Államháztartás pénzügyei szakközgazdász szakirányú továbbképzés

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Államháztartás pénzügyei szakközgazdász
A képzés célja:

Az államháztartás területén (központi és helyi költségvetési szervek, központi és helyi önkormányzati szervek, társadalombiztosítási alapok, elkülönített állami pénzalapok) dolgozók, illetve gazdasági vezetők képzése. A szak ajánlott azoknak a szakembereknek, akik a közgazdasági felsőoktatás intézményeiben alapképzésben szerzett közgazdász oklevelüket kiegészíteni kívánják az államháztartás számviteli és pénzügyi szakterület magas szintű ismereteivel.

Olyan közgazdasági, államháztartási, pénzügyi alapismeretekkel rendelkező, gyakorlatorientált szakemberek képzése, akik korszerű államháztartási, pénzügyi, számviteli és más ismeretekkel egészítik ki felsőfokú alapvégzettségüket.

A jelentkezés feltétele:
Gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett (BA, Bsc) fokozatú közgazdász végzettség
Az államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon tanulók megismerik:
 • a költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit,
 • az alrendszerek közötti kapcsolatrendszert, a tervezési feladatok időbeni és térbeni lefolyását,
 • a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit,
 • az államháztartás szervezeteit és jellemzőit,
 • az államháztartási számvitelt,
 • a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket,
 • a kincstári és az elemi költségvetés készítési kötelezettségét, szerkezeti felépítését, tartalmát, rendeltetését, célját,
 • a szakmai feladatok ellátásához a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi, hatásvizsgálati szempontokat, az elemzés módszertanát,
 • a költségvetési alapegységek vertikális és horizontális folyamatait,
 • a közbeszerzési törvény és a központosított közbeszerzés előírásait,
 • a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információ-szolgáltatási és egyéb feladatait,
 • a közszolgálati életpálya-tervezés elvét, és módszereit
 • az adók államháztartási szerepét,
 • az államháztartási ellenőrzés célját, elemeit, módszertanát,
 • az államigazgatási, hatósági ellenőrzések szerepét, az államháztartási bevételek teljesítésének, hatósági ellenőrzésének módszereit,
 • az audit szerepét az államháztartásban,
 • a könyvvizsgálói ellenőrzés legfontosabb jellemzőit, a könyvelő és a könyvvizsgáló együttműködését,
 • a pénzügyi ellenőrzés gyakorlati módszereit és technikáit, az ellenőrzés technikai és módszertani eszközeit, az információtechnológia felhasználását az ellenőrzésben.
Az oklevél kiadásának feltételei:
A záróvizsgára bocsátás feltétele a képzési tervben előírt követelmények teljesítése, valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.

A képzés jellemzői

A szak ajánlott azoknak a szakembereknek, akik a közgazdasági felsőoktatási intézményekben alapképzésben szerzett közgazdász oklevelüket szeretnék kiegészíteni az államháztartás számviteli és pénzügyi szakterület magas szintű ismereteivel.

A képzésben szakképzettség szerezhető, de nem biztosít önálló felsőfokú végzettséget. A szakirányú képzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

A képzés 3 félévből áll, levelező tagozaton, költségtérítéses formában indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot.

A képzés felépítése

 A képzés felépítése

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege az első tanévben 200.000 Ft/félév.

Jelentkezés módja

A képzésre a Kar által közzétett jelentkezési lapon lehet jelentkezni elektronikus úton a www2.eco.u-szeged.hu/szakiranyu címen. A képzés min. 20 fő felett indul! Felvételi vizsga nincs.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.

Események