Prof. Dr. Hetesi Erzsébet - Önéletrajz

Név: Prof. Dr. Hetesi Erzsébet születési év: 1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okleveles közgazdász, Pécsi Tudományegyetem; 1977
 • közgazdász-tanár, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1981
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • PhD (Gazdálkodástudomány) 2001
 • dr. habil, 2011
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2014 –
Marketingkutatás
2011 –
Szolgáltatásmarketing előadás és szeminárium
2008 –
Fogyasztáselmélet
2008 –
Gazdaságszociológia
2008 –
Marketing I.,előadás
2008 –
Marketing II., előadás
2008 –
Marketingkutatás módszertana
2006 –
Piackutatás előadás és szeminárium
2001 –
Gazdaságszociológia
1999 –
Gazdaságszociológia
1998 –
Szociológia, előadás
2006 – 2010
Szolgáltatásmarketing, előadás
2006 – 2010
Gazdaságszociológia, előadás
1994 – 2006
Marketing, előadás és szeminárium
1995 – 2006
Gazdaságszociológia, előadás
1995 – 2006
Piackutatás, szeminárium
1995 – 2006
Piackutatás, előadás és szeminárium

Oktatásban töltött idő: 21 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
2010 –
Szenzorhálózat-alapú adatgyűjtés és információfeldolgozás (TÁMOP-4.2.2 )
2010 –
interakciók szenzoranalóg modellezése (team-tag) (TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0008 B2B)
2010 – 2012
Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, Creating the Centre of Excellence at the University of Szeged (team-tag) (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 )
2013 – 2015
Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra (alprojekt-vezető) (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Hetesi Erzsébet: Non-business marketing revisited: the role of corporate social responsability in hungarian organizations. RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY: SOCIOECONOMIC, POLITICAL AND LEGAL ISSUES 2:(1) pp. 1-10. (2014)
  • Hetesi Erzsébet: The Effects of Recession on B2B Loyalty. JOURNAL OF MARKETING DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS 8:(2) pp. 26-38. (2014)
  • Hetesi Erzsébet, Vilmányi Márton: A dinamikus kapcsolati képességek és a lojalitás szerepe a szervezetközi kapcsolatokban. COMPETITIO 11.:(2.) pp. 76-93. (2012)
  • Hetesi Erzsébet, Révész Balázs: Az információs technológia átrajzolja-e a személyes kapcsolatok szerepét a szervezetek közötti együttműködésben?. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT &:(2) pp. 41-67. (2012)
  • Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet: Kínálatmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. 280 p.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Hetesi Erzsébet: The Effects of Recession on B2B Loyalty. JOURNAL OF MARKETING DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS 8:(2) pp. 26-38. (2014)
  • Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 356 p. (Marketing szakkönyvtár) (ISBN:978 963 05 9379 3)
  • Hetesi Erzsébet: Értelmezhető-e a lojalitás a B2B piacokon?. VEZETÉSTUDOMÁNY 1: pp. 31-40. (2011)
  • Hetesi Erzsébet: Measurement and analysis of customer loyalty to an electricity distributor, specialties of cluster of loyalty on customer market. ACTA OECONOMICA: PERIODICAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 59:(3) pp. 307-330. (2009)
  • Hetesi Erzsébet: A lojalitás klaszterei a partneri és a fogyasztói piacokon. VEZETÉSTUDOMÁNY 9: pp. 4-17. (2007)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Köztestületi tag, 2002
 • Az AIMPN (Asociación Internacional de Marketing Público No Lucrativo, International Association on Public and Nonprofit Marketing) alapító tagja, 2003
 • MTA Marketing Elméleti Szakbizottság állandó meghívott tagja, 2003
 • MTA Marketingtudományi Bizottság tagja, 2005
 • Az IAPNM (International Association on Public and Nonprofit Marketing) a nemzeti tudományos szekciójának vezetője, 2009
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja, 2011
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Közszolgálati és Nonprofit Marketing Munkabizottság elnöke, 2012
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Üzleti Marketing Munkabizottság tagja, 2012
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Képzési Munkabizottság tagja, 2012
 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság alelnöke, 2014
 • Marketing Oktatók Klubja (tag) , 1998
 • International Review on Public and Nonprofit Marketing ISSN 1865-1984 (szerkesztőbizottsági tag), 2004
 • Marketing és Menedzsment folyóirat ISSN 1219-03-49 (szerkesztőbizottsági tag), 2009
 • PECUNIA Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de León ISSN 1699-9495 (szerkesztőbizottság tag), 2009
 • Kisállat Praxis folyóirat ISSN 1585-9142 (szakmai tanácsadó testület tagja), 2010
 • Magyar Közgazdasági Társaság szegedi tagozata (elnökhelyettes), 2011
 • Marketing Oktatók Klubja (elnökségi tag), 2006
 • Responsibility and Sustainability Socioeconomic, political and legal issues ISSN: 2340-5813 (szerkesztőbizottsági tag) , 2013
 • Academy of Marketing Science tagja, 2013
 • EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért), FB tag, 2014
 • A GTK Oktatási Bizottság elnöke, 2002
 • A GTK Minőségbiztosítási Bizottság elnöke, 2005
 • A GTK Felülvizsgáló Bizottság elnöke, 2002
 • A GTK Doktori Tanács tagja, 2002
 • A GTK Doktori Iskola Tanácsának tagja, 2002
 • A GTK Tudományos Bizottság tagja, 2002
 • A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának tagja, 2005
 • A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának tagja, 2014
 • A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Bizottságának elnöke, 2006
 • A PTE Közgazdaságtudományi Kar Habilitációs Bizottságának tagja, 2011
 • SZTE Társadalomtudományi Doktori Iskola póttag, 2013
 • Marketing Oktatók Klubja tag, 1998
 • Marketing Oktatók Klubja elnökségi tag, 2006
 • Magyar Közgazdasági Társaság szegedi tagozatának elnökhelyettese, 2011

Elismerések, kitüntetések:

1997
Pro Iuventute I.
2000
KIT Kiváló Oktató
2009
MTA nívódíj (Rekettye, G – Hetesi, E: Kínálatmenedzsment)
2009
Excellence Díj PTE (Rekettye, G – Hetesi, E: Kínálatmenedzsment)
2013
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
2013
Pro Universitate díj

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

EcoCamp tábor 2022

Két év kihagyás után, immár kilencedik alkalommal újra megnyitotta kapuit az SZTE Gazdaságtudományi Kar EcoCamp tehetséggondozó tábora, ahol a középiskolás diákok játékos, interaktív formában bővíthetik gazdasági ismereteiket.

Események

Rendezvénynaptár *