Tudományos ösztöndíj támogatási program

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt (továbbiakban: a Projekt) keretében az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola Tanácsa ösztöndíjat hirdet az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában tanuló PhD-hallgatók és doktorjelöltek számára.

Pályázatot kizárólag az SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola magyar állami ösztöndíjas és költségtérítéses, valamint az angol nyelvű képzésben résztvevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD-hallgatói és doktorjelöltjei nyújthatnak be.

Támogatás igényelhető minden olyan megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos szakcikkre, amely a támogatottak körébe tartozók (társ)szerzőségével készült, és e pályázati felhívás kiírását követően – 2018. június 1. után – jelent meg vagy került elfogadásra. Kizárólag azon tanulmányok támogathatók, amelyek az az MTA GMB által elfogadott A, B, C és D kategóriás magyar nyelvű vagy nemzetközi folyóirat valamelyikében, vagy a Scopuson jegyzett (H-indexszel bíró) folyóiratok valamelyikében jelentek meg. Továbbá, kizárólag azon cikkek támogathatók, melyek a kötelező arculati elemeket tartalmazzák.

A pályázati felhívás részleteit a mellékelt dokumentum tartalmazza.

Pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani a Modulo-n keresztül: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/forms/details/1512018

A pályázatot benyújtása folyamatos 2020. április 30-ig (vagy a támogatási keret kimerüléséig).

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Név Ösztöndíj odaítélésének ideje Ösztöndíj összege
Kéri Anita 2018. szeptember 40.000 Ft
Csiki Máté 2019. január 50.000 Ft
Végh Marcell Zoltán 2019. január 50.000 Ft

Széchenyi 2020

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *