MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Regionális innovációpolitika a képességszemlélet perspektívájából

A projekt adatai

Azonosító:
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Cím:
Regionális innovációpolitika a képességszemlélet perspektívájából
Időtartam:
2012. szeptember 1. – 2015. augusztus 31. (3 év)
Kedvezményezett:
Bajmócy Zoltán

A kutatás célja

Napjaink innováció-politikájának legfőbb elméleti alapját az innovációs rendszerek elmélete és az evolúciós közgazdaságtan jelenti. E keretben a rendszer-elégtelenségeket orvosolva törekszik az innovációk megjelenését és elterjedését gyorsítani. Így a hatékonyabb innovációs rendszerek végeredményben a gyorsabb gazdasági növekedéshez járulnak hozzá.

Ám ezzel az innovációpolitika szükségszerűen redukálja saját hatáskörét (illetékességi területét): csak a technológiai változás sebessége, amelyet befolyásolni kíván. Az innovációk nyomán lezajló társadalmi változások, környezeti hatások, az új technológiák megjelenési formája, a hozzájuk kötődő kockázatok mind-mind olyan információk, amelyeket az innovációpolitika (utilitarista alapokon) figyelmen kívül hagy.

Jelen kutatás arra törekszik, hogy az utilitarizmus talán legnagyobb hatással bíró kritikájának, a Nobel-díjas Amartya Sen képességszemléletének perspektívájából felülvizsgálja az innovációpolitika értékeléséhez használatos információkat, és így magát az innovációpolitkát.

A kutatás nyomán eddig megjelent közlemények

  • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): The outlines of innovation policy in the capability approach. Technology in Society, 38, 1, pp. 93-102.
  • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2014): On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities. European Planning Studies, 22, 7, pp. 1325-1341.
  • Lengyel B. – Bajmócy Z. (2013): Regionális és helyi gazdaságfejlesztés az evolúciós gazdaságföldrajz szemszögéből. Tér és Társadalom, 27, 1, pp. 5-29.
  • Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (2013): Az innovációs rendszer építőkövei. (Bevezetés). In Inzelt A. – Bajmócy Z. (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények. JATEPress, Szeged, pp. 9-18.
  • Elekes Zoltán – Bajmócy Zoltán (2013): Regionális innovációpolitika és szakpolitikai tanulás a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. In Inzelt A.– Bajmócy Z. (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények. JATEPress, Szeged, pp. 244-262.
  • Bajmócy Z. (2012): A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetőségei a regionális tudományban. In Rechnitzer J. – Rácz Sz. (szerk.): Dialógus a regionális tudományról. SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola – MRTT, Győr, pp. 18-30.
  • Vas Zs. – Bajmócy Z. (2012): Innovációs rendszerek 25 éve. Szakirodalmi áttekintés evolúciós közgazdaságtani megközelítésben. Közgazdasági Szemle, 59, 11, pp. 1233-1256.

A kutatás zárójelentése kiemelkedő minősítéssel elfogadásra került.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *