University of Pavia

A Paviai Egyetem Közgazdaságtani és Gazdálkodási Intézete és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara kiadja a mesterszakos diplomát azon hallgatóknak, akik részt vesznek a következő mesterképzésekben:

  • A Paviai Egyetem Közgazdaságtani és Gazdálkodási Intézete részéről: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Laurea Magistrale,
  • a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara részéről: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak.

A kettős oklevelet adó program kétéves ciklust fed le, és 120 ECTS kredit teljesítésére irányul.

A Paviai Egyetem tanterve által támasztott minimális követelményeknek való megfelelés érdekében a kettős oklevelet adó képzési programban résztvevő (olasz és külföldi) hallgatóknak a két év során a következő ECTS krediteket kell teljesíteniük:

  • gazdálkodástudományi területen
  • közgazdaságtani területen
  • matematika / statisztika területen
  • jogtudományi területen

A magyar egyetemi rendszer által támasztott minimális minisztériumi követelményeknek való megfelelés érdekében a kettős oklevelet adó képzési programban résztvevő (magyar és külföldi) hallgatóknak a két év során a következő ECTS krediteket kell teljesíteniük:

  • 25 ECTS a közgazdaságtani, módszertani alapozó ismeretek modul kötelező kurzusaiban
  • 35 ECTS a programspecifikus modul kötelező kurzusaiban
  • minimum 37 ECTS a programspecifikus modul kötelezően választható kurzusaiban
  • 15 ECTS a szakdolgozat modulban

A magyar diploma kiadásához a hallgatónak legalább 40 ECTS kreditet a Szegedi Tudományegyetemen kell teljesíteniük.

A szegedi hallgatók:

Teljes második évüket (3. és 4. félév) Paviában végzik, hogy megkapják a MIBE Laurea Magistrale címet.
Ezen hallgatók tanulmányaik első évét saját egyetemükön végzik, míg másodévre beiratkoznak a Paviai Egyetem Közgazdaságtani és Gazdálkodási Intézete MIBE programjára.

A paviai hallgatók:

teljes második évüket (3. és 4. félév) Szegeden végzik, hogy megkapják a MIEB mesterszakos diplomát.
Ezen hallgatók tanulmányaik első évét saját egyetemükön végzik, míg másodévre beiratkoznak a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara MIEB programjára.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Érettségi After 2022

Szívesen kieresztenéd a gőzt mielőtt megtudod, hogy felvettek az Egyetemre? Van egy jó hírünk a számodra: Érettségi after partyt szervez a Szegedi Tudományegyetem!

Események

Rendezvénynaptár *