TDK dolgozatom célja, hogy egyrészt bemutassa a vegán fogyasztók motivációit és fogyasztási szokásait, ezenfelül pedig, megvizsgálja, hogy a vegán közösségi tagság milyen hatással van a tagok fogyasztói magatartására. Szekunder kutatásom során bemutatom a vegán életstílus jellemzőit, az életmóddal összefüggésbe hozható trendeket, illetve a fogyasztói közösségeket és azok hatását ismertettem. A primer kutatásom során először strukturált és strukturálatlan megfigyelést végeztem a legnagyobb magyar, online vegán közösség a Vegan in Hungary facebook csoportban. Ezt követően három vegán fogyasztóval készítettem mélyinterjút, melyek során még jobban megismerhettem a fogyasztói csoport gondolkodásmódját, szokásait. A tapasztaltak alapján készítettem el a kvantitatív kutatásomhoz az online kérdőívet, melyet önkényes és hólabda módszerek segítségével juttattam el a vegán fogyasztókhoz. A hipotéziseim segítségével azt vizsgáltam, hogy a közösségeknek milyen tényezők esetén van befolyásoló szerepük. A kérdőív alapján az derült ki, hogy a közösségi tagok egészségtudatosabbak, kevésbé tartják anyagilag megterhelőnek a vegán életmódot, viszont nem bizonyultak nyitottabbak a bio- és fair trade termékek iránt a nem közösségi tagokhoz képest. Emellett azt az állítást miszerint a közösségi tagok környezettudatosabbak lennének sem elvetni, sem elfogadni nem lehetett. Ennek vizsgálatára további kutatások lennének szükségesek. Továbbá beigazolódott, hogy a közösséghez való tartozástól függetlenül domináns a vegán fogyasztók körében az állatok védelme iránti elkötelezettség. Mindezek mellett az is igazolódott, hogy a közösség kisebb, elkülönülő csoportokra osztható, vagyis nem feltétlenül helytálló megközelítés a vegánokat egy homogén szegmensként kezelni marketing szempontból.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *