Prof. Dr. Voszka Éva - Önéletrajz

Név: Prof. Dr. Voszka Éva CSc születési év: 1953
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okleveles közgazdász, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1976
 • Okleveles szociológus, ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1982
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • CSc (közgazdaságtudomány) 1985
 • MTA doktora, 2005
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2012 –
Gazdaságpolitikai paradigmák változásai-SZTE GTK doktori iskola
2011 –
A magyar kapitalizmus intézményrendszerének kialakulása: magántulajdon és piacszerkezetek-SZTE GTK
2011 –
Fejezetek a magyar gazdaságpolitika történetéből-SZTE GTK
2009 –
Az állam szerepe a versenyfeltételek alakításában-SZTE GTK doktori iskola
2008 –
Kapitalizmus, verseny és a művészeti piac sajátosságai-Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskola
2004 – 2005
Társadalmi és gazdasági alapismeretek-Színház és Filmművészeti Egyetem
1996 – 1999
Property Rights, Privatization and Firm Restructuring-Közép-Európai Egyetem (CEU) (idegen nyelven)
1993 – 1998
A gazdaság szervezeti rendszere-Corvinus Egyetem

Oktatásban töltött idő: 21 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1976 – 2010
tudományos tanácsadó, részvétel kutatási programokban és tanácsadói-szakértői tevékenységekben, tanulmányok, publikációk, konferencia előadások (Pénzügykutatási Intézet, majd Pénzügykutató Zrt.)
1991 – 1995
gazdasági tanácsadó (Köztársasági Elnök )
1996 – 2009
igazgatósági tag ( Budapesti Közlekedési Vállalat )
2002 – 2008
igazgatósági tag (Magyar Villamos Művek )
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Voszka Éva: Államosítás, privatizáció, államosítás. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE LX:(12.) pp. 1289-1317. (2013)
  • Voszka Éva, Fenyővári Zsolt: Tulajdonosi szerkezet és vállalati teljesítmény – a Pick esete. KÜLGAZDASÁG LVII:(11-12) pp. 3-29. (2013)
  • Voszka Éva: Európai versenyszabályozás – átmeneti vagy tartós változások?: Az állami támogatások elveinek és gyakorlatának módosulásai a válság éveiben. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 57:(1) pp. 69-87. (2012)
  • Voszka Éva: Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója?. KÜLGAZDASÁG LV:(5-6) pp. 3-30. (2011)
  • Laki M, Voszka É (szerk.): Kaleidoszkóp: Versenyhelyzet Magyarországon, 2008-2009. Budapest: Pénzügykutató Rt. - Palatinus, 2010. 215 p.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Voszka Éva: Versenybarát és versenykorlátozó állam – válság előtt, válság alatt. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 56:(10) pp. 913-932. (2009)
  • Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval: Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 274 p.
  • Voszka Éva: Privatization as a “Learning Process”: The Case of Hungary. In: Jürgen Beyer, Jan Wielgohs, Helmut Wiesenthal (szerk.) Successful Transitions: Political Factors of Progress in Post-socialist Countries. 245 p. Baden-Baden: Nomos, 2001. pp. 139-152.
  • Voszka Éva: A dinoszauruszok esélyei: Nagyvállalati szerkezetátalakítás és privatizáció. Budapest: Pénzügykutató Rt.; Perfekt Rt., 1997. 397 p.
  • Voszka Éva: Centralization, re-nationalization, and redistribution: Government's role in changing Hungary's ownership structure. In: Jerzy Hausner, Bob Jessop, Klaus Nielsen (szerk.) Strategic Choice and Path-dependency in Post-socialism, eds., Edward Elgar. 330 p. Brookfield: Edward Elgar Publishing, 1995. pp. 287-308.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Közgazdasági Bizottság, tag, 1994
 • Közgazdasági Szemle, szerkesztőbizottsági tag, 1994
 • Közgazdasági Szemle felügyelőbizottság, tag, 1998
 • Acta Oeconomica, szerkesztőbizottsági tag, 2000
 • Pénzügyi Szemle, szerkesztőbizottsági tag, 2005
 • a Holmi c. irodalmi folyóirat, szerkesztőbizottsági tag, 2005
 • MTA Társadalomtudományi kuratórium, tag, 2005
 • Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottság, külső tag, 2009
 • MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság, tag, 2010
 • MTA Közgazdasági Bizottság, tag, 2011

Elismerések, kitüntetések:

2006
Versenykultúráért díj, Gazdasági Versenyhivatal
2008
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *