Szakálné Dr. Kanó Izabella - Önéletrajz

Név: Szakálné Dr. Kanó Izabella Születési év: 1974
Felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve
 • matematikus, József Attila Tudományegyetem, 1998
 • közgazdasági szakokleveles matematikus, 2001
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet; egyetemi docens
Tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság, egyéb címek
 • PhD (közgazdaságtudomány) 2012
 • Habilitáció (közgazdaságtudomány) 2018
Az eddigi oktatói tevékenység
2008 –
Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskolában:
 • Matematikai praktikum (2016-tól idegen nyelven is)
2007 –
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, alap- és mesterszakon, felsőoktatási szakképzésben:
 • Ökonometria;
 • Bevezetés az ökonometriába;
 • Bevezetés a közgazdaságtanba;
 • Mikroökonómia (2013-tól idegen nyelven is);
 • Regionális és környezeti elemzési módszerek,
 • Területi elemzési módszerek;
 • Matematika;
 • Pénzügyi számítások és ismeretek;
 • Szakszeminárium;
 • Módszertani alapozás;
1999–2005,
2008–2012:
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar:
 • Kalkulus I-II;
 • Valószínűségszámítás közgazdászoknak;
 • Diszkrét matematika;
 • Fejezetek az analitikus számelmélet tárgyköréből;
 • Lineáris algebra;
 • Matematika;
 • Sztochasztikus folyamatok II.;
 • A matematikai statisztika alapjai;
 • Idősor analízis;
 • Stacionárius folyamatok és idősorelemzés;
Az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata
 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  1. Szakálné Kanó I, Lengyel B, Elekes Z, Lengyel I(2019): Agglomeration, foreign firms and firm exit in regions under transition, EUROPEAN PLANNING STUDIES 27: (11) pp. 2099-2122.
  2. Lengyel I, Vas Zs, Szakálné Kanó I, Lengyel B (2017): Spatial differences of reindustrialization in a post-socialist economy, EUROPEAN PLANNING STUDIES 25: (8) pp. 1416-1434.
  3. Lengyel I, Szakálné Kanó I, Vas Zs, Lengyel B (2016): Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 63: (6) pp. 615-646.
  4. Vas Zs, Lengyel I, Szakálné Kanó I (2015): Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban, TÉR ÉS TÁRSADALOM 29: (3) pp. 49-72.
  5. Lengyel B, Szakálné Kanó I (2014): Regional economic growth in Hungary 1998-2005, ACTA OECONOMICA 64: (3) pp. 257-285.
 2. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) – tag
  • Regional Science Association International (RSAI) – tag
  • Magyar Tudományos Akadémia - köztestületi tag

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *