Átjelentkezés

 • Átvétel általános szabályai
  • Átvételi kérelmet adhat be
   • az SZTE GTK hallgatója, aki megkezdett tanulmányait más szakon és/vagy tagozaton kívánja folytatni.
   • más felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben a megkezdett tanulmányait a Szegedi Tudományegyem Gazdaságtudományi Karán kívánja folytatni.
  • Átvétel kizárólag azonos képzési területen belül kérhető. A képzési területek itt ellenőrizhetők: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
  • Átvétel azonos szintű képzések között kérhető. Ez alól kivétel az alapképzésről felsőoktatási szakképzésre történő átjelentkezés.
  • Átvétel kizárólag meglévő hallgatói jogviszony mellett lehetséges. A hallgatói jogviszonynak az átvétel teljes adminisztrációs folyamata alatt élőnek kell lennie. Tehát hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, elbocsátott hallgató átvételére nincs lehetőség.
  • Átvétel esetén a finanszírozási formák a következő szerint alakulnak:
   • SZTE GTK-n belüli szak- vagy tagozatváltás esetén a hallgató az eredeti szakjának/tagozatának finanszírozási formáját tovább tudja vinni. Ez alól kivétel a nappali tagozatról távoktatásra, valamint a távoktatás tagozatról nappali tagozatra történő váltás: e két esetben kizárólag önköltséges finanszírozási forma lehetséges.
   • Az SZTE GTK-n kívülről jövő hallgató esetén kizárólag önköltséges finanszírozási formára történő átvételre van lehetőség.
  • Átvételi kérelem az SZTE GTK Pénzügy MSc duális képzésére nem adható be. A hallgató kizárólag a normál Pénzügy MSc képzésre jelentkezhet.
  • Átvétel utáni kreditelismerés: az Nftv. 49. § (7) szerint a hallgatónak legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni. Így a más intézményben megszerzett kreditek elismerésének maximális értékei:
   • Felsőoktatási szakképzés: 120 kreditből legfeljebb 80 kredit
   • Alapképzés: 210 kreditből legfeljebb 140 kredit
   • Mesterképzés: 120 kreditből legfeljebb 80 kredit
 • Az átvételi kérelem benyújtásának határideje, mellékletei
  • Benyújtás módja:
   • SZTE GTK-n belül: A Modulo rendszerben a „Tanulmányi Bizottság” c. kérvény kitöltésével kérhető átvétel, szakváltás. A kérelmet minden esetben indokolni kell.
   • SZTE GTK-n kívül: Kitöltött átjelentkezési kérelem és mellékleteinek benyújtásával.
  • Átvételi kérelemhez csatolandó (külsős hallgató átvételi kérelme esetén):
   • 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás,
   • Törzslap-kivonat vagy leckekönyv (hitelesített) másolata,
   • Átjelentkezési kérelem nyomtatvány
  • Átvételi kérelmek beadási határideje:
   • Őszi félévre: augusztus 15.
   • Tavaszi félévre: január 15.
   • Határidő elmulasztása esetén csak a tervezettet követő félévre van lehetőség az átvételre.
  • Az átvételi kérelmekről az SZTE GTK Tanulmányi Bizottsága dönt.
 • További átvételi szabályok frissen felvett hallgatók esetén („gólyák”, leendő elsőévesek)
  • Frissen felvett hallgatók esetén átvétel (szakváltás, tagozatváltás) kizárólag intézményen belül (SZTE GTK-n) van lehetőség, amennyiben azon szak felvételi pontszámát eléri a hallgató, amelyikre átvételét kéri. Amennyiben a felvételi pontszámot nem éri el, akkor az eredeti szakon 30 kredit teljesítése után tudja átvételét kérelmezni.
  • Leendő elsőévesek (friss gólyák) átvétele más intézményből nem lehetséges.
 • További átvételi szabályok legalább 2. féléves hallgatók esetén
  • Átvételi kérelem legalább 30 kredit megszerzése után nyújtható be. SZTE-n kívüli hallgató esetén alapképzés esetén további elvárás két lezárt félév.
  • Ha egy hallgató a 3. tárgyfelvételét és a maximálisan kihasználható vizsga nem teljesítését követően kíván szakot váltani, átvételi kérelmet nem nyújthat be.
  • Külföldi felsőoktatási intézményből történő átvételi kérelem esetén az oktatási dékánhelyettessel szükséges egyeztetni.
 • Az átvétellel kapcsolatban további információ kérhető:

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *