OTKA K-109425

A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével

A projekt adatai

Azonosító:
OTKA K-109425
Cím:
A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével
Időtartam:
2013. szeptember 1. – 2017. február 28.
Támogatási összeg:
18.987 ezer Ft.
Kutatásvezető:
Dr. Bajmócy Zoltán

A kutatás célja

A kutatás legfőbb célja, hogy újfajta elméleti megalapozását adja a helyi gazdaságfejlesztésnek. A Nobel-díjas Amartya Sen munkássága nyomán körvonalazódó képességszemléletre támaszkodva vizsgáljuk meg, hogy miként lenne megadható a helyi gazdaságfejlesztés célja, milyen információk szükségesek a helyi fejlesztési döntések kialakításához és milyen döntéshozatali eljárások segítségével hozhatók meg a helyi fejlesztési döntések.

A kutatás alapkérdése

A helyi gazdaságfejlesztés célja végső soron a helyben élők jólétének javítása. Egy fejlesztési beavatkozás akkor tekinthető kívánatosnak, ha annak eredményeként a jóléti helyzet javul. Éppen ezért a helyi fejlesztés teljes elméleti építményét alapvetően határozza meg az, hogy milyen felfogást alakítunk ki a jólét fogalmával kapcsolatban.

A helyi gazdaságfejlesztés szakirodalma – implicit módon – a közgazdaságtanban domináns utilitarista jólétértelmezést veszi alapul. Feltevésünk, hogy a helyi fejlesztések célja más keretben is megfogalmazható, és az emberi jóléttel és fejlődéssel kapcsolatos legújabb szakirodalom beépíthető a helyi gazdaságfejlesztést megalapozó elméletekbe. Kutatásunk során a legnagyobb hatású kortárs jóléti irányzatra, a képességszemléletre építünk. Három, egymással szervesen összekapcsolódó kutatási kérdés megválaszolására törekszünk:

 • Hogyan adható meg a képességszemléletben a helyi gazdaságfejlesztés célja, és célszerű-e a helyi gazdaságfejlesztés fogalmának elkülönítése a helyi fejlesztés fogalmától?
 • Milyen információs bázisra célszerű építeni a helyi fejlesztési döntéseket a képességszemléletből kiindulva? A jelenleg szokásos információs bázis mennyiben kompatibilis ezzel?
 • Milyen döntéshozatali eljárások segítségével célszerű a helyi fejlesztési döntéseket meghozni a képességszemléletből kiindulva? A jelenleg szokásos döntéshozatali eljárások mennyiben kompatibilisek ezekkel?

A kutatócsoport tagjai

 • Dr. Bajmócy Zoltán (kutatásvezető), egyetemi docens
 • Dr. Málovics György, egyetemi docens
 • Dr. Pataki György, egyetemi docens
 • Dr. Gébert Judit, adjunktus
 • Dr. Vas Zsófia, adjunktus
 • Elekes Zoltán, PhD hallgató
 • Juhász Judit, PhD hallgató
 • Méreiné Berki Boglárka, tudományos segédmunkatárs

A projektben részt vevő hallgatók

 • Tölgyi Zsófia
 • Papp Zsaklina
 • Urbán Ákos
 • Bacsa Tamás
 • Habsz Lilla

A kutatás eredményeit összefoglaló szakkönyv

 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (szerk.) (2017): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-315-325-3)

A kutatás keretében megjelent tudományos folyóirat cikkek

 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Arguments for deliberative participation in local economic development. Acta Oeconomica, 64, 3, pp. 313-334.
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Pataki Gy. – Szentistványi I. – Roboz Á. – Balázs B. – Nyakas Sz. (2014): Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai. Tér es Társadalom, 28, 3, pp. 66-83.
 • Juhász J. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (2015): Szegénység, képességek, lehetőségek. Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében. Közgazdasági Szemle, 62, 5, pp. 544-564.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Pataki Gy. (2016): Eszközöktől a jóllétig: a helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. Tér és Társadalom, 30, 2, pp. 23-44.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Elekes Z. – Páli-Dombi J. (2016): Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából. Tér és Társadalom, 30, 2, pp. 45-61.

A kutatás keretében megjelent doktori értekezés

 • Gébert J. (2015): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. PhD értekezés. SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged.

A kutatás keretében megjelent műhelytanulmányok

 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2014): The informational basis of local economic development according to the capability approach. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2014/1. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-262-3)
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. – Pataki Gy. (2014): Eszközöktől a jól-létig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2014/2. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN 978-963-306-310-1)
 • Gébert J. (2014): Helyi gazdaságfejlesztési projektek metaelemzése a képességszemlélet alapján. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2014/3. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN 978-963-306-311-8)
 • Málovics Gy. – Pataki Gy. – Juhász J. – Gébert J. – Bajmócy Z. (2015): A helyi gazdaságfejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2015/1. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN 978-963-306-382-8)
 • Málovics Gy. – Juhász J. Méreiné Berki B. (2015): Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2015/2. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-390-3)
 • Gébert J. – Elekes Z. – Bajmócy Z. – Dombi J. (2015): Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2015/3. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-402-3)
 • Bajmócy Z – Gébert J. – Málovics Gy. – Elekes Z. – Dombi J. (2015): Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2015/4. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-403-0)
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Juhász J. – Méreiné Berki B. (2016): Képességek, vagy eszközök? Interjúelemzés. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2016/1. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-502-0)
 • Méreiné Berki B. – Málovics Gy. – Juhász J. (2016): A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2016/2. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-505-1)
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. – Juhász J. – Méreiné Berki B. (2016): A helyi gazdaságfejlesztés folyamat aspektusa. Hazai megyei jogú városok interjús elemzése. SZTE GTK Műhelytanulmányok, MT-GTKKK-2016/3. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. (ISBN: 978-963-306-517-4)

A kutatás keretében megtartott nemzetközi konferencia előadások

 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2013): The Informational Base of Local Economic Development According to the Capability Approach. 25th Annual EAEPE Conference, 7-9th November 2013, Paris, France.
 • Bajmócy, Z. –Málovics, Gy. (2014): The possible role of experts in local development. Towards participatory action research. 6th Living Knowledge Conference, 9-11th April 2014, Copenhagen, Denmark.
 • Málovics, Gy. – Pataki, Gy. – Szentistványi, I. – Mihók, B. – Balázs B. (2014): Understanding local policy – the case of social integration and participatory action research. 9th International Conference in Interpretive Policy Analysis. 3-5th July 2014, Wageningen, The Netherlands.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2014): The Evaluation of Local Economic Development Projects in High-income Countries. Analytical Framework and Application in Hungary. Human Development and Capabilities Association Annual Conference, 2-5th September, Athens, Greece.
 • Bajmócy Z. (2014): Stakeholder participation in urban planning. The case of Hungary. Central European Conference for Regional Science. 5-8th Octorber, Kosice, Slovakia.
 • Bajmócy Z. (2014): Freedom for agency. Stakeholder participation in municipal planning in Hungary. 26th Annual Conference of European Association for Evolutionary Political Economy. 6-8th November, Nicosia, Cyprus.
 • Gébert J. (2014): The Evaluation of Local Economic Development Projects in High-income Countries from a Capability Perspective. Analytical Framework and Application in Hungary. 26th Annual Conference of European Association for Evolutionary Political Economy. 6-8th November, Nicosia, Cyprus.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2015): Freedom for agency. The capability approach and the process aspect of local development. Regional Studies Association Annual European Conference, 24-27th May, Piacenza, Italy.
 • Elekes Z. (2015): Evolutionary thinking and public participation in local economic development. Regional Studies Association Annual European Conference, 24-27th May, Piacenza, Italy.
 • Juhász J. – Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2015): Pro-poor development in the light of the capability approach. The case of a housing project in Hungary. Regional Studies Association Annual European Conference, 24-27th May, Piacenza, Italy.
 • Málovics Gy. – Mihók B. –Szentistványi I. (2015): Initiating transformative change towards urban sustainability: Participatory action research with marginalised social communities. Conference presentation, 11th International Conference of the European Society for Ecological Economics (ESEE) – Transformations, 30th June – 3rd July 2015, Leeds, UK.
 • Gébert J. – Szentistványi I. (2015): Power Analysis in Environmental Decision-making. A Case study of Urban Waterfront Development. 11th International Conference of the European Society for Ecological Economics (ESEE) – Transformations, 30th June – 3rd July 2015, Leeds, UK.
 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Juhász J. – Gébert J. – Méreiné Berki B. – Mihók B. (2016): The dilemmas of taking responsibility in the fight against extreme poverty. The case of a social innovation emerging from a participatory action research process. 7th Living Knowledge Conference, 22-24th June, Dublin.
 • Málovics Gy. – Juhász J. – Mihók B. – Szentistványi I. – Méreiné Berki B. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Tóth J. (2016) Ethical dilemmas and the responsibilities of researchers in participatory action research (PAR): the case of extreme egalitarianism. 7th Living Knowledge Conference, 22-24th June, Dublin.

A kutatás keretében megtartott hazai konferencia előadások

 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2013): A szakértők lehetséges szerepe a helyi fejlesztésben. A részvételi akciókutatásban rejlő lehetőségek. MRTT XI. Vándorgyűlése, 2013. 11. 21-222. Kaposvár.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2013): Képességszemlélet a helyi fejlesztésben. MRTT XI. Vándorgyűlése, 2013. 11. 21-22. Kaposvár.
 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2013): Az egyetemek szerepe egy „nem modern” világban. A Science shop és a részvételi akciókutatás jelentősége. Menedzsment innovációk a non-businessben konferencia, 2013. 11. 28-29. SZTE GTK, Szeged
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2014): Feltétel nélküli alapjövedelem a képességszemlélet nézőpontjából. Feltétel nélküli alapjövedelem – előjáték, vagy utópia? 2014. 03. 6-7. ELTE, Budapest.
 • Bajmócy Z. (2014): A retorikán túl. A partnerség szerepe a városfejlesztésben. MRTT Dél-Alföldi Regionális Tudományi Tapasztalatcsere. 2014. 06. 12. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét.
 • Gébert J. (2014): Helyi fejlesztési projektek elemzése a képességszemlélet segítségével. MRTT Dél-Alföldi Regionális Tudományi Tapasztalatcsere. 2014. 06. 12. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét.
 • Málovics Gy. – Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Projektcentrikus részvételi eszközök és marginalizált társadalmi csoportok. Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek. 2014. 11. 13-14. SZTE GTK, Szeged.
 • Bajmócy Z. (2014): Helyi gazdaságfejlesztés: az eszközöktől a jóllétig. A HGF körvonalai a képességszemléletben. MRTT XII. Vándorgyűlése. 2014. 11. 27-28. Veszprém. (plenáris előadás)
 • Gébert J. (2015): Kerékkötő vagy szekértoló? A társadalmi részvétel szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben. MRTT XII. Vándorgyűlése. 2014. 11. 27-28. Veszprém.
 • Juhász J. (2015): Szegénységkezelési szempontok helyi érvényesülése a képességszemlélet tükrében. Fiatal Regionalisták IX. Konferenciája. 2015.06.19-20. Győr.
 • Gébert J. (2015): Helyi fejlesztések, helyi környezetvédelem és helyi hatalmi viszonyok a városi folyószakaszok fejlesztésének példáján keresztül. Fiatal Regionalisták IX. Konferenciája. 2015.06.19-20. Győr
 • Méreiné Berki B. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Juhász J. – Málovics Gy. – Vajgely T. (2015): A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján megfogalmazható szegénységkezelési szempontok tükrében. Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, 2015. 11. 19-20. Eger.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Juhász J. – Méreiné Berki B. (2016): Eszközöktől a jól-létig. Helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elemzése a képességszemlélet segítségével. Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése, 2016. 09. 15-16. Nagyvárad.
 • Méreiné Berki B. – Tóth J. – Juhász J. – Málovics Gy. – Bajmócy Z. (2016): A társadalmi tőke szerepe a helyi szegénységkezelésben. Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése, 2016. 09. 15-16. Nagyvárad.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Őszi Karriernapok az SZTE-n

A hagyományokhoz híven, 2022. október 18-án, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ ad otthont az őszi Állásbörzének.

Események

Rendezvénynaptár *