Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:
Felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant)
A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

A képzés felépítése

Képzési idő

A képzés 4 féléves, mely alatt teljesíteni kell az 1 féléves, 560 órás kötelező szakmai gyakorlatot.

Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra:

  • Egy félév során átlagosan 4-6 kötelező előadást és szemináriumot kell teljesíteni:
    • évfolyam szintű előadások – széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak
    • szakos előadások – célorientált szakmai ismeretek szerezhetők kisebb csoportban
    • gyakorlati foglalkozások – gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban
  • A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. A félév végén a 6+1 hetes vizsgaidőszakban pedig az előadások anyagából kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 90 és további 30 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

Az oklevél kiadásának feltétele

  • Sikeres záróvizsga teljesítése
  • Alapszintű szakmai idegennyelv-tudást igazoló intézményi vizsga

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

Az önköltség összege/félév az első tanévben (önköltséges képzés esetén): 200.000,- Ft

A további tanévekben az önköltség összege legfeljebb az előző tanévben megállapított önköltségnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/108-3/2013.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *