Dr. Kovács Péter - Önéletrajz

Dr. habil. Kovács Péter
egyetemi docens

Üzleti Tudományok Intézete
Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Név: Dr. Kovács Péter PhD születési év: 1978
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okleveles matematika tanár, Szegedi Tudományegyetem; 2001
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • PhD (közgazdaságtudomány) 2008
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2014 –
Módszertani alapozás
2014 –
Társadalmi és gazdasági előrejelzés
2014 –
Általános statisztika I-II (idegen nyelven)
2013 –
Jogi informatika és adatbázisok kezelése
2012 –
EXCEL és ACCESS megoldások az üzleti gyakorlatban
2010 –
Többváltozós statisztika
2009 –
Információgyűjtés és -elemzés
2006 –
Matematikai statisztika
2001 –
Általános statisztika I-II.
2008 – 2012
Bevezetés az SPSS használatába
2003 – 2010
Jogi informatika
2006 – 2009
Többváltozós statisztikai adatelemzés számítógéppel
2007 – 2008
Gazdaságstatisztika

Oktatásban töltött idő: 15 év

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
2000 – 2005
középiskolai tanár (Széchenyi István Gimnázium)
2002 – 2003
tudományos segédmunkatárs (SZTE GTK)
2003 – 2007
egyetemi tanársegéd (SZTE GTK)
2004 – 2009
főiskolai adjunktus (Dunaújvárosi Főiskola)
2007 – 2011
egyetemi adjunktus (SZTE GTK)
2011 –
egyetemi docens (SZTE GTK)
2013 –
tanszékvezető (SZTE Statisztikai és Demográfiai Tanszék)
2014 –
általános dékánheyettes (SZTE GTK)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Kovács Péter: Outreach efforts to enhance statistical education and statistical literacy in Hungary. In: Katie Makar, Bruno de Sousa, Robert Gould (szerk.) ICOTS-9 Conference Proceedings: Sustainability in statistics education. Konferencia helye, ideje: Flagstaff, Amerikai Egyesült Államok, 2014.07.13-2014.07.18.pp. 1-5.
  • Kiss Gábor Dávid, Kosztopulosz Andreász, Kovács Péter, Révész Balázs: Financial literacy of hungarian teenagers. In: Málovics Éva, Kincsesné Vajda Beáta (szerk.) Proceedings of the "Scientific Management" and Management Science Today International Scientific Conference. 482 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2011.11.04-2011.11.05. Szeged: SZTE GTK, 2013. pp. 248-254.
  • Kovács Péter: International Statistical Institute (szerk.). Issues and challenges of statistical literacy in higher education In: Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute. Konferencia helye, ideje: Hong Kong, Hongkong, 2013.08.25-2013.08.30. Hague:2013. pp. 1-5.
  • Gábor Tamás, Kiss Gábor Dávid, Kovács Péter: A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 59:(2) pp. 164-188. (2012) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1857609] [Szerzői rekord]
  • Imreh-Tóth Mónika, Imreh Szabolcs, Prónay Szabolcs, Vilmányi Márton, Lukovics Miklós, Kovács Péter: Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények. In: Bajmócy Z, Lengyel I, Málovics Gy (szerk.) Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. 407 p. Szeged: JATEPress, 2012. pp. 239-250.
  • Veres Zoltán, Andics Jenő, Hetesi Erzsébet, Prónay Szabolcs, Kovács Péter, Hlédik Erika, Vajda Beáta: Regionális sajátosságok a fogyasztók szabadidős aktivitásában, vásárlási és márkapreferenciáiban. In: Bajmócy Z, Lengyel I, Málovics Gy (szerk.) Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. 407 p. Szeged: JATEPress, 2012. pp. 354-377.
  • Kovács Péter: The elliptical model of multicollinearity and Petres’ Red Indicator. In: Hetesi E, Kürtösi Zs (szerk.) The Diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. 186 p. Szeged: JATEPress, 2011. pp. 145-154.
  • Lukovics Miklós, Kovács Péter: A magyar kistérségek versenyképessége. TERÜLETI STATISZTIKA 14(51):(1) pp. 52-71. (2011) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1439483] [Szerzői rekord]
  • Tessényi Judit, Kovács Péter: Szerencsejáték-függőség és bűnözés. STATISZTIKAI SZEMLE 89:(4) pp. 399-419. (2011)
  • Tessényi Judit, Kovács Péter: Szerencsejáték és bűnözés kapcsolatának vizsgálata. ÜGYÉSZEK LAPJA 22:(1) pp. 29-37. (2015)
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Kovács Péter, Petres Tibor, Tóth László: A new measure of multicollinearity in linear regression models. INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW 73:(3) pp. 405-412. (2005) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1134210] [Admin láttamozott]
  • Kovács Péter: A statisztikaoktatás módszertanának modernizálása?. STATISZTIKAI SZEMLE 86:(12) pp. 1143-1157. (2008) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1329870] [Szerzői rekord]
  • Kovács Péter: A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. STATISZTIKAI SZEMLE 86:(1) pp. 38-67. (2008) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1134209] [Szerzői rekord]
  • Lukovics Miklós, Kovács Péter: Eljárás a területi versenyképesség mérésére. TERÜLETI STATISZTIKA 11:(3) pp. 245-263. (2008) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1329892] [Szerzői rekord]
  • Gábor Tamás, Kiss Gábor Dávid, Kovács Péter: A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 59:(2) pp. 164-188. (2012) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1857609] [Szerzői rekord]
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság, Statisztikai Tudományos Albizottság titkára, 2013
 • MTA Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság tagja, 2014
 • Magyar Statisztikai Társaság tagja, 2005
 • Interational Association for Statistical Education (IASE) tagja, 2010
 • International Statistical Literacy Project, országkoordinátor, 2010
 • International Statistical Literacy Project, Strategic Project, egyetemi és kutatóintézeti munkacsoport vezetője, 2012
 • Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, Szerkesztő Bizottság tagja, 2012
 • Journal of Applied Economics and Business, Szerkesztő Bizottság tagja, 2013
 • The Federation of European National Statistical Societies (FENSTAT), ECAS (Oktatási Bizottság) Magyarország képviselője, 2014

Elismerések, kitüntetések:

2006
Péter György díj
Nyelvismeret:
Nyelv Szint Típus
angol felső (C1) szóbeli
angol közép (B2) komplex
német közép (B2) írásbeli

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.